หมวด การเดินทางของ SCB EASY APP

โปรดระบุชื่อสาขา แทนนามสกุล นะครับ

เช่น สมชาย สาขาดินแดง

Ranking
Position Participant
1สุปราณี สุนีย์ทาวเวอร์(อุบลราชธานี)22,330
2หทัยทิพย์ สาขาแม่สอด22,294
3จุฑารัตน์ สาขาภูเก็ต22,164
4นาถวัช สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล22,120
5ศิรินภา สาขาปากเกร็ด22,089
6ชลธิชา สาขาพัฒนานิคม(ลพบุรี)22,048
7ดลนภา รัตนาภากูล21,956
8ศิรินภา ปากเกร็ด21,847
9ธีรเดช เทสโก้โลตัสบางปู21,484
10ธีระศักดิ์ สาขาอาคารธนภูมิ20,982
11เดือนเพ็ญ สาขากะตะ(ภูเก็ต)19,859
12พิกุล บิ๊กซีตรัง14,656
13จันทร์จิรา ทองอยู่12,870
14สกาวรัตน์ พลพิชัย12,833
15ฟ้ารุ่ง อนุชน11,971
16น้ำผึ้ง จาดย่านขาด11,843
17อุบลศรี สายนะที9,797
18อรธนา เวชศาสตร์เขตร้อน9,087
19ปราณี สุนีย์ทาวเวอร์8,251
20ประภา สาขามศว ประสานมิตร6,528
21สิริการย์ สาขามศวประสานมิตร6,400
22อังทิมา อารุน5,220
23ชวาลา2,529
24สุดารัตน์ สมัครการ2,223
25ณัฎฐ์ษรา 1,399
26นาถวัช สาขาบางขุนเทียน-ชายทะเล1,371