Skapa online-frågesporter till elever

Många lärare använder vårt verktyg för online-frågesporter med sina elever. Att skapa online-frågesporter till elever bidrar till högre motivation. Det är ett enkelt och roligt verktyg att använda för att uppmana elever till att lära sig. Vi har format vårt frågesportsverktyg för lärare efter feedback som vi har fått från just lärare. 

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Det är rätt enkelt att skapa din egen online-frågesport, och elever tycker ofta att det är ett roligt sätt att lära sig på. I verktyget kan du skapa olika typer av frågor och se elevers resultat. Antal frågesporter som du kan skapa, och antal frågor inom varje frågesport är obegränsat! Följ dina elevers utveckling och rapportera deras resultat, allt på en och samma plats. Online-frågesporter är menade att förenkla skapandet av engagerande lektioner som kombinerar text, video, bilder, övningsfrågor, samt riktiga test och prov.

Fördelar med frågesporter för elever:

Feedback        

Ställ in feedback-alternativen i din frågesport. Om du vill att elever ska kunna lära sig av sina misstag kan du ge dem feedback direkt efter att de har svarat på en fråga. På så sätt får de reda på varför de skrev rätt eller fel svar, och läraren kan spendera sin tid på något annat. Istället för att läraren ger muntlig feedback till varje elev gör verktyget alltså det. Läraren kan på så sätt spendera mer tid på elever som har svårt med materialet.

Lite konkurrens

I topplistan kan du sätta igång lite konkurrens mellan eleverna för att stimulera fler speltimmar. Elever kommer då att spela frågesporten om och om igen för att kunna hamna på toppen av listan. Genom att repetera materialet på det här sättet lär sig även eleverna innehållet - läs mer om beteendepsykologin bakom det. Det är bara att öva! Elever tycker ofta att det här är ett roligt element i frågesporten, och de lär sig mycket mer än om de bara spelar frågesorten en gång.

När som helst, var som helst

Elever kan spela frågesporten när och var som helst (inom rimliga gränser). Som lärare kan du tillgängliggöra frågesporten på nätet under en viss tidsperiod. Eleverna behöver då hinna spela frågesporten under den här tiden. Du kan t.ex. bestämma att frågesporten ska finnas online den 21 april mellan 10:00 - 13:30. Men elever behöver inte sitta fastklistrade på sina stolar för att kunna spela - precis som i ett omvänt klassrum är de inte bundna till en fysisk plats. Som lärare får reda på var elevernas kunskapsluckor ligger, och kan spendera mer tid med eleverna som har svårigheter (eller de elever som behöver en utmaning).  

Mer att testa än på papper

När du bestämmer dig för att ge dina elever en gammal hederlig handskriven frågesport kommer du inse hur begränsad du är i det som du kan testa. Online-frågesporter erbjuder många fler alternativ (bl.a. video, direkt feedback, kunna följa elevens utveckling) för att förbättra inlärningsupplevelsen. Testa och se för dig själv :)

Slutsats

Online-frågesporter är fördelaktiga för både lärare och elever. Vårt verktyg (där du bl.a. kan ge feedback och skapa konkurrens) går att anpassa efter de behov som finns i utbildningssystemet. Detta gör det möjligt för lärare att spendera sin tid på ett mer effektivt sätt. Ge det ett försök! Vår basic kursskapare för lärare är kostnadsfri, och vi har en speciell premiumplan för lärare som har ännu fler funktioner.

Starta min provperiod Gratis livedemo

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod