Black Belt Quiz - VSM

  • The quiz only allows one attempt per participant.
  • The participant should use the email id registered with Benchmark Six Sigma during Green Belt training OR use an organizational email address.
  • Total time for the Quiz: 5 min
  • You can get among top performers if you are fast and 100 per cent correct. *(Correctness and Speed- both matter)
Ranking
Position Participant
1C V Satish4,307
2M V RAMANA4,266
3Kumari Pallavi 4,095
4Rabindra Parida4,063
5gandharv gaurav3,938
6Harsha subbanna3,852
7Karthik 3,742
8Navin Shastry3,738
9Raghuraj3,724
10Jitender3,722
11Balaji Haridoss3,712
12Rahul Garg3,680
13Db3,668
14Veena T R3,625
15Beena Ram3,621
16Manish Sharma3,544
17wer3,528
18shrikant Naik3,513
19Rajiv Nair 3,401
20Krishan3,335
21Baumik3,332
22Soji Sam3,312
23Sanketh3,232
24Vignesh 3,225
25Mohamed Asif3,202
26Ravi kishore3,165
27Jesse Jawahar3,148
28Pradeep Raja Muthuvel3,128
29ankit gautam3,110
30Sahil Anand3,065
31Himanshu 2,927
32Shrikant Angre2,840
33H2,821
34joshi2,792
35Narasimman2,745
36Rakesh 2,726
37Jaideep2,721
38Rajesh Rajagopalan 2,713
39Rakesh Kumar Goyal2,705
40Sameer2,524
41Saurav Bakshi2,472
42karan garg2,424
43N KISHORE VALLABHAPURAM2,313
44ராஜேஷ் 2,308
45Rakesh2,302
46Tiwari2,281
47Narendra Murdeshwar 2,254
48Ajo Varghese2,179
49Javid Barvesh2,170
50Suresh Sekar2,124
51Jaganath k2,119
52Vikram Rangamani 2,098
53RC2,070
54SP2,027
55Rahul Garg2,027
56Preeti Singh 2,025
57sunita 1,870
58Mahadev1,841
59Shrihari1,836
60Ankur1,800
61R. K. Muthukumaran1,758
62HP1,753
63gururaj1,644
64SP1,597
65Shree1,417
66Ganesh1,129
67Mohan P B1,095
68A G Sundari 980
69Itishree948
70Soundarraj Annamalai743