Czym jest nauka? Od teorii do praktyki

Nauka jest cz─Ö┼Ťci─ů naszego ┼╝ycia. Ka┼╝dego dnia zdobywamy now─ů wiedz─Ö, umiej─Ötno┼Ťci, zrozumienie, warto┼Ťci i preferencje. Mo┼╝e to przebiega─ç niejawnie i wielokrotnie, na przyk┼éad podczas ogl─ůdania wiadomo┼Ťci lub rozmowy z koleg─ů. Jednak tak┼╝e ┼Ťwiadomie decydujemy si─Ö uczy─ç nowych rzeczy, takich jak nowy j─Özyk, sport czy oprogramowanie. Nauka jest czym┼Ť nieuchwytnym. Dlaczego niektórzy ludzie s─ů w niej dobrzy, a inni nie? I dlaczego wszyscy mamy swoje preferencje uczenia si─Ö? Zanurzmy si─Ö w teori─Ö uczenia si─Ö – dzi─Öki temu przeniesiesz swoje szkolenia na wy┼╝szy poziom!

Caroline
Content Manager & HR Officer
Data publikacji:
Zaktualizowano:
Czas czytania: 13 minut

Spis tre┼Ťci

 1. Jaka jest definicja uczenia si─Ö?
 2. Pi─Ö─ç powszechnych teorii uczenia si─Ö
 3. Jak radzi─ç sobie z ró┼╝nymi stylami uczenia si─Ö?
 4. Jaki ma to wpływ na szkolenie?
 5. Jakie czynniki wp┼éywaj─ů na uczenie si─Ö?
 6. Jak mo┼╝esz zapewni─ç skuteczn─ů nauk─Ö?

Jaka jest definicja uczenia si─Ö?

Badania nad tym, co mo┼╝na uzna─ç za uczenie si─Ö s─ů niejednoznaczne. Jednak wi─Ökszo┼Ť─ç zgadza si─Ö, ┼╝e uczenie si─Ö znacznie wykracza poza zapami─Ötywanie
i przypominanie sobie informacji. Obejmuje g┼é─Öbokie i d┼éugotrwa┼ée zrozumienie oraz powi─ůzanie nowych informacji z istniej─ůcymi ideami, koncepcjami
i wiedz─ů. Cz─Östo u┼╝ywan─ů definicj─ů uczenia si─Ö jest:

„Uczenie si─Ö to proces prowadz─ůcy do zmiany, która nast─Öpuje w wyniku do┼Ťwiadczenia i zwi─Öksza potencja┼é poprawy wydajno┼Ťci i przysz┼éego uczenia si─Ö. Zmiana u osoby ucz─ůcej si─Ö mo┼╝e nast─ůpi─ç na poziomie wiedzy, postawy lub zachowania. W wyniku uczenia zaczynamy inaczej postrzega─ç koncepcje, idee i/lub ┼Ťwiat." [1]

Zgodnie z powy┼╝sz─ů definicj─ů najwa┼╝niejsze procesy lub czynno┼Ťci zwi─ůzane
z uczeniem si─Ö dotycz─ů: 

 • Doboru informacji
 • Przyswajania informacji
 • Przetwarzania informacji
 • Integracji nowych informacji z obecn─ů wiedz─ů
 • Tworzenia nowego modelu koncepcyjnego
 • Wykorzystania informacji
 • Nadawania znaczenia informacjom [2]

Pi─Ö─ç powszechnych teorii uczenia si─Ö

Zrozumienie, jak ludzie si─Ö ucz─ů, jest kluczowym elementem w optymalizacji procesu nauki.

Zrozumienie, jak ludzie si─Ö ucz─ů, jest kluczowym elementem w optymalizacji procesu nauki. Od pocz─ůtku XX wieku naukowcy zastanawiali si─Ö, w jaki sposób uczniowie asymiluj─ů wiedz─Ö i jak najlepiej radzi─ç sobie z licznymi wyzwaniami zwi─ůzanymi
z nauk─ů. W rezultacie powsta┼éy ró┼╝ne teorie, maj─ůce na celu zapewnienie najskuteczniejszych procesów i strategii nauki. Przyjrzyjmy si─Ö pi─Öciu najwa┼╝niejszym z nich.

