Är e-lärande lika bra som traditionell undervisning?

Det var inte så länge sedan traditionell undervisning var det enda valet. Med teknologins utveckling blir e-lärande mer och mer populärt. Trots detta kan man fortfarande tvivla på hur effektivt det faktiskt är. Innan du hoppar ombord på e-lärandeskeppet, ta dig tiden att gå igenom hur e-lärande håller upp mot traditionella undervisningsmetoder, och se om det är rätt för din organisation.

Online learning vs face to face learning
Anna
Produktägare
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 7 minutes

Vad är e-lärande?

E-lärande är en form av distansundervisning som sker över nätet.

Är e-lärande effektivt?

Bra fråga. Traditionell undervisning som sker "ansikte mot ansikte" har varit standarden i århundraden, och det är naturligt att anta att e-lärande inte är likvärdigt. Några vanliga antaganden är att kunskapsretentionen blir lägre när lärandet sker online och att deltagare inte tar undervisningen på allvar. Vi börjar med att titta på några fakta som indikerar hur effektivt e-lärande är på arbetsplatsen:

  1. E-lärande ökar deltagarsiffrorna. Det första steget mot lärande är att dyka upp. I en undersökning [1] med över 700 företagselever föredrog 87% att gå onlinekurser under arbetstimmar. Varför? Mellan alla möten och andra jobbåtaganden är tidsbrist en av de största utmaningarna för anställda att delta i kontinuerlig fortbildning. Deloitte upptäckte att den genomsnittliga medarbetaren bara har 1% av sin tid attt ägna åt lärande! Det kokar ner till 24 minuter i veckan för heltidsanställda 😖. E-lärande, som tar mycket kortare tid än traditionell undervisning, sänker denna barriär för dina anställda.
  2. E-lärande ökar engagemanget för materialet. Det är svårt att koncentrera sig under en två timmars föreläsning. Men onlinekurser kan delas upp i mindre delar, med uppföljningar på vägen. Mikrolärande som det kallas, innebär att en anställd kan påbörja och genomföra en kurs inom en tidsram om 5-10 minuter. Det är inte bara  bekvämt, utan forskning [2] visar också att mikrolärande ökar mängden anteckningar som tas, och minskar distraktioner.
  3. Mängden lärinnehåll som man lär sig med online-metoder överstiger traditionella undervisningsmetoder. E-lärande gör det möjligt för människor lära sig på sitt eget sätt, och i egen takt. Tillsammans med det ökade engagemanget gynnar e-lärande kunskapsretentionen hos deltagare. Enligt en studie utförd av WR Hambrecht + Co [3] ökade e-lärande kunskapsretentionen av lärmaterialet med hela 25-60%!

Saker att tänka på

Vi påstår såklart inte att traditionellt lärande är föråldrat! Det är viktigt att överväga om ämnets komplexitet, dina anställdas motivationsnivåer och hur bekväma de är med teknologi passar e-lärande. Vissa ämnen är bättre lämpade till fysisk undervisning. E-lärande, och särskilt mikrolärande är inte idealt för att lära sig komplexa ämnen. Man skulle t.ex. inte vilja genomgå en hjärtoperation med en kirurg som bara har gjort online-simuleringar 😉. Andra ämnen, som säkerhetsstandarder och information om produkter lämpar sig bättre till e-lärande.

Att skapa motiverande material åt dina anställda blir viktigare än någonsin med e-lärande

En annan avgörande framgångsfaktor för e-lärande är motivationen hos dina anställda. Motivation är alltid viktigt för lärande. E-lärande skalar bort alla externa motivationskällor, som uppmuntrande lärare och deadlines. Av denna anledning blir det viktigare än någonsin att skapa motiverande material åt dina anställda med e-lärande [4].

Alla har inte integrerat teknologi med sin dagliga rutin. Det är viktigt att överväga om dina anställda har regelbunden tillgång till digitala enheter och internet. Om dina anställda inte är tekniskt kunniga kan det bli en utmaning att få åtkomst till innehållet och navigera materialet, och det påverkar deras motivationsnivåer.

Vilken ska man välja: e-lärande eller traditionell undervisning?

E-lärande är ett utmärkt alternativ och komplement till traditionell undervisning

E-lärande ökar deltagande, engagemang och kunskapsretentionen hos anställda samtidigt som det minskar kostnaderna och besvären som är förknippade med traditionell undervisning. När man kombinerar effektiviteten av e-lärande med den ekonomiska nyttan framstår det som ett bra alternativ och komplement till traditionell undervisning.

Är du övertygad om effektiviteten av e-lärande ännu? Överväg att använda Easy LMS för att komma igång med att skapa en kultur av e-lärande i din organisation. Med Easy LMS kan du skapa och hantera effektiva utbildningar, kontrollera deltagares kunskaper med prov, och generera skräddarsydda certifikat. Vårt verktyg hjälper dig att hålla koll på dina anställdas framsteg, och våra alternativ för automatisering sparar tid.

Läs vidare

  1. Athabasca University
  2. Harvard University 
  3. WR Hambrecht + Co
  4. eLearning Industry

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Hur skapar man onlinekurser?

Hur skapar man onlinekurser?

Att hålla en onlineutbildning med vår kursskapare är ett enkelt sätt att motivera dina anställda. Det är ett enkelt verktyg för både deltagare och kursskapare...

Läs mer