Green Belt Quiz - Graphs

  • The quiz only allows one attempt per participant.
  • The participant should use the email id registered with Benchmark Six Sigma during Green Belt trainingĀ OR use an organizational email address.
  • Total time for the Quiz: 5 min
  • You can get among top performers if you are fast and 100 per cent correct. *(Correctness and Speed- both matter)
Ranking
Position Participant
1Narendiran Manoharan 3,999
2Gowtham Prabu Ravi3,926
3Sharat3,596
4vivek3,227
5Jasmeet3,173
6HARI KRUSHNA GHOSE3,104
7vivek3,015
8Pradeep Singh2,585
9Narendiran M2,519
10Twinkle Patnaik2,511
11Rajesh2,384
12Suresh Sekar2,247
13Latif shaikh 2,194
14Kaushik V.P2,151
15Rakesh2,136
16Sharath2,098
17Piyush kumar 2,070
18Keerthivarman 2,013
19Sahil Bansal 1,997
20Bhuvnesh Kumar Singh 1,952
21rith1,936
22Karl1,927
23akash sharma 1,920
24Ketaki Joshi1,915
25Praful Nair1,875
26Vijay Gowda1,864
27Anirban dastidar1,860
28Baranitharan S1,858
29Ben1,777
30Gayitri1,723
31Umesh V1,703
32Vignesh 1,702
33Srivatsa 1,702
34Nirmal 1,687
35Saurabh Kumar 1,682
36Reetu pawar1,635
37Javid Barvesh1,632
38Jagadish1,600
39Ramesh1,529
40Jai1,472
41Moinul Hossain Shoikat 1,340
42Prateek1,206
43Vanshika Advani1,166
44Dyson1,139
45Vishnu Babu 1,088
46Madhanraj A954
47Rohit yadav 926
48CHAITRA V852
49Praful Nair817
50Dipjoy Banerji781
51Rexolus680
52poorni660
53Meena Shastri 590
54Akshaykumar Upadhyay 500
55Sejal surve480
56Bernard Mathew Joseph 388
57Pavan Kumar383
58Amol Mane348
59Devesh300
60Shraddha Dave 104
61Vivek Kumar Mishra0
62kalyani Abhinav 0