1. Behawioryzm

Ten tradycyjny ruch pojawi┼é si─Ö na pocz─ůtku XX wieku. W skrócie teoria behawioryzmu sprowadza si─Ö do motta: „praktyka czyni mistrza”. Dzi─Öki odpowiedniej ilo┼Ťci praktyki i treningu ludzie powinni w ko┼äcu by─ç w stanie wykona─ç okre┼Ťlone dzia┼éanie bez zastanowienia. Ponadto behawiory┼Ťci zak┼éadaj─ů, ┼╝e bod┼║ce zewn─Ötrzne powoduj─ů zmiany w zachowaniu, poniewa┼╝ rol─ů nauczyciela jest pomaganie uczniom w konstruowaniu wiedzy oraz refleksji i stosowaniu ró┼╝nych strategii uczenia si─Ö.

Przyk┼éady metod behawiorystycznych we wspó┼éczesnej edukacji:
 • Przyznawanie dodatkowych punktów za wykonanie pracy domowej.
 • Nauczanie krok po kroku.

2. Kognitywizm

Ten ruch wypar┼é teori─Ö behawioryzmu w latach sze┼Ť─çdziesi─ůtych ubieg┼éego wieku. Kognitywizm koncentruje si─Ö raczej na tym, jak uczniowie przetwarzaj─ů
i zapami─Ötuj─ů informacje. Zgodnie z t─ů teori─ů ludzki mózg jest „czarn─ů skrzynk─ů” i przypomina komputer. Od czasu pojawienia si─Ö tej teorii terminy takie jak pami─Ö─ç robocza, pami─Ö─ç krótkotrwa┼éa i pami─Ö─ç d┼éugotrwa┼éa zosta┼éy uznane i obszernie badane.

Kognitywizm opowiada si─Ö za tym, ┼╝e przechowywanie informacji najpierw wymaga ich przetworzenia. Ponadto materia┼é szkoleniowy najlepiej jest przyswajany zgodnie z wcze┼Ťniejsz─ů wiedz─ů ucznia.

Przyk┼éady metod kognitywistycznych we wspó┼éczesnej edukacji:
 • Aktywnie anga┼╝uj uczniów w temat nauki, zadaj─ůc im pytania, które sk┼éaniaj─ů ich do my┼Ťlenia.
 • Instruktor nie przekazuje ju┼╝ uczniom informacji przez godzin─Ö lekcyjn─ů, ale uczniowie wspólnie pracuj─ů nad zadaniami zwi─ůzanymi z tematem.

3. Konstruktywizm

Teoria ta powsta┼éa oko┼éo 1980 roku. Zgodnie z jej za┼éo┼╝eniami uczenie si─Ö jest procesem spo┼éecznym, w którym wiedza jest tworzona i dzielona z innymi. Odpowiedzialno┼Ť─ç za nauk─Ö w coraz wi─Ökszym stopniu przechodzi na uczniów. Wa┼╝ne jest, aby uczy─ç si─Ö z kontekstem, dlatego niezb─Ödne jest pot─Ö┼╝ne ┼Ťrodowisko uczenia si─Ö. Kiedy dzieci dowiaduj─ů si─Ö na przyk┼éad o temperaturze, nauczyciel mo┼╝e odnie┼Ť─ç si─Ö do termometru, piekarnika lub pór roku.

Podobnie jak teoria kognitywizmu, konstruktywizm twierdzi, ┼╝e nauka jest procesem konstruowania wiedzy. Dlatego ucz─ůcy si─Ö powinni rozwija─ç istniej─ůc─ů wiedz─Ö.

Przyk┼éad metody konstruktywizmu we wspó┼éczesnej edukacji:
 • Instruktor przedstawia problem, na przyk┼éad zmierzenie d┼éugo┼Ťci Wielkiego Muru Chi┼äskiego. Instruktor nie wprowadza od razu metod rozwi─ůzania problemu. Zamiast tego pozwala swoim podopiecznym zastanowi─ç si─Ö nad problemem i stworzy─ç w┼éasne metody pomiaru.

4. Konstrukcjonizm

Ta teoria powsta┼éa równie┼╝ w latach osiemdziesi─ůtych ubieg┼éego wieku. Postrzega konstruowanie wiedzy w bardzo dos┼éowny sposób. Podkre┼Ťla podej┼Ťcie „nauka przez tworzenie i uczenie si─Ö tworzenia”. Ten ruch stymuluje kreatywno┼Ť─ç, wspó┼éprac─Ö i eksperymentowanie.

