Vikten av att utbilda och utveckla personal

Det är dyrt, komplicerat, kräver för mycket resurser och är väldigt tidskrävande. Det här är ett typiskt svar som man får när man frågar organisationer varför de inte investerar i personalutbildning. Men där har de fel! Organisationer underskattar vikten och inverkan som utbildningar har på personalens kunskaper och färdigheter, samt på affärsverksamheten i stort.

The importance of employee training
Caroline
Content manager & HR-officer
Publicerad den
Uppdaterat den
LĂ€stid 9 minutes

Är personalutbildningar verkligen nödvändiga?

Att utbilda personal minskar andelen misstag som de gör, vilket har en inverkan på affärsverksamheten i stort

Det finns bara ett möjligt svar här. Ja, personalutbildningar är verkligen nödvändiga. Utan ett utbildningsprogram kommer dina anställda att göra fler misstag och behöva mer hjälp, vilket saktar ner alla. Att utbilda dina anställda gör dem mer produktiva. Det hjälper också nyanställda att bli produktiva snabbare. I det långa loppet minskar personalutbildningar andelen misstag som görs, vilket har en inverkan på affärsverksamheten i stort. Företag som prioriterar personalutbildningar har 281% högre intäkter per anställd och 24% högre vinstmarginaler [1].

Ändå har många företag fortfarande svårt att avgöra om det är värt att investera i ett utbildningsprogram. Företagsledare tror ofta att utbildningar är reserverade för stora företag med tjocka plånböcker. Andra missuppfattningar kan vara att alla utbildningsprogram är överkomplicerade, detaljerade och dyra. Dessa missuppfattningar kan vara så komplicerade att de flesta företag i slutändan inte har någon utbildningsprocess alls, vilket är synd.

Vad är skillnaden mellan utbildning och utveckling?

Personalutbildning fokuserar på det kortsiktiga och har ett tydligt slutmål

Även om utbildare använder termerna personalutbildning och personalutveckling som om de vore utbytbara, finns det ändå en liten skillnad mellan dem. Personalutbildning fokuserar på det kortsiktiga och har ett tydligt slutmål. Den syftar till att förse personal med den kompetens som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter bättre, här och nu. Förbättringen fokuserar för det mesta på s.k. hårda färdigheter, och mindre på mjuka färdigheter.

Å andra sidan är personalutveckling en långsiktig utmaning utan ett tydligt slutmål. Det är en pågående process som hjälper till att bygga hållbara arbetsmiljöer. Personalutveckling syftar till att utrusta personalen med de mentala inställningar och färdigheter som behövs för att möta framtida utmaningar. I slutändan förbättrar det både hårda och mjuka färdigheter. Man skulle kunna säga att personalutbildning är en del av personalutveckling.

Varför bör man prioritera personalutbildningar?

Hittills har vi nämnt några fördelar ur ett affärsperspektiv. Nu vänder vi fokus till hur personalutbildningar hjälper de anställda.

Personalutbildningar ökar personalnöjdhet

Din personal utgör ryggraden i din organisation. Om du anställer rätt människor, leder dem effektivt och ser till att de har ett leende på läpparna kommer ditt företag att blomma. En nöjd personalstyrka är 20% mer produktiv än missnöjda anställda. Faktorer som bidrar till medarbetarnöjdhet kan vara allt från en god work-life balance till attraktiva sekundära förmåner. Att tillhandahålla personalutbildningar hamnar någonstans i mitten. Forskning [2] visar att personalutbildning:

 • Får anställda att känna sig värdesatta. Anställda som har tillgång till kontinuerliga utbildningsprogram är mer benägna att känna sig värdesatta, engagerade och lojala till ditt företag. För att uttrycka det enkelt, de stannar längre och är villiga att gå den extra milen.
 • Får personal att känna sig välkomna. Att börja på en ny arbetsplats eller en ny tjänst kan vara skrämmande. Att träffa nya kollegor och att lära sig regler och procedurer kan bli mycket på en gång! Effektiv onboarding kan ge nyanställda mer självförtroende och en känsla av trygghet på företaget.
 • Det hjälper anställda att förstå och passa in i företagskulturen. Vissa människor kan få en ”känsla” för platsen som de befinner sig på och kan snabbt anpassa sig. För andra tar det längre tid. Du kan underlätta den här processen genom att dokumentera ditt uppdrag, dina värderingar och din företagskultur (samtidigt som du ser till att ditt företag lever efter dem).
 • Höjer moralen i teamet. Anställda känner att företaget investerar i dem när utbildningsprogram implementeras på arbetsplatsen. Det höjer moralen i teamet och hjälper dem att samarbeta på lika villkor. Forskning visar dessutom att personalutbildningar förbättrar den interna kommunikationen och påverkar lagandan positivt.

