Opleidingsassessment

Toelichting

Dit is een zelf-test oftewel een assessment. 

In dit assessment onderzoek je zelf wat jouw kennisniveau is én de toepassing van de kennis. De test is gebaseerd op de 5 modules van de opleiding specialist hoogbegaafdheid. 

Het assessment gaat in op 2 vragen per module:

  • Vraag 1 richt zich op jouw theoretische kennis.
  • Vraag 2 richt zich op jouw toepassing van de kennis.

Alle vragen zijn gericht op de doelgroep: (hoog)begaafde sensitieve leerlingen.

Het kost 5 minuten per module om de test in te vullen. Als je alle modules invult, dan kost je dit 25 minuten. Als je de test tussendoor stopt, dan wordt er niks opgeslagen.

LET OP!

1. Als je geen leerkracht bent, maar bijvoorbeeld intern begeleider of zorgcoördinator, dan zijn mogelijk niet alle antwoorden van toepassing op je functie. Vink in die situatie de antwoorden aan, waarbij je wel een leerkracht kunt ondersteunen of coachen in zijn of haar uitvoering voor de klas.

2. Bij elke vraag kun je meerdere antwoorden aanvinken; vink alles aan wat voor jou van toepassing is.

3. Als geen enkel antwoord van toepassing is, dan vink je helemaal onderaan bij de vraag aan: ‘Geen van de antwoorden is van toepassing op mij’.

4. Als je een bepaalde module niet wilt invullen, dan vink je helemaal onderaan bij de vraag aan: ‘deze module wil ik niet invullen’.

Hierna wordt gevraagd om je naam en email adres. Na het invullen van deze gegevens ontvang je direct de uitslag op het scherm. 

 Contactgegevens

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Sonja Morbé: sonja.morbe@wijssein.nl of telefonisch 06-22213710. 


Modules assessment

  • A. Inzicht en signaleren

jouw kennis en vaardigheden om verschillende (hoog)begaafde sensitieve leerlingen te herkennen

  • B. Doelgericht leren en doorgaande leerlijn

jouw kennis en vaardigheden om een motiverend leerdoel en doorgaande leerlijnen neer te zetten voor (hoog)begaafde sensitieve leerlingen

  • C. Empathie en relatie

jouw kennis en vaardigheden om pedagogisch sensitief les te geven en contact te maken met de (hoog)begaafde sensitieve leerlingen

  • D. Aanpak(ken)

jouw kennis en vaardigheden om voor de leerdoelen van (hoog)begaafde sensitieve leerlingen een goede onderwijs aanpak op te stellen en uit te voeren

  • E. Lerend ontwikkelen

jouw mogelijkheden om kennis ook om te zetten in het voorbereiden of maken van benodigdheden voor in de klas, buiten de klas of ten behoeve van de gehele school (bijvoorbeeld ontwikkeling van verrijkende lessen, beleid, plusklas, klassenmanagement)