Omvendt klasseværelse vs blandet læring

Hvad er forskellen mellem omvendt klasseværelse og blandet læring? Er der forskelle? Det finder du ud af i denne artikel :-)

Knowly
Content writer
Posted den
Læsetid 2 minutes

Hvad er blandet læring?

“Tag dine bøger og læs det første kapitel." Dette er en sætning, som du må have hørt mange gange. Nu til dags bør den sætning erstattes af "Klik på linket og følg instruktionerne på din laptop." I den første situation beskrives en klassisk læringsmetode. I den anden situation beskrives en moderne læringsmetode. 

Hvad betyder blandet læring?  Du har gættet det! Det er rigtig, det er en blanding af klassiske og moderne læringsmetoder. Eleverne lærer på deres computere og modtager samtidig instruktioner af deres lærere. Eksempelvis; en lærer beslutter at vise, hvilke ingredienser er nødvendige for at starte en brand (klassisk metode). Efter demonstrationen vil eleverne gennemfører en quiz på deres tablets om emnet (moderne metode).

Læs mere om fordelene og ulemperne ved blandet læring.

Hvad er omvendt klasseværelse?

Omvendt klasseværelse. Hvad betyder det helt nøjagtigt? Det er en 180 graders ændring i "traditionel" undervisning. Men hvad betyder så det? I den traditionelle model står læreren mellem eleverne og viden. I det omvendte klasseværelse har eleverne direkte adgang til viden, og læreren fungerer som coach og mentor. I den omvendte klasseværelsesmodel skal eleverne forberede kontakten til læreren. I denne kontakt har læreren mulighed for at fokusere på emnet og fordybelse af læringsmaterialet.

Læs mere om fordelene og ulemperne ved det omvendte klasseværelse.

Nyttige kilder

University of Florida
Iowa State University

Gå i dybden

Synkron vs asynkron læring

Synkron vs asynkron læring

Grundet den digitale æra som vi lever i, overvældes vi af nye læringsteknologier. Alle disse nye teknologier har én ting til fælles; de understøtter asynkon...

Læs mere