Przyk┼éad metody konstrukcjonizmu we wspó┼éczesnej edukacji:
 • Uczniowie wspólnie pracuj─ů nad projektem, takim jak tworzenie ogródka. Samodzielnie sadz─ůc nasiona, dowiaduj─ů si─Ö wi─Öcej o naturze.

5. Konektywizm

Jest to najnowsza teoria, została opracowana w 2004 roku. Wpisuje się ona
w er─Ö cyfrow─ů, w której ┼╝yjemy. Opiera si─Ö na przekonaniu, ┼╝e celem nauczania jest nauka my┼Ťlenia, która ma prymat nad zdobywaniem wiedzy. Centralnym aspektem konektywizmu jest metafora sieci z w─Öz┼éami i po┼é─ůczeniami. Uczniowie mog─ů tworzy─ç swoj─ů sie─ç uczenia si─Ö. W poszukiwaniu informacji uczniowie b─Öd─ů odwiedza─ç informacyjne strony internetowe, czyta─ç ksi─ů┼╝ki
i korzysta─ç z innych ┼║róde┼é. Rol─ů nauczyciela b─Ödzie raczej udzielanie wskazówek i informacji zwrotnych ni┼╝ aktywne dostarczanie nowej wiedzy.

Zwolennicy konektywizmu postrzegaj─ů t─Ö teori─Ö jako uzupe┼énienie istniej─ůcych teorii.

Przyk┼éad metody konektywizmu we wspó┼éczesnej edukacji:
 • Konektywizm jest widoczny g┼éównie poza szko┼é─ů. Uczniowie korzystaj─ů
  z zasobów cyfrowych; instruktor uczy, jak krytycznie przegl─ůda─ç informacje online.

Jak radzi─ç sobie z ró┼╝nymi stylami uczenia si─Ö?

Nie istnieje przekonuj─ůcy dowód naukowy na to, ┼╝e dopasowanie metody nauczania poprawia uczenie si─Ö.

Tak jak zrozumienie ró┼╝nych teorii uczenia si─Ö ma kluczowe znaczenie dla kszta┼étowania programu szkoleniowego, musisz równie┼╝ zrozumie─ç ró┼╝ne style uczenia si─Ö ludzi. Przynajmniej takie jest zdanie wi─Ökszo┼Ťci instruktorów.
89% nauczycieli wierzy
w dopasowanie metod nauczania do preferowanego stylu uczenia si─Ö ucznia. Cho─ç wydaje si─Ö to dobrym rozwi─ůzaniem, nie istnieje przekonuj─ůcy dowód naukowy na to, ┼╝e dopasowanie metody nauczania poprawia uczenie si─Ö. [3].

Cz─Östo stosowan─ů metod─ů do rozró┼╝nienia stylów uczenia si─Ö jest model VARK, którego nazwa pochodzi od pierwszych liter czterech wyrazów oznaczaj─ůcych sposoby przetwarzania informacji. Zgodnie z nim uczniowie s─ů identyfikowani na podstawie tego, czy preferuj─ů:

 • Nauk─Ö wizualn─ů (obrazy, filmy, diagramy)
 • Nauk─Ö ze s┼éuchu (muzyka, rozmowa, wyk┼éady)
 • Czytanie i pisanie (tworzenie list, czytanie podr─Öczników, robienie notatek)
 • Nauk─Ö w ruchu (poruszanie si─Ö, eksperymenty, ─çwiczenia praktyczne)

Cho─ç struktura taka jak VARK jest atrakcyjna – stosunkowo ┼éatwa do konceptualizacji i szybka do oceny – ka┼╝dy anga┼╝uje si─Ö w ró┼╝ne tryby uczenia si─Ö na ró┼╝norakie sposoby. Mózg przetwarza informacje w bardzo z┼éo┼╝ony
i zró┼╝nicowany sposób, którego nie da si─Ö tak po prostu uogólni─ç. Je┼Ťli dostosujesz swój materia┼é szkoleniowy do okre┼Ťlonego stylu uczenia si─Ö, uczniowie prawdopodobnie nie b─Öd─ů mogli skorzysta─ç z mo┼╝liwo┼Ťci nauki. Zamiast tego lepiej zastosowa─ç podej┼Ťcie ogólne. Wa┼╝ne jednak, aby wtedy twój program by┼é solidny, dzi─Öki czemu nie b─Ödzie wymaga┼é personalizacji. Solidny program oznacza, ┼╝e:

 • Ucze┼ä czuje si─Ö zaanga┼╝owany.
 • Tre┼Ť─ç jest zaprezentowana na wiele sposobów.
 • Stymuluje u ucznia dzia┼éanie i ekspresj─Ö.