Personalutbildning förbättrar prestanda

Personalutbildning syftar till att uppdatera befintliga färdigheter och kunskaper, eller att förse personalen med nya sådana. Forskning visar att personalutbildning:

 • Förbättrar färdigheter och kunskaper. Att utbilda anställda kan hjälpa till att identifiera luckor i deras färdigheter som kan förbättras. Det lär dem också de tekniska och mjuka färdigheter som är nödvändiga för jobbet eller för att utvecklas i en ny roll.
 • Mäter deras prestanda. Utvecklingssamtal kan vara skrämmande, särskilt om anställda får samma ytliga feedback år efter år. Ett program för personalutbildning ger företaget och den anställda informationen som krävs för att mäta personalens prestationer på ett korrekt sätt. De årliga samtalen blir mer värdefulla då.
 • Förbereder anställda för mer ansvar. Det hjälper dem att veta exakt vilka områden som de behöver förbättra så att de kan leverera bättre arbete och bli redo för mer ansvar snabbare. Då kan de enklare utvecklas till en högre eller ledande position.

Personalutbildningar gör klienterna nöjda

Det finns en stark koppling mellan personalens välbefinnande och hur pass nöjda kunderna är

Produktens funktioner och kvalitet, samt dess framgångar avgör kundnöjdheten. Det är självklart att en kvalificerad, ärlig anställd med omfattande kunskaper om en produkt eller tjänst är mer betrodd och uppskattad än någon med begränsade kunskaper. En anställd blir mer kvalificerad och skicklig genom praktik och utbildning!

Dessutom finns det en stark koppling mellan personalens välbefinnande och hur pass nöjda kunderna är. En arbetskraft som är nöjd är förknippad med ett företags förmåga att skapa bättre kundnöjdhet. Det är mest relevant för branscher med den närmaste kontakten mellan arbetare och kunder, inklusive detaljhandel, turism, restauranger, hälsovård och finansiella tjänster.

Är du nyfiken på andra fördelar? Läs den här artikeln om för- och nackdelar med personalutbildning.

Hur du förbättrar din personalutbildningsprocess

Det kan vara svårt att få ett utbildningsprogram rätt från början. Det blir dock lättare med övning och rätt verktyg. Det är viktigt att utvärdera din nuvarande process. Utför den sitt syfte? Vilka är flaskhalsarna? Hur kan man förbättra dem stegvis? Här är vad vi har lärt oss av erfarenhet [3]:

 • Fråga de anställda vad de vill ha. Det här bör vara din utgångspunkt. Om du matchar din utbildning med dina anställdas behov har du större chans att lyckas. Du kan samla in feedback från anställda med prestationsintervjuer, fokusgrupper eller undersökningar.
 • Göra inlärningen mer flexibel och tillgänglig. Anställda är mer upptagna än någonsin. Anställda kan tycka att det är svårt och stressigt att få tid för utbildning. Ge dem flexibilitet att lära sig när det passar dem. I denna mening, det hjälper att sätta din anställd utbildning online med en LMS. Gör också dina kurser korta. Läs mer om hur lång personalutbildningen ska vara.
 • Involvera teamledaren och HR. Cheferna vet vilka färdigheter deras team behöver. Om du involverar dem som coach, kommer deras personal att känna sig mer benägna att visa upp vad de har lärt sig. Dessutom kan teamchefen övervaka prestationerna för att få teamet till den nivå han/hon vill.
 • Använd ett LMS. Easy LMS, till exempel. Med det här verktyget kan du organisera allt ditt utbildningsmaterial på en och samma plats. Du kan styla det till ditt företags varumärke. Medarbetare kan komma åt den när som helst, var som helst och lära sig i sin egen takt. Användning av ett onlineverktyg eliminerar de överdrivna komplikationerna och kostnaderna för att inrätta ett avancerat program för anställda. Disclaimer: ett LMS är inte en bra lösning för alla situationer. Läs här för att se vilka utbildningstyper som fungerar bäst.
 • Överväg olika inlärningsstilar och kunskapsnivåer. Gör ditt utbildningsmaterial så anpassat som möjligt. Det låter som att det tar lång tid, men du kan mäta deras befintliga kunskaper med ett prov, och skräddarsy utbildningen till deras kunskapsnivå. När det kommer till lärstilar, tänk på att Millennials reagerar annorlunda och mer entusiastiskt på sofistikerad utbildningsteknik än en äldre publik.

