โปรดระบุชื่อสาขา แทนนามสกุล นะครับ

เช่น สมชาย สาขาดินแดง

Ranking
Position Participant
1สุปราณี สุนีย์ทาวเวอร์(อุบลราชธานี)22,424
2นาถวัช สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล22,385
3จุฑามาศ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี22,349
4สุปราณี อยู่สุข22,341
5ชลธิชา สาขาพัฒนานิคม(ลพบุรี)22,301
6ดลนภา รัตนาภากูล22,298
7หทัยทิพย์ สาขาแม่สอด22,292
8สุปราณี สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี22,264
9จันทร์จิรา ทองอยู่22,236
10ศิรินภา สาขาปากเกร็ด22,232
11สิริการย์ สาขามศวประสานมิตร22,230
12น้ำผึ้ง ตะพานหิน22,156
13ณัฎฐ์ษรา สาขาถนนมุขมนตรี(นครราชสีมา)22,137
14ศิรินภา22,128
15ศิรินภา ปากเกร็ด22,092
16วรรณิการ์ สาขาสำโรง22,091
17ณัฎฐ์ษรา สาขาถนนมุขมนตรี22,087
18น้ำผึ้ง22,058
19ธันยพร ทองอินทร์22,039
20สมชาย​ เทสโก้โลตัสสุขุมวิท5022,030
21Atchima Unitedcenter22,009
22พิกุล บิ๊กซีตรัง21,952
23ประภา สาขามศว ประสานมิตร21,910
24ธีรเดช เทสโก้โลตัสบางปู21,742
25หทัยทิพย์ สอนแย้ม21,550
26ธีระศักดิ์ สาขาอาคารธนภูมิ21,417
27กรกฎ สาขาพัฒนานิคม (ลพบุรี)21,334
28อัจจิมา21,323
29ธีระศักดิ์ ฉัพพรรณรังษี21,254
30ธนันพัชร์ สาขาบางเลน20,937
31อรวรรณ สาขามศว.องครักษ์20,908
32อรธนา เวชศาสตร์เขตร้อน20,567
33จุฑารัตน์ สาขาภูเก็ต19,943
34ปัทมา ทองโทน19,478
35วรรณิการ์ สาขาสำโรง18,873
36ฉัตรนภา ทรัพย์คำจันทร์18,735
37ธนัตพร ท่าพระ17,053
38เดือนเพ็ญ15,528
39กาญจนา สาขากะตะ15,222
40มนฤดี​ สาขาโลตัสอมตะ15,035
41ชนกานต์ เอ็มควอเทียร์14,995
42สุพรรณา สาขาเทสโก้โลตัสสุราษฎร์ธานี14,776
43ชุติวรรณ ประโคนชัย(บุรีรัมย์)14,023
44นิภาพร สาขาเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก13,143
45เมษยา สาขาเทสโก้โลตัสสุราษฎร์ธานี12,818
46อภิศักดิ์ อัครอารีย์ สาขาเทสโก้โลตัส สุราษฎร์12,626
47ลักษณา นคราวนากุล11,285
48อังทิมา อารุน11,165
49วิภารัตน์ ภูทอง10,563
50มนัสสา สาขาถนนมิตรภาพ10,075
51กาญจนา เต๋จา9,852
52จันทนี สาขาเทสโก้โลตัสแก่งคอย9,354
53อภัสรา สาขาเทสโก้โลตัสสุราษฎร์ธานี8,632
54อิสริยา8,539
55อรอุมา สาขาเทสโก้โลตัสอมตะนคร7,756
56ปราณี สุนีย์ทาวเวอร์7,123
57อุบลศรี สายนะที7,097
58อัจจิมา พะจุไทย6,884
59สุดารัตน์ ดอนกระโทก6,771
60กัณฐิกา แสงจันทร์6,656
61เป็นหนึ่ง ศรีปุงวิวัฒน์6,356
62นันณภัชสรณ์ สาขาถนนมุขมนตรี6,179
63จุฑามาศ 6,152
64มนฤดี สาขาอโศกทาวเวอร์ส6,052
65ฟ้ารุ่ง อนุชน6,018
66ณัฎฐ์ษรา ช่างสลัก5,608
67ลลิตา เทสโก้โลตัสสุราษฎร์ธานี4,902
68พรไพลิน บิ๊กซีรัตนาธิเบศร์4,888
69นฤมล4,865
70กานต์รวี สาขาเชียงราย4,853
71จรรย์สุดา ปริญญาธรรมกุล4,293
72พรศักดิ์ เทสโก้โลตัสสุราษฎร์ธานี3,912
73ศุภาวดี3,022
74วัชญา อาคารสวนพลูฯ2,711
75ปานสุดา คุณประเสริฐ2,709
76วรรณิศา สาขาสวนพลู2,574
77เย็นฤดี สาขาสามแยกหมีตรัง2,402
78ธัญชนก2,369
79ณรงค์2,191
80สุดารัตน์ สมัครการ1,677
81naj1,531
82วราภรณ์ พลหาญ1,452
83กัญญา ชิดเจริญ1,419
84วาสนา สาขาเทสโก้โลตัสสุราษฎร์ธานี1,411
85ยุพาวรรณ สาขาถนนมุขมนตรี1,400
86พรกมล เทสโก้โลตัสสุขุมวิท501,322
87แพรวพรรณ ถนนมิตรภาพ1,079
88วิยะดา สาขาถนนมุขมนตรี1,051
89กัลยา อุดสืบ760
90พัชราภา393
91กนกภรณ์ สาขาอาคารเอสวี ซิตี้ (พระราม3)0