Fellestrekk mellom behaviorisme og quizer

Quizer og behaviorisme har mye til felles. Hva er likhetene mellom behaviorisme og quizer?

Knowly
Innholdsforfatter
Lagt ut den
Lesetid 3 minutes

Vårt sinn er et "tabula rasa" når vi er født. Vel, i hvert fall ifølge behavioristene. Behavioristene mener at vi er født som et blankt ark og at atferden vår blir bestemt av omgivelser og miljøet vårt. Begrepet "fri vilje" er ikke noe som eksisterer i deres ordbok. Behaviorisme er delt opp i klassisk betinging og operant betinging

Klassisk betinging

Klassisk betinging tilsvarer å kombinere to stimuli. Det er enklere enn det det høres ut som. Pavlov (1873-1936) utførte et eksperiment som er ett av de mest kjente eksemplene på klassisk betinging. Pavlov forsket på utskilling av spytt hos hunder. Ankomst av mat resulterte i mer spytt. Hunden fikk alltid mat når bjellen ringte. Etter en stund, begynte hunden å produsere mer spytt umiddelbart når han hørte bjellen ringte. Den nøytrale stimulusen (bjellen) ble den kondisjonerte stimulusen som skapte en kondisjonert respons.

Bjelle (ingen reaksjon fra hunden) --> mat (reaksjon fra hunden) ble til

Bjelle (reaksjon fra hunden)

Operant betinging

Ifølge Skinner (1904-1990), er opplæring fremkomsten av observerbare forandringer i atferd. Det viktigste elementet i atferdsendringer er konsekvens eller forsterkning. En forsterkning er alt som forsterker den ønskede respons. Det finnes fire typer forsterkninger. Skinner er ikke en forkjemper av straff, fordi det ikke belønner de som lærer.

Fire forsterkninger

Positiv straff     →  legge til noe som minsker atferd

Eksempel: En sjåfør kjører for fort, og får en bot.

Positiv forsterkning   →  legge til noe som øker atferd

Eksempel: Barn får en dessert når de spiser alle grønnsakene.

Negativ straff  →  trekke fra noe for å minske atferd

Eksempel: Barn får ikke dessert hvis de ikke spiser grønnsaker.

Negativ forsterkning  →  trekke fra noe for å øke atferd

Eksempel: Når du har fullført leksene dine, trenger du ikke å ta oppvasken.

Skinner beskrev fire retningslinjer for å undervise

  • Gjøre tydelig hva som må læres
  • Undervis det som kommer først (og start fra begynnelsen)
  • Læring i eget tempo er viktig
  • Programmer pensumet. Skinner var forkjemper for individualisert undervisning. Dette inkluderer rytme og tenkemåter. Elever kan forsterke seg selv.

Behaviorisme og vårt verktøy

Behavioristmetoder er best å bruke når man skal teste hva man husker, forstår og bruksmåter. Det første behavioristiske systemet som ble brukt, er kalt undervisningsmaskinen. Den lignet på en skrivemaskin med et vindu som kunne administrere spørsmål. Et vindu ble brukt til å vise spørsmålet og det andre til å fylle inn svar. Dette er den såkalte "drille og praksis" metoden. Nå om dagene er mulighetene uendelige. Quizer er et flott verktøy til å forbedre dette. Det gir elevene muligheten til å lære i deres egen rytme. Videre er det en lettvint måte å lære fakta. Du blir som en svamp som suger opp informasjon. Det er en god måte å huske ting på.

Nyttige ressurser

The Stanford Encyclopedia of Philosophy

Gå i dybden

Hvorfor bør du bruke en LMS?

Hvorfor bør du bruke en LMS?

Hvorfor skal jeg bruke en digital læringsplattform? Hvorfor ikke bruke gammeldags metoden med printet materiell og papireksamener? Med rød penn for riktige svar? Vel, hvis...

Les mer