Czy oceny są formatywne czy podsumowujące?

Quizy są sposobem na sprawdzenie wiedzy uczniów. Ale czy quizy są formatywne czy podsumowujące? W tym artykule znajdziesz definicję obydwu rodzajów ocen oraz zalecane sposoby ich zastosowania. Następnie pokażemy ci możliwości naszego narzędzia dla każdego rodzaju ocen.

Knowly
Specjalista od treści
Data publikacji:
Czas czytania: 2 minuty

Ocena formatywna

Ocena formatywna daje wgląd w wiedzę, którą osoby mają przed podjęciem testu. Jest ona najcenniejsza podczas opracowywania sprawdzianów. Celem jest uzyskanie informacji zwrotnych na podstawie monitorowania procesu nauki studentów. Ocena formatywna sprawdza jakość twojego materiału. Ponadto pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony studentów.

Po przeprowadzeniu oceny formatywnej możesz edytować cały materiał dydaktyczny swojego testu i egzaminu końcowego. Ocena formatywna jest testem wstępnym mającym na celu ustalenie, w jaki sposób można ulepszyć materiały dydaktyczne.

Ocena podsumowująca

Ocena podsumowująca ma na celu ocenę stopnia, w jakim osiągnięto najważniejsze wyniki po zakończeniu materiału dydaktycznego. Poza tym mierzy skuteczność uczenia się, reakcje na materiały dydaktyczne i korzyści w długim okresie. Te ostatnie można określić na podstawie obserwacji studentów, którzy uczęszczają na kurs, lub testu.

Ocena podsumowująca pozwoli ci zobaczyć, czy i w jaki sposób uczący się wykorzystują zdobytą wiedzę, umiejętności i postawy. W zależności od ram czasowych proces ten można również nazwać oceną potwierdzającą, która stanowi obszerną formę oceny podsumowującej.

Ocena formatywna i nasze narzędzie

Ocena formatywna może być postrzegana jako test wstępny, aby określić poziom wiedzy uczniów przed realizacją materiałów dydaktycznych. Ponieważ ocena formatywna to krótki test, najlpeiej wybrać dla niej quiz.

Quiz może zawierać kilka rodzajów pytań: pytania wielokrotnego wyboru (z maksymalnie 10 opcjami odpowiedzi), wypełnij puste pola i pytania zawierające obrazy. Niezwykle przydatną funkcją jest możliwość śledzenia postępów i bezpośredni dostęp do statystyk. Dzięki temu zaoszczędzasz ogromną ilość czasu!

Ocena podsumowująca i nasze narzędzie

W ocenie podsumowującej mierzysz cały materiał dydaktyczny przerobiony przez studentów, więc lepiej jest użyć innego rozwiazania niż quiz. W tej sytuacji świetnie sprawdzi się egzamin. Pozwala on przetestować nie tylko wiedzę na poziomie podstawowym.

W egzaminie do wyboru jest kilka rodzajów pytań: wielokrotnego wyboru, wypełnij puste pola, pytania opisowe i zawierające obrazy. W pytaniach opisowych możesz zapytać o więcej i sprawdzić, czy uczniowie naprawdę zrozumieli materiały dydaktyczne. Dzięki egzaminowi śledzisz postępy studentów i posiadasz wgląd w statystyki.

Wniosek

Quizy są formatywnym sposobem oceny, mierzącym fragmenty materiałów. Z kolei ocenę podsumowującą lepiej przeprowadzić na egzaminie, ponieważ sprawdza on, czego uczniowie nauczyli się z wszystkich materiałów dydaktycznych.

Przydatne zasoby

Artykuł z Center for teaching and learning
Artykuł z witryny Carnegie Mellon University

Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej

Zalety i wady nauki online

Zalety i wady nauki online

Nauka online stanowi świetną, rewolucyjną alternatywę dla kształcenia tradycyjnego. Duże przedsiębiorstwa już to zauważyły. Aż 90% korporacji korzysta obecnie z nauczania online, w porównaniu do...

Czytaj więcej