Hur skapar man ett digitalt utbildningsprogram till anställda?

Att starta igång en onlineutbildning är enklare sagt än gjort. Det är inte enkelt att veta vart man ska börja. Man skulle kunna bryta ner det i tre faser:

 1. Förberedelse. Det börjar med att definiera ditt utbildningsmål. Vad ska dina anställda kunna göra när de har gått klart din onlineutbildning? Du bör säkerställa att målet är kopplat till dina företagsmål. När dina utbildnings- och affärsmål är tydliga kan du bestämma vilken inlärningsmetod du ska använda, och matcha den med din målgrupp.
 2. Gör ett val. Utbildare vill ofta täcka flera utbildningsmål i en och samma utbildning, men det är en dålig idé. Det är väsentligt att fokusera; välj ett utbildningsmål som löser ett specifikt problem på ditt företag, och som kommer att gynna företaget märkbart. Målet som du väljer avgör längden på din utbildning.
 3. Skapa utbildningsmaterial. Nu när du vet vad du vill uppnå kan du välja rätt utbildningsmaterial. Du har två alternativ: välj ett färdigt utbildningsprogram eller skapa ett eget. Båda har sina för- och nackdelar. Överväg för- och nackdelarna och bestäm vad som är bäst för din organisation.

Vill du ha en steg för steg-guide med exempel som ger dig verktygen till att skapa ett utbildningsprogram? Läs våra tips!

Förbättra din utbildning med Easy LMS

Easy LMS är ett användarvänligt LMS som låter dig skapa engagerande och interaktiva kurser. Dela dem tillsammans med utmanande prov i vår Academy. Academy är den centrala hotspoten för dina anställda att få tillgång till allt lärinnehåll. Med bara ett klick är kontinuerliga utbildningar tillgängliga för alla! Spara tid och prova det gratis!

Läs vidare

 1. Cegos 
 2. The importance of training and development in employee performance and evaluation
 3. Elearningindustry.com

FAQ (vanliga frÄgor)

 • Är personalutbildningar verkligen nödvĂ€ndiga?
  Japp! Att utbilda dina anstÀllda förbÀttrar deras prestanda och förebygger misstag. PÄ lÀngre sikt garanterar det högre intÀkter och vinst för företaget.
 • Varför Ă€r personalutbildningar viktiga?
  Personalutbildningar kan fÄ anstÀllda att kÀnna sig vÀlkomna och uppskattade. Det utvecklar deras fÀrdigheter och kunskaper, hjÀlper dem att förstÄ och passa in i företagskulturen, mÀter deras prestanda och förbereder dem för mer ansvar.
 • Hur skapar man ett utbildningsprogram för anstĂ€llda?
  Att skapa ett utbildningsprogram kan delas upp i tre faser: (1) Förberedelse: definiera dina utbildningsmÄl, din mÄlgrupp och inlÀrningsmetod. (2) Gör ett val: bestÀm vilket utbildningsmÄl som du ska tÀcka (3) Skapa ditt utbildningsmaterial: vÀlj en fÀrdig mall eller skapa ditt eget material med ett online-LMS.
 • Hur kan jag förbĂ€ttra min personalutbildning?
  Du kan göra lÀrandet tillgÀngligt och flexibelt, involvera teamledaren, anvÀnda ett LMS, övervÀga olika nivÄer av lÀrande och preferenser, samt frÄga personalen vad de sjÀlva vill.

Kom igÄng med Easy LMS

BegÀr en gratis demoellerStarta gratis provperiod

GrÀv djupare

Hur identifierar man utbildningsbehoven hos sina anstÀllda?

Hur identifierar man utbildningsbehoven hos sina anstÀllda?

Anställda kan vara som barn. Föräldrar med mer än ett barn kan berätta att varje barn är unikt. Det som fungerar med ett barn fungerar...

LĂ€s mer