Center för onlineuppgifter

Välkommen till vårt center för onlineuppgifter! Läs våra insiktsfulla artiklar om grunderna till onlineuppgifter. Vad är en onlineuppgift? Hur skiljer de sig mot andra utvärderingsmetoder? Läs, lär dig och använd tipsen!

 • Vad är en online-bedömning?

  Hur kan man definiera online-bedömningar i utbildningsvärlden?

  Read more

 • Vad finns det för olika typer av bedömningar?

  Det finns flera olika typer av bedömningar som används inom utbildning, alla med olika syften. Här går vi igenom de bedömningar som är viktigast under utvecklingen och implementeringen av din undervisning.

  Read more

 • För- och nackdelar med online-bedömningar

  Online-bedömningar är onlineprov eller test som görs med syftet av att bedöma, mäta och dokumentera akademisk färdighet, framsteg i inlärning, förmåga att lära sig nya färdigheter eller övriga kunskapsrelaterade behov hos provdeltagarna. Tidigare har bedömningsuppgifter ofta gjorts i pappersformat och delades ut manuellt. Idag kan du skapa bedömningsuppgifter online.

  Read more

 • Bedömning vs. test

  Begreppen bedömning och test används ofta på ett utbytbart sätt, men det kan vara otydligt vad som skiljer dem åt i utbildningsvärlden. När man utvecklar sitt undervisningsmaterial är det ganska viktigt att veta skillnaden mellan bedömning och test. Läs vidare för att få veta mer!

  Read more

 • Bedömning vs. utvärdering

  Bedömningar och utvärderingar är inte samma sak. Men vad är skillnaden mellan dem? Vi går igenom båda termerna i den här artikeln och förklarar vad som skiljer dem åt.

  Read more

 • Metoder och strategier för bedömningar

  Vill du skapa bedömningar till din undervisning? I den här artikeln går vi igenom olika typer av metoder och strategier som förbättrar dina bedömningar.

  Read more

 • Mål för bedömning och utvärdering

  Vad är det främsta syftet med bedömningar och utvärderingar? Bedömningsuppgifter är annorlunda från prov eftersom prov har gränser för godkänt/icke godkänt, medan en bedömningsuppgift är ett test som kan generera utfall som inte nödvändigtvis är inkorrekta. Exempel på bedömningsuppgifter är enkäter, placeringstest, personlighetstest, skicklighetsprov, osv.

  Read more

 • Är frågesporter formativa eller summativa?

  Frågesporter är ett sätt att testa elevers kunskaper inom ett ämne. Men är frågesporter formativa eller summativa? I den här artikeln går vi igenom vad formativ och summativ betyder, och när det är fördelaktigt att använda de olika metoderna. Därefter diskuterar vi vad vårt verktyg kan göra för dig om du vill använda dig av formativa eller summativa bedömningar.

  Read more

Kom igång idag!

Joina nästan 1 miljon deltagare och prova vårt fantastiska verktyg.

Starta din gratis provperiod idag