หมวด ความรู้ผลิตภัณฑ์

โปรดระบุชื่อสาขา แทนนามสกุล นะครับ

เช่น สมชาย สาขาดินแดง

Ranking
Position Participant
1สุปราณี สุนีย์ทาวเวอร์(อุบลราชธานี)22,419
2นาถวัช สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล22,415
3หทัยทิพย์ สาขาแม่สอด22,379
4ศิรินภา สาขาปากเกร็ด22,250
5ชลธิชา สาขาพัฒนานิคม(ลพบุรี)22,247
6สุปราณี สุนีย์ทาวเวอร์(อุบลราชธานีฉ22,228
7จุฑารัตน์ สาขาภูเก็ต22,134
8สิริการย์ สาขามศวประสานมิตร21,875
9จารุณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร21,854
10ประภา สาขามศว ประสานมิตร21,680
11ธีระศักดิ์ สาขาอาคารธนภูมิ21,489
12ธีรเดช เทสโก้โลตัสบางปู21,414
13ชนกานต์ สาขาเอ็มควอเทียร์21,172
14ธีระศักดิ์ ฉัพพรรณรังษี20,920
15จุฑามณี รพ. กรุงเทพ20,464
16พิกุล บิ๊กซีตรัง18,942
17ดลนภา รัตนาภากูล16,732
18ฟ้ารุ่ง อนุชน14,865
19ปราณี สุนีย์ทาวเวอร์14,742
20น้ำผึ้ง ตะพานหิน14,636
21ศิรินภา ปากเกร็ด11,611
22มนฤดี​ สาขาโลตัสอมตะ9,288
23กาญจนา สาขากะตะ9,099
24กัลยรัตน์ เฮงหลี8,573
25วิภารัตน์ ภูทอง7,976
26อุบลศรี สายนะที7,501
27ปานสุดา คุณประเสริฐ4,364
28พิมพ์นารา พูลทรัพย์4,270
29ยุพาวรรณ สาขาถนนมุขมนตรี2,414