Projektowanie uniwersalne to podej┼Ťcie, które wspiera ten sposób my┼Ťlenia. Ma na celu zaspokojenie potrzeb ka┼╝dego ucznia w tradycyjnej klasie lub ┼Ťrodowisku uczenia si─Ö online.

Jaki ma to wp┼éyw na szkolenie? 

Teorie uczenia si─Ö mog─ů w szczególno┼Ťci okre┼Ťla─ç struktur─Ö szkolenia i lekcji. Teoria stanowi podstaw─Ö programu nauczania, nawet je┼Ťli nie zdajesz sobie
z tego sprawy. Czy uwa┼╝asz, ┼╝e powtarzanie faktów jest wa┼╝ne w nauce?
A mo┼╝e postrzegasz siebie bardziej jako mentora ni┼╝ instruktora? By─ç mo┼╝e preferujesz podej┼Ťcie projektowe? ┼Üwiadomie – ale jak ju┼╝ powiedziano równie┼╝ nie┼Ťwiadomie – te aspekty chcesz odzwierciedli─ç w swoim szkoleniu
i sposobie nauczania.

A to oczywi┼Ťcie b─Ödzie mia┼éo wp┼éyw na twoich uczniów. Wyobra┼║ sobie, ┼╝e wybierasz metod─Ö nauczania, która k┼éadzie nacisk na uczenie si─Ö spo┼éeczne
i wizualne. W zwi─ůzku z tym twoi uczniowie pó┼║niej b─Öd─ů czuli si─Ö bardziej komfortowo w ┼Ťrodowisku pracy, w którym stawia si─Ö na wspó┼éprac─Ö,
a prezentacje wideo przewa┼╝aj─ů nad czytaniem suchych faktów na papierze.

Jakie czynniki wp┼éywaj─ů na uczenie si─Ö?

Teoria uczenia si─Ö le┼╝y u podstaw nauczania. Jednak w ostatecznym rozrachunku oparcie szkolenia na teoriach uczenia si─Ö nie jest jedynym czynnikiem, który wywiera wp┼éyw na to, jak dobrze kto┼Ť si─Ö uczy. W gr─Ö wchodz─ů równie┼╝ inne przyczyny.

Czynniki fizjologiczne [4]

1. Percepcja zmysłowa

Upo┼Ťledzenie któregokolwiek ze zmys┼éów utrudnia nauk─Ö. Na przyk┼éad niewidomy ma wi─Öksze trudno┼Ťci z nauk─ů ni┼╝ osoba bez wady wzroku, je┼Ťli nie zostan─ů mu zapewnione odpowiednie narz─Ödzia.

2. Zdrowie fizyczne

Je┼Ťli nie czujesz si─Ö dobrze fizycznie, nie jeste┼Ť w stanie uczy─ç si─Ö zgodnie ze swoimi mo┼╝liwo┼Ťciami. Zdrowy umys┼é funkcjonuje tylko w zdrowym ciele.

3. Zm─Öczenie

Wi─ů┼╝e si─Ö ono z punktem drugim, zdrowiem fizycznym. Je┼Ťli jeste┼Ť zm─Öczony fizycznie lub psychicznie, nie mo┼╝esz wykorzysta─ç swego pe┼énego potencja┼éu. Zm─Öczenie mo┼╝e mie─ç kilka przyczyn, np. jeste┼Ť zbyt zaj─Öty, twoja dieta nie jest zbilansowana, uczy┼ée┼Ť si─Ö za d┼éugo.

4. Pora dnia

Badania naukowe wykazały, że nauka przynosi najlepsze efekty w godzinach
od 10:00 do 14:00 oraz od 16:00 do 22:00.

Badania naukowe wykazały, że nauka przynosi najlepsze efekty w godzinach
od 10:00 do 14:00 oraz
od 16:00 do 22:00 – wtedy mózg jest najbardziej ch┼éonny. Z drugiej strony najmniej skuteczny czas nauki przypada mi─Ödzy
4:00 a 7:00. [5]

5. Od┼╝ywianie

Nie nale┼╝y lekcewa┼╝y─ç wp┼éywu od┼╝ywczego jedzenia. Zdrowa dieta odpowiada za sprawno┼Ť─ç umys┼éow─ů. Z┼ée od┼╝ywianie wywiera odwrotny skutek. Wiadomo, ┼╝e alkohol, kofeina i nikotyna wp┼éywaj─ů na mózg i nale┼╝y mie─ç ┼Ťwiadomo┼Ť─ç tego, jak na nas oddzia┼éuj─ů.

