Штедилница Можности: Колку е дигитализиран вашиот бизнис?

Добредојдовте!

Проверете колку е дигитализиран вашиот бизнис и ќе добиете линк со информации за тоа кои дигитални решенија можете да ги воведете во вашето претпријатие.