Onderwijs in bewegen

Loopt van 1 jan. 2023 tot 1 jan. 2024

Loopt van 1 jan. 2023 tot 1 jan. 2024

Deze quiz is gebaseerd op de onderwerpen en thema's van het boek 'Onderwijs in bewegen op de basisschool'.

De quiz bestaat uit 10 vragen.  

  • De quiz bestaat uit vragen over de thema’s en onderwerpen die in 'Onderwijs in bewegen op de basisschool' aan de orde worden gesteld. 

Aan de quiz is een tijdslimiet van 3 minuten verbonden.

  • Hoe sneller je de vragen correct beantwoordt, hoe hoger je score.
  • Beantwoord je een vraag goed, dan levert dit extra tijd op, maar geef je het onjuiste antwoord dan kost dit speeltijd.

Op basis van de score wordt een ranglijst opgesteld. 

  • Je kunt door de quiz nogmaals te doen, je score verbeteren en daardoor klimmen in de rangschikking.
  • Doe je de quiz voor de tweede of derde keer dan krijg je (deels) andere vragen voorgelegd. 

Succes en veel plezier!

 

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van de quiz, we horen het graag.

Stuur ons een bericht. Info@spelenmetgedrag.nl