Hvilke typer evalueringer tilbydes?

Der er flere typer evalueringer til anvendelse i undervisning. Alle typer har forskellige formål under og efter undervisningsforløbet. I denne artikel fortæller vi, hvilke typer af evalueringer er de vigtigste under udviklingen og implementeringen af din undervisning. 

Knowly
Content writer
Posted den
Læsetid 3 minutes

Pre-evaluering eller diagnostiserende evaluering

Før tilrettelæggelsen af undervisningsforløbet er det nødvendigt at vide, hvilken type elever du forbereder undervisningen til. Dit mål er det således at lære dine elevers styrker, svagheder og evner samt vidensniveauet at kende før undervisningen. Baseret på de indsamlede informationer, kan du tilrettelægge din undervisning.

Formativ evaluering

Formativ evaluering anvendes i det første forsøg i tilrettelæggelsen af undervisningen. Målet er at overvåge elevernes læring og give feedback om denne. Den hjælper med at identificere de første huller i din undervisning. Baseret på denne feedback vil du finde ud af, hvad du skal fokusere på for at videreudvikle din undervisning.

Summativ evaluering

Summativ evaluering tilsigter at påvise i hvilken udstrækning det vigtigste udkomme er opnået ved undervisningens afslutning. Med den evaluerer mere; effektiviteten af undervisning, reaktioner samt de langsigtede fordele. De langsigtede fordel kan fastslåes ved at følge eleverne, som følger din undervisning eller teste denne. Du er i stand til at se, hvorvidt eleverne anvender den tilegnede læring, evner og attituder.

Læs mere om formative og summative vurderinger.

Bekræftende evaluering

Når din undervisning er blevet implementeret, er det stadig nødvendigt at gennemføre evalueringer. Dit mål med bekræftende evalueringer er at finde ud af om, undervisningen eksempelvis stadig er en succes efter et år og om, din undervisningsform statig er den rigtige. Man kan sige, at en bekræftende evaluering er en udvidet form af en summativ evaluering.

Norm-referende evaluering

Denne sammenligner en elevs præstation med gennemsnittet (normen). Dette kunne være det nationale gennemsnit for eksempelvis faget historie. Andre eksempler er, når læreren sammenligner den gennemsnitlige karakter af eleverne med skolens gennemsnit.

Kriterie-referende evaluering

Den evaluerer elevpræstationer op mod et fastlagt predefineret kriterier eller standarder. Den afdækker, hvad elever forventes at vide og vil være i stand til at kunne på et givent stadie af deres uddannelse. Kriterie-referende tests anvendes til at evaluere et specifikt vidensniveau og evner. Det er en test til at evaluere læseplanen fra undervisningen.

Ipsativ evaluering

Den evaluerer en elevs præstation op mod tidligere præstationer af denne elev. Med denne metode forsøger du at forbedre dig selv sammenlignet med tidligere resultater. Du sammenligner ikke dig selv med andre elever, hvilket eller kan have en negativ indvirken på dit selvværd.

Læs mere om Vurderingsmetoder og strategier og om målsætningerne for en vurdering og evaluering.

Nyttige kilder

Edudemic

Ofte stillede spørgsmål

✔️ Hvilke typer evalueringer tilbydes?
Pre-evaluering eller diagnostiserende evaluering, Formativ evaluering, Summativ evaluering, Bekræftende-evaluering, Norm-referende evaluering, Kriterie-referende evaluering og Ipsativ evaluering.

Gå i dybden

Hvad er onlineeksamen?

Hvad er onlineeksamen?

Onlineeksamen er gennemførsel af en test til at måle vidensniveauet hos deltagerne inden for et givent emne. Tidligere skulle man samles i et klasseværelse for...

Læs mere