6. Wiek

Dowody s─ů niepodwa┼╝alne: wraz z wiekiem pojemno┼Ť─ç naszego mózgu spada. Mówi─ůc ogólnie, ┼éatwiej jest si─Ö uczy─ç w m┼éodszym wieku ni┼╝ w starszym.
Od 25 roku ┼╝ycia nast─Öpuje najwi─Öksza stagnacja.

Czynniki psychologiczne

1. Zdrowie psychiczne

Napi─Öcie psychiczne, kompleksy, konflikty, choroby psychiczne i zaburzenia psychiczne utrudniaj─ů nauk─Ö.

2. Motywacja i zainteresowanie

Motywacja jest kluczem do nauki. Je┼Ťli masz motywacj─Ö do nauki, mo┼╝esz przyswoi─ç informacje (i przywo┼éa─ç i zastosowa─ç je pó┼║niej). Je┼Ťli zabraknie ci motywacji, wiedza i umiej─Ötno┼Ťci si─Ö nie utrzymaj─ů.

3. Pozytywne wzmocnienie

Nic tak nie uzale┼╝nia jak sukces. Je┼Ťli odniesiesz sukces lub otrzymasz wysokie pochwa┼éy od swojego nauczyciela lub instruktora, doda ci to skrzyde┼é. Czasami mo┼╝e wywo┼éywa─ç odwrotne skutki. Dowody wskazuj─ů, ┼╝e starsze dzieci s─ů bardziej wra┼╝liwe na nagany i obwinianie ni┼╝ m┼éodsze dzieci.

Czynniki ┼Ťrodowiskowe

1. Warunki pracy

W┼éa┼Ťciwe o┼Ťwietlenie, dobra wentylacja, odpowiednia temperatura i wilgotno┼Ť─ç pozytywnie wp┼éywaj─ů na sprawno┼Ť─ç umys┼éow─ů. Rozproszenia wszelkiego rodzaju maj─ů negatywny wp┼éyw na si┼é─Ö koncentracji, a w konsekwencji na skuteczno┼Ť─ç uczenia si─Ö.

2. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna obejmuje na przyk┼éad plan lekcji lub szkole┼ä. Powinien on by─ç zgodny z zasadami psychologicznymi i nie powodowa─ç zm─Öczenia ani znudzenia. Dlatego trudnych przedmiotów nale┼╝y uczy─ç si─Ö w najlepszych godzinach nauki. Równie┼╝ pozytywna relacja mi─Ödzy instruktorem a uczniem przyczynia si─Ö do skutecznej nauki. Je┼Ťli ucze┼ä ufa trenerowi i jest zmotywowany, znajdzie to odzwierciedlenie w wynikach uczenia si─Ö.

Metodologia nauczania

1. Prezentacja

Sposób prezentacji materia┼éów do nauki/szkolenia jest kluczowy.

Sposób prezentacji materia┼éów do nauki/szkolenia jest kluczowy. Niezwykle istotne s─ů: dobry wygl─ůd, organizacja i stopie┼ä trudno┼Ťci (aby odpowiada┼éy poziomowi psychicznemu ucznia). Instruktorzy powinni prezentowa─ç je w sensowny i interesuj─ůcy sposób. Materia┼éy szkoleniowe mog─ů by─ç dost─Öpne w trybie offline (w ksi─ů┼╝kach, sylabusie) lub online (w LMS, webinarium lub prezentacji online).

2. Nauka poprzez działanie i testowanie w odpowiednim czasie

Powtarzanie i praktyka s─ů niezwykle wa┼╝ne podczas uczenia si─Ö. Nale┼╝y zach─Öca─ç uczniów do stosowania tego, czego si─Ö nauczyli (poprzez zdanie egzaminu oceniaj─ůcego ich poziom wiedzy) lub uczenia si─Ö poprzez dzia┼éanie. Osobiste do┼Ťwiadczenie z materia┼éem do nauki zapewnia d┼éu┼╝sz─ů retencj─Ö.
Z ksi─ů┼╝ki mo┼╝na przeczyta─ç, jak nale┼╝y wykonywa─ç resuscytacj─Ö kr─ů┼╝eniowo-oddechow─ů, ale ─çwiczenie na manekinie jest o wiele bardziej warto┼Ťciowe.

