Riskcompetence Ambition Scan

Het meten van de risicomanagement competentie

Om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van de risicomanagement competentie van een organisatie, trekken wij de risicomanagement competentie uiteen in zeven deelcompetenties. Deze meten wij zodat wij op deelgebieden eventuele verbetering en ambitie verder kunnen helpen richting te geven. In de door ons gedefinieerde risicomanagement competenties worden zowel de harde als de ‘hardnekkige’ zachte kanten belicht.
In deze Riskcompetence ambitionscan wordt aan de hand van een aantal vragen uw ambitie vastgesteld.