Wat zijn de verschillende soorten assessments?

In het onderwijs vind je verschillende soorten assessments. Iedere assessmentmethode heeft een ander doel tijdens en na de les. In dit artikel leer je welke soorten assessments het belangrijkste zijn tijdens het ontwikkelen en implementeren van je lessen.

Knowly
Content-schrijver
Gepost op
Leestijd 3 minuten

Pre-assessment of diagnostische assessment

Voordat je een les maakt, wil je weten voor welk type student je deze maakt. Je wilt eerst weten wat de kwaliteiten, valkuilen en vaardigheden van je studenten zijn. Op basis van de gegevens die je verzamelt, kun je een les maken.

Formative assessment (formatief)

Deze gebruik je in de eerste opzet van je les. Je wilt het leergedrag van studenten bestuderen en dit als feedback meenemen. Zo zie je in één oogopslag de eerste tekortkomingen van je les en weet je waar je in de toekomst de focus op moet leggen.

Summative assessment (summatief)

Deze zijn gericht op beoordeling: is het belangrijkste resultaat van de lessen behaald? Maar er wordt meer gemeten, zoals de effectiviteit van de leerstof, de reactie op de les en de langetermijnvoordelen. Die voordelen bepaal je door studenten te volgen die deelnemen aan je lessen of toetsen. Je kunt eenvoudig zien hoe zij de geleerde stof, vaardigheden en houdingen toepassen.

Lees meer over formatieve en summatieve assessments.

Confirmative assessment (bevestigend)

Als je de les in je curriculum hebt geïmplementeerd, blijven assessments belangrijk. Met een confirmative assessment bekijk je of de les na een jaar nog steeds een succes is en of je manier van lesgeven nog steeds de juiste is. Dit soort assessment is een verlengstuk van de summatieve assessment.

Norm-referenced assessment (normatief)

Deze vergelijkt de prestaties van een student met een gemiddelde norm, bijvoorbeeld de nationale norm voor Geschiedenis. Maar het kan ook een vergelijking van het gemiddelde cijfer van alle studenten met die van de rest van de school zijn.

Criterion-referenced assessment (criteria)

Hiermee meet je de prestaties van een student op basis van een aantal vaste criteria of leernormen. Je controleert wat de studenten moeten weten en kunnen op een bepaald moment in hun opleiding. Deze assessments worden gebruikt om specifieke kennis of vaardigheden te evalueren, bijvoorbeeld het curriculum in een opleiding.

Ipsative assessment (ipsatief)

Met deze assessment vergelijk je de prestaties van een student met zijn of haar voorgaande prestaties. Deze methode is gericht op het verbeteren van jezelf in vergelijking met in het verleden behaalde resultaten. Je vergelijkt jezelf niet met andere studenten, aangezien je jezelf wilt verbeteren. 

Lees meer over Assessmentmethodes en strategieën en de Doelen van een assessment en evaluatie.

Handige bronnen

Edudemic (Engels)

Frequently asked questions

✔️ Wat zijn de verschillende soorten assessment?
Pre-assessment of diagnostische assessment, formative assessment (formatief), summative assessment (summatief), confirmative assessment (bevestigend), norm-referenced assessment (normatief), criterion-referenced assessment (criteria) en ipsative assessment (ipsatief).

Meer informatie ophalen

Wat is online examinering

Wat is online examinering

Online examinering is het online afnemen van een toets om de kennis van deelnemers over een bepaald onderwerp te toetsen. Vroeger moest iedereen op hetzelfde...

Lees meer