โปรดระบุชื่อสาขา แทนนามสกุล นะครับ

เช่น สมชาย สาขาดินแดง

Ranking
Position Participant
1สุปราณี สุนีย์ทาวเวอร์(อุบลราชธานี)22,419
2นาถวัช สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล22,371
3สุปราณี สาขาสุนีย์ทาวเวอร์(อุบลราชธานี)22,360
4หทัยทิพย์ สาขาแม่สอด22,338
5จุฑารัตน์ สาขาภูเก็ต22,327
6ศิรินภา สาขาปากเกร็ด22,300
7ชลธิชา สาขาพัฒนานิคม(ลพบุรี)22,287
8จารุณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร22,281
9สิริการย์ สาขามศวประสานมิตร22,266
10ธนันพัชร์ สาขาบางเลน22,212
11ศิรินภา ปากเกร็ด22,210
12กาญจนา สาขากะตะ22,157
13น้ำผึ้ง ตะพานหิน21,993
14ธีรเดช เทสโก้โลตัสบางปู21,984
15ประภา สาขามศว ประสานมิตร21,889
16กาญจนา สาขากะตะ21,846
17ชนกานต์ สาขาเอ็มควอเทียร์21,426
18ธีระศักดิ์ สาขาอาคารธนภูมิ21,412
19จารุณี มศว ประสานมิตร21,359
20ธีระศักดิ์ ฉัพพรรณรังษี20,912
21อรวรรณ สาขามศว.องครักษ์20,624
22พิกุล บิ๊กซีตรัง20,523
23จันทร์จิรา ทองอยู่18,407
24มนฤดี​ สาขาโลตัสอมตะ16,728
25ฉัตรนภา โรบินสันลพบุรี16,108
26ศิรินภา15,975
27อรธนา เวชศาสตร์เขตร้อน15,944
28มณฑิรา โลตัส สระบุรี14,397
29สุพรรณา สาขาเทสโก้โลตัสสุราษฎร์ธานี11,328
30อรวดี บิ๊กซีอ้อมใหญ่10,871
31วิภารัตน์ ภูทอง9,068
32กาญจนา เต๋จา8,929
33Atchima Unitedcenter8,006
34วรรณิศา สาขาสวนพลู7,675
35ธนันพัขร์ สาขา บางเลน6,708
36สุดารัตน์ สมัครการ6,497
37เดือนเพ็ญ5,859
38ฟ้ารุ่ง อนุชน5,809
39ดลนภา รัตนาภากูล5,394
40ปานสุดา คุณประเสริฐ4,822
41ณัฎฐ์ษรา ช่างสลัก2,787
42อุบลศรี สายนะที2,612
43ปราณี สุนีย์ทาวเวอร์2,212
44เย็นฤดี สาขาสามแยกหมีตรัง1,234