Jak mo┼╝esz zapewni─ç skuteczn─ů nauk─Ö?

Jak ju┼╝ wspomnieli┼Ťmy, na uczenie si─Ö wp┼éywa wiele elementów. Jako instruktor nie masz wp┼éywu na wszystkie czynniki, a jedynie na wybrane. Skoncentruj si─Ö wi─Öc na tym, na co mo┼╝esz wp┼éyn─ů─ç.

Po┼Ťwi─Ö─ç czas i wysi┼éek na stworzenie doskona┼éych materia┼éów szkoleniowych

Znane przys┼éowie mówi, ┼╝e „zbierasz to, co zasiejesz”. Dotyczy to nie tylko jedzenia, ale tak┼╝e wiedzy. Doskona┼ée materia┼éy szkoleniowe stanowi─ů warunek wst─Öpny uzyskania doskona┼éych wyników w nauce. Co zatem decyduje o ich doskona┼éo┼Ťci?

Trudne, ale nie za trudne

Materia┼éy szkoleniowe powinny opiera─ç si─Ö na wcze┼Ťniejszej wiedzy, ale nie mog─ů by─ç powtarzalne. Poziom materia┼éów powinien by─ç wystarczaj─ůco trudny, ale nie za trudny. To cienka granica. Je┼Ťli materia┼éy b─Öd─ů zbyt ┼éatwe, twoi uczniowie nie b─Öd─ů czu─ç si─Ö zmotywowani i nie w┼éo┼╝─ů wysi┼éku w nauk─Ö.
Z drugiej strony, je┼Ťli poziom szkolenia b─Ödzie zbyt wysoki, uczniowie strac─ů motywacj─Ö. Aby wszyscy byli skupieni, poziom materia┼éów powinien by─ç nieco wy┼╝szy ni┼╝ obecny poziom wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci uczniów, ale nie za wysoki.

Wygl─ůd i wra┼╝enie

Wygl─ůd oraz styl twoich materia┼éów ma znaczenie. Je┼Ťli s─ů przyjemne dla oka, to znaczy ┼╝e równie┼╝ s─ů przyjemne dla mózgu. Ka┼╝dy woli ksi─ů┼╝k─Ö, gazet─Ö lub materia┼éy edukacyjne online z jasnymi kolorami, obrazami (lub filmami), wyra┼║n─ů czcionk─ů (rozmiar), odst─Öpami itd., poniewa┼╝ s─ů ┼éatwe do odczytania. Nale┼╝y pami─Öta─ç, ┼╝e u┼╝ycie kolorów w materia┼éach instrukta┼╝owych odgrywa zasadnicz─ů rol─Ö w tworzeniu ró┼╝nych reakcji emocjonalnych i przyci─ůganiu uwagi uczniów. Na przyk┼éad ciep┼ée barwy, takie jak czerwona, pomara┼äczowa
i ┼╝ó┼éta, zosta┼éy uznane za idealne do zwi─Ökszenia uwagi uczniów oraz stymulowania ich aktywnego uczestnictwa. A u┼╝ycie niebieskiego t┼éa zwi─Öksza prawdopodobie┼ästwo, ┼╝e dostarczone informacje zostan─ů zapami─Ötane. [6]

Musisz wzi─ů─ç pod uwag─Ö zakres uwagi uczniów.

Zakres uwagi

Wreszcie musisz wzi─ů─ç pod uwag─Ö zakres uwagi uczniów. Nie b─Öd─ů w stanie skupi─ç si─Ö przez ca┼éy dzie┼ä. Staraj si─Ö wi─Öc uczy─ç trudnych przedmiotów
w czasie, kiedy nauka jest najbardziej skuteczna, i zapewniaj naturalne przerwy
w treningu. Upewnij si─Ö, ┼╝e twoje narz─Ödzie szkoleniowe online ostrzega uczniów, kiedy nadejdzie pora na przerw─Ö lub rozpocz─Öcie korzystania
z narz─Ödzia wspieraj─ůcego mikro-nauk─Ö. Wed┼éug wielu bada┼ä maksymalny czas skupienia uwagi doros┼éych wynosi oko┼éo 20 minut.

