Beste praksis for e-læring

Nå som du vet at e-læring har mange fordeler, la oss ta en nærmere titt på den beste praksisen. Finnes det en god og en dårlig måte å utføre det? Hva bør du ta i betraktning før du starter et e-læringsprogram?

Knowly
Innholdsforfatter
Lagt ut den
Lesetid 3 minutes

Forberede

Forbered deg selv, materiellet, og dine elever. Sett forventninger. Forskning viser at institusjoner som har hatt mest vellykket e-læring gjorde tydelig rede for hvorfor de implementerte e-læring, hvordan det kunne være fordelaktig for studentene, og hva som var forventet av dem. Så, etter å ha bestemt å bruke e-læring i din organisasjon, men før du faktisk implementerer dette, sørg for å forklare målene for denne implementeringen, hvordan det vil gjøre livet enklere for elevene, hvordan de kan forbedre deres karriere/studier etter å ha tatt opplæringen osv. Denne forberedelsen er veldig viktig for å sørge for at du har engasjerte, interesserte studenter når prosessen starter.

Organisere

Organiser læringsmateriellet i forståelige etapper. Strukturer kurset ditt for å gjøre det enkelt å navigere seg gjennom. Test alle lenkene for å sørge for at de er aktive og oppdaterte. Separer teksten i små, leservennlige paragrafer. Du kan bruke punkter, videoer og bilder for å gjøre hele prosessen engasjerende og interessant. Legg til øvingsspørsmål etter en lang tekst eller video for å sjekke dine elevers forståelse.

Tilby hjelp

E-læring/opplæring skal gi deg mindre arbeid, ikke mer. Men det er fortsatt nødvendig å være tilgjengelig hvis dine studenter skulle trenge hjelp. Du kan legge til noe kontaktinformasjon til ditt kurs eller til introduksjonssiden på din eksamen som de kan bruke hvis det skulle være behov.

Sette mål

E-læring gir elever mer autonomi, og en følelse av kontroll (eller mestring) av deres egne studieløp. Å gi elever fullstendig frihet, derimot, vil ikke gi de følelsen av autonomi. Det de sannsynligvis føler da er panikk, fordi de ikke vet hva de skal gjøre. For å kunne ha en følelse av autonomi, trenger folk grenser og klare mål. Disse kan være aktiviteter eller prøver som må utføres innen en bestemt tid og dato, slik at de kan gå videre til neste etappe eller nivå.

Analysere resultatene

Etter at elevene har fullført noen mål, eller etapper i din opplæring, kan du begynne å analysere resultatene og statistikken. Ikke bare vil dette vise hva som er dine studenters styrker, men også hvordan du som lærer/kursleder kan forbedre dine læringsmetoder og materiell.

Gjøre justeringer

Etter å ha gått gjennom resultatene og fått tilbakemelding fra studentene, kan du utføre justeringer i læringsmateriellet eller oppdatere det.

Nyttige ressurser

Gå i dybden

Fordeler og ulemper med nettkurs

Fordeler og ulemper med nettkurs

Hvordan lærer du opp dine ansatte? Er tradisjonell klasseromsundervisning fremdeles topp moderne i organisasjonen din?  Å nei du! Å tilby læring på nett er et...

Les mer