Är frågesporter formativa eller summativa?

Frågesporter är ett sätt att testa elevers kunskaper inom ett ämne. Men är frågesporter formativa eller summativa? I den här artikeln går vi igenom vad formativ och summativ betyder, och när det är fördelaktigt att använda de olika metoderna. Därefter diskuterar vi vad vårt verktyg kan göra för dig om du vill använda dig av formativa eller summativa bedömningar.

Knowly
Content writer
Publicerad den
Lästid 3 minutes

Formativ bedömning

Formativa bedömningar ger dig en bild av kunskaperna som elever besitter, och är som mest användbara i utvecklingsfasen av en utbildning. Målet är att hålla koll på elevers inlärning och förse dem med feedback. En formativ bedömning bedömer även kvalitén av ditt undervisningmaterial, samt hjälper dig att identifiera dina elevers styrkor och svagheter. När du har genomfört en formativ bedömning kan du redigera ditt upplägg i hela utbildningen och på slutprovet. Det funkar alltså som ett förtest för att se var du kan förbättra ditt utbildningsmaterial.

Summativ bedömning

En summativ bedömning ämnar att utvärdera till vilken grad som målen för undervisingen har uppnåtts. Den mäter även: hur effektivt lärandet är, hur elever reagerar på undervisningen och vilka fördelar som kunskaperna har på sikt. De långsiktiga fördelarna kan avgöras genom att hålla koll elever som går din kurs eller gör ditt test. Du kan se om och hur elever använder sig av de kunskaper, färdigheter och åsikter som de lärt sig. Beroende på tidsramen som du har till ditt förfogande kan den här processen även kallas för bekräftande bedömning (en mer omfattande version av summativ bedömning).

Formativ bedömning och vårt verktyg

Formativa bedömningar kan användas som ett förtest för att ta reda på vilka kunskaper som elever behöver besitta för att kunna gå på utbildningen. Ett trevligt sätt att testa detta är att skapa en frågesport, som är ett enkelt sätt att lära känna dina elever närmare. Du kan använda dig av flera olika typer av frågor i frågesporten, bl.a. flervalsfrågor (med upp till tio svarsalternativ), fyll i luckorna och frågor med bildsvar. Det mest praktiska i detta är att du kan spåra utveckling och har direkt tillgång till statistik från dina frågesporter. Det sparar en hel del tid!

Summativ bedömning och vårt verktyg

När det kommer till summativa bedömningar är det egentligen bäst att använda ett prov istället för en frågesport för att mäta hur väl elever har förstått undervisningen. Med ett prov kan du testa mer än grundläggande kunskaper, och du kan även här använda dig av olika typer av frågor: flervalsfrågor, fyll i lyckorna, fri text och frågor med bildsvar. Frågor med fri text ger dig möjligheten att ställa djupare frågor för att se hur väl dina elever har förstått ditt material. Med ett prov kan du dessutom spåra dina elevers utveckling och få en statistisk översikt på hur bra de gör ifrån sig.

Slutsats

Frågesporter är ett bra sätt att använda sig av formativ bedömning eftersom de passar väl för att mäta individuella delar av undervisningen. Summativa bedömningar å andra sidan fungerar bäst med prov eftersom de tar reda på vad elever har lärt sig under hela undervisningsperioden.

Läs vidare

Center for teaching and learning
Carnegie Mellon University

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

För- och nackdelar med e-lärande

För- och nackdelar med e-lärande

Att erbjuda e-lärande är ett bra, revolutionerande alternativ till traditionell utbildning. Företag har lagt märke till det. Faktum är att upp till 90% av företag...

Läs mer