Po┼Ťwi─Ö─ç czas i wysi┼éek na nawi─ůzanie relacji z uczniami

Cho─ç brzmi to powierzchownie, wszystko zaczyna si─Ö od szacunku dla instruktora. Je┼Ťli ludzie ci─Ö lubi─ů, ufaj─ů ci, a ty ich motywujesz, s─ů gotowi zrobi─ç kolejny krok. Oka┼╝ uczniom zainteresowanie, po┼Ťwi─Ö─ç czas i wysi┼éek na poznanie ich, podnie┼Ť ich samoocen─Ö i upewnij si─Ö, ┼╝e nie czuj─ů si─Ö bezosobowo, ale s─ů bezpieczni i spokojni. To si─Ö op┼éaci.

Po┼Ťwi─Ö─ç czas i wysi┼éek na stworzenie wspania┼éej atmosfery w miejscu szkolenia

Zacznij od zapewnienia odpowiedniego o┼Ťwietlenia, dobrej wentylacji, temperatury i wilgotno┼Ťci. Mo┼╝esz mie─ç równie┼╝ wp┼éyw na wygl─ůd swojej klasy, który powinien zach─Öca─ç, ale nie rozprasza─ç.

U┼╝ywaj kolorów

U┼╝ywanie ┼╝ó┼étego koloru w klasie zach─Öci uczniów do kreatywno┼Ťci.

Wykorzystanie kolorów
w klasie jest równie wa┼╝ne co ich u┼╝ywanie w materia┼éach edukacyjnych. Na przyk┼éad zielony kojarzy si─Ö ze spokojem, a czarny ze smutkiem. U┼╝ywanie ┼╝ó┼étego koloru w klasie zach─Öci uczniów do kreatywno┼Ťci i pomo┼╝e ci utrzyma─ç ich uwag─Ö. Za┼éó┼╝my wi─Öc, ┼╝e organizujesz dzie┼ä szkoleniowy dotycz─ůcy rysowania i my┼Ťlenia wizualnego. W takim przypadku mo┼╝esz doda─ç ┼╝ó┼éte akcenty do miejsca, w którym przeprowadzisz trening.

LMS 

W dzisiejszych czasach nauka cz─Östo odbywa si─Ö w Internecie. Mo┼╝esz mie─ç pozytywny wp┼éyw na proces uczenia si─Ö, wybieraj─ůc narz─Ödzie, takie jak LMS, które wspiera nauk─Ö bez rozpraszania uwagi. Podczas korzystania z urz─ůdzenia elektronicznego pokusy s─ů ogromne. Mimo to, je┼Ťli narz─Ödzie do nauki sprzyja koncentracji, przynajmniej jedna przeszkoda zosta┼éa usuni─Öta. Na przyk┼éad narz─Ödzia do nauki, które nie rozpraszaj─ů uwagi, nie wy┼Ťwietlaj─ů logo w rogu. Na ekranie widoczna jest tylko tre┼Ť─ç nauczania, przedstawiona w ciep┼éych kolorach i z u┼╝yciem czytelnej czcionki.

Teraz wiesz wi─Öcej o podstawach uczenia si─Ö i jeste┼Ť dobrze przygotowany, aby stworzy─ç najlepsze mo┼╝liwe szkolenie na ┼Ťwiecie! Powodzenia!

Przydatne zasoby

 1. Ambrose, Susan A. et al. 2010. How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching.
 2. Dixon, 1994. The Learning Cycle. 
 3. Sternberg, R. J. 1994. Thinking Styles: Theory and Assessment at the Interface between Intelligence and Personality.
 4. Reid, J. M. (1995). Learning styles in the ESL/EFL classroom.
 5. Newton & Salvi, 2020. How Common Is Belief in the Learning Styles Neuromyth, and Does It Matter? A Pragmatic Systematic Review
 6. PSB Academy, 2020

Dowiedz si─Ö wi─Öcej

Czym jest System Zarz─ůdzania Nauczaniem?

Czym jest System Zarz─ůdzania Nauczaniem?

Firmy internetowe lubi─ů stosowa─ç wszelkie skróty. Brzmi─ů one przecie┼╝ tak profesjonalnie: Saas, Cloud, ERP, LMS... Co to jest ten LMS, o którym ludzie wci─ů┼╝ rozmawiaj─ů...

Czytaj wi─Öcej