หมวด ประลองสถานการณ์

โปรดระบุชื่อสาขา แทนนามสกุล นะครับ

เช่น สมชาย สาขาดินแดง

Ranking
Position Participant
1สุปราณี สุนีย์ทาวเวอร์(อุบลราชธานี)22,280
2หทัยทิพย์ สาขาแม่สอด22,237
3นาถวัช สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล22,127
4จุฑารัตน์ สาขาภูเก็ต22,122
5ชลธิชา สาขาพัฒนานิคม(ลพบุรี)21,933
6ธีรเดช เทสโก้โลตัสบางปู21,668
7ประภา สาขามศว ประสานมิตร21,568
8ธีระศักดิ์ สาขาอาคารธนภูมิ21,374
9ดลนภา รัตนาภากูล20,640
10ศิรินภา สาขาปากเกร็ด20,422
11ดลนภา สาธุประดิษฐ์18,558
12พิกุล บิ๊กซีตรัง15,234
13จันทร์จิรา ทองอยู่11,883
14ศิรินภา ปากเกร็ด10,499
15อรธนา เวชศาสตร์เขตร้อน10,194
16ชนกานต์ สาขาเอ็มควอเทียร์7,738
17เดือนเพ็ญ สาขากะตะ(ภูเก็ต)7,404
18ปราณี สุนีย์ทาวเวอร์5,741
19ฟ้ารุ่ง อนุชน5,445
20อุบลศรี สายนะที3,839
21กานต์รวี สาขาเชียงราย419