Hur identifierar man utbildningsbehoven hos sina anställda?

Anställda kan vara som barn. Föräldrar med mer än ett barn kan berätta att varje barn är unikt. Det som fungerar med ett barn fungerar inte nödvändigtvis med ett annat. Det är ungefär samma med anställda. Samma regler gäller inte för alla. Så hur kan man identifiera sina anställdas utbildningsbehov? Det bästa sättet är att använda sig av intervjuer, tester och enkäter för att ta reda på mer om varje medarbetares personlighet, arbetsstilar och kunskapsluckor.

Identify training needs of your employees
Anna
Produktägare
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 5 minutes

Sätt tydliga mål och förväntningar för varje roll

Dina anställda och chefer är en utmärkt resurs för att lära dig mer om deras roller på djupet

Det första steget mot att identifiera era utbildningsbehov är att förstå vilka färdigheter som krävs för rollen. Fundera över mål och uppgifter för arbetsrollerna i ditt företag. Du behöver definiera hur framgång ser ut för varje position och vilka färdigheter som den här framgången skulle kräva. Du kommer även vilja undersöka respektive branscher för att hålla dig uppdaterad om förändrade trender och metoder. Dina anställda och chefer är också en utmärkt resurs för att lära dig mer om deras roller på djupet. När du förstår dina mål och förväntningar kan du dela dem offentligt via dina HR-kanaler.

Identifiera de kunskaper och färdigheter som ditt företag behöver

Olika typer av kunskaper och färdigheter

Det finns olika typer av färdigheter: tekniska färdigheter och mjuka egenskaper.

  1. Tekniska kvalifikationer eller hårda kompetenser, avser en persons förståelse och förmåga att tillämpa tekniska kunskaper på arbetsplatsen [1].
  2. Mjuka färdigheter är en kombination av sociala färdigheter, kommunikationsfärdigheter och personlighetsdrag. Dessa gör det möjligt för en person att navigera sin arbetsmiljö framgångsrikt.

För att bli en framgångsrik utbildare behöver du identifiera luckor i båda dessa typer av färdigheter.

Prata med dina anställda

Varje anställd har en unik inlärningsstil

Varje anställd har en unik inlärningsstil, arbetsstil och personlighet. Det kanske låter självklart, men det är något som många företag bortser från när de upskillar sina anställda. Att förhålla sig till olika människor på samma sätt kan hindra framsteg.

Varje anställd är unik, det är därför komplicerat att förstå var deras kunskapsluckor ligger. Att samtala med dina anställda är det bästa sättet att upptäcka vad de behöver. Det här kan göras formellt genom djupgående konversationer med den anställda och dess chefer. Eller så kan du prata med kollegorna för att få en peer review.

Utvärdera de anställdas kompetensnivåer med prov och enkäter

I den här teknologiska världen fattas beslut snabbt, och fler människor arbetar på distans. Att genomföra enkäter och personlighetstester är bra alternativ för att lära sig mer om dina anställda under de här omständigheterna.

Att ge smarta personlighetstest till ditt team, inklusive chefer, kan hjälpa dig att identifiera deras olika inlärningsstilar. Kom ihåg att ställa frågor för att lära dig om hur de uppfattar sig själva och din organisation. Resultaten kan överraska dig.

En mindre tidskrävande metod är att testa deras kunskapsnivåer. Du kan skapa ett onlinetest med frågor som täcker olika aspekter av deras jobb. Sen kan du analysera resultaten.

Att se vilka frågor som gruppen kämpade med hjälper dig att identifiera områden som behöver mer uppmärksamhet och utbildning. Du kan också använda resultaten som en måttstock gentemot andra företag i samma bransch för att se hur din personal jämför med sina yrkeskollegor.

Ta din personalutbildning till nästa nivå

När du upptäcker vad dina anställda behöver lära sig behöver du ta itu med dessa luckor genom utbildning. Den bästa utbildningen kommer att bestå av tre delar: mentorskap och coachning, utbildningsmaterial och att hålla koll på framsteg.

1. Var mentor och coacha anställda

Mentorskap ger praktisk erfarenhet och är effektivt tack vare sitt fokus på individuella behov. Trots att det är tidskrävande är det ett bra sätt att lära sig att genomföra komplexa processer, som t.ex. hur man använder maskiner.

Coaching är en metod där en senior anställd ger vägledning och utbildning till en mer yngre kollega. Coaching är också ett praktiskt tillvägagångssätt, men de yngre anställda har ett specifikt personligt mål i åtanke. Det är idealiskt för att förbättra mjuka egenskaper som ledarskap.

2. Skapa utbildningsmaterial

Onlineutbildning gör att du kan skapa innehåll som dina anställda kan läsa asynkront

När du har identifierat de kunskaper och färdigheter som ditt företag behöver kan du skapa utbildningsmaterial som är skräddarsytt efter dina anställdas behov. Onlineutbildning gör att du kan skapa innehåll som dina anställda kan läsa asynkront. Onlineutbildningar är enkla att skapa och kommer med många fördelar, men du bör också undersöka om det är en lämplig metod för ditt företag.

3. Håll koll på prestandan

Du kan hela tiden utvärdera prestandan och bedöma hur den förändras över tid. Vi ger djupgående råd om att spåra prestationer och analysera resultat i vår artikel om hur du enkelt spårar dina anställdas utbildning.

Personalutbildning och Easy LMS

Med Easy LMS kan du enkelt skapa prov för att identifiera luckor i dina deltagares tekniska kunskaper. Du kan bestämma en gräns för att få godkänt, och utfärda certifikat automatiskt till de som klarar sig. Ställ in e-postaviseringar och bli informerad varje gång någon slutför ett prov.

Med uppgifter kan du skapa personlighetstest och enkätundersökningar som gör att du kan lära dig mer om dina anställdas mjuka egenskaper. Du kan också upptäcka vilka inlärningsstilar de har.

Slutligen, använd all denna information för att skapa stilrena kurser som kombinerar text, bilder, videor och ljudfiler som tillgodoser alla inlärningsstilar. Skapa en Academy och publicera alla dina kurser där. Enkelt!

Våra robusta rapporteringsfunktioner låter dig få en överblick över lärmaterialet. Se när dina användare påbörjar och avslutar sin utbildning och hur lång tid det tar för dem. Du kan också se vilka som var de mest utmanande och enklaste frågorna.

Du kan ta tillbaka kontrollen över din e-lärandestrategi 💪. Det är bara några klick bort.

Läs vidare

  1. Wikipedia

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Varför ska man använda ett LMS?

Varför ska man använda ett LMS?

Varför ska man använda ett LMS? Varför inte bara köra som förr, med kursmaterial och prov i pappersformat, och rätta svaren med en röd penna...

Läs mer