Vad är blandat lärande? Definition, förklaring och allt annat som du behöver veta!

Om du har letat efter metoder och praxis för e-lärande har du kanske hört talas om blandat lärande. Blandat lärande kan definieras som en kombination av traditionella och moderna inlärningsmetoder. Låt oss ta en djupare titt på definitionen och innebörden av blandat lärande. Vi kommer också att utforska modeller för blandat lärande, tekniker och hur man kan tillämpa dem i din organisation.

Blended learning definition and meaning
Caroline
Content manager & HR-officer
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 7 minutes

Vad är blandat lärande?

Blandat lärande är en undervisningsform där anställda lär sig via elektronisk och online-media, såväl som traditionell undervisning i person [1].

Blandat lärande är en undervisningsform där anställda lär sig via elektronisk och online-media, såväl som traditionell undervisning i person

För att uttrycka det enkelt: det kombinerar det bästa från båda undervisningsmiljöer och stöder synkrona och asynkrona aktiviteter.

I traditionell undervisning som sker "ansikte mot ansikte" stöder utbildaren medarbetaren genom att ge ett sammanhang, förklara ämnet och facilitera diskussionen bland deltagarna. Online-delen av blandat lärande gör det möjligt för deltagare att göra övningar och uppgifter i egen takt, på egen tid. Det både stöder inlärningen och hjälper deltagare att förbereda sig inför, eller bearbeta innehållet i den fysiska undervisningen.

Blandat lärande är också känt som hybridundervisning, samt 'web enhanced instruction' eller 'mixed-mode instruction' på engelska. Det kan ske i skolan såväl som i professionella miljöer.

Fördelar med blandat lärande

Flera studier har visat att blandat lärande kan vara en effektiv undervisningsform för anställda. Det har även fördelar för utbildaren:

Fördelar för anställda

 • Bättre förberedelse och feedback. Eftersom anställda kan göra sina uppgifter på egen hand påbörjar de sina gemensamma lektioner på samma kunskapsnivå. Detta uppmuntrar till goda diskussioner och handlingsbar feedback.
 • Mer flexibilitet. Varje anställd har sin egen inlärningsstil. Om de får bestämma sin egen takt faciliterar det inlärningen. De får t.ex. mer tid på sig att förstå svårare ämnen.
 • Det är roligare. Variationen håller personalen motiverade [2]!

Fördelar för utbildare

 • Passar bra för stora grupper. Du kan nå en stor publik på kort tid.
 • Bättre överblick. Du får syn på anställda som kämpar med kursmaterialet och kan hjälpa dem med extra förklaringar eller uppgifter.
 • Båda sorters elever är nöjda. Tech-nördarna och de som inte är några vidare fans av teknologi.
 • Det skär ner på kostnaderna. Som resekostnader, hyrning av lokal, etc.

Läs mer om fördelarna med blandat lärande.

Blandat lärande vs. omvänt lärande

Termerna blandat lärande och omvänt lärande används ofta som om de vore utbytbara med varandra. Det är de inte. Blandat lärande är den övergripande termen för alla utbildningsmetoder som kombinerar utbildningsaktiviteter online och offline. Omvänt lärande är en specifik form av blandat lärande. Utbildaren ber deltagarna att se på korta e-lärandemoduler hemma eller under sin egen tid för att förbereda dem inför deras klassrumsundervisning (som sker fysiskt). Deltagare kan därav använda onlinemoduler för att lära sig grundläggande koncept, och lektioner till att delta i fysiska sessioner med specifika frågor. För blandat lärande i allmänhet kan e-lärandemoduler användas för att förbereda inför eller bearbeta innehållet i undervisningen. Dessa exempel gör det tydligare:

Exempel på omvänt lärande

En säljkonsult lär sig engelska som andraspråk så att organisationen ska kunna utöka sina försäljningsaktiviteter över hela världen. Han går en onlinekurs som han behöver genomföra innan han börjar sin första fysiska undervisningsdag.

Exempel på blandat lärande

En säljkonsult lär sig engelska som andraspråk så att organisationen ska kunna utöka sina försäljningsaktiviteter över hela världen. Under den fysiska undervisningen får han förklaringar på specifika grammatikregler. Efteråt måste han slutföra onlineuppgifter för att gå igenom koncepten som han precis lärt sig.

Läs mer om för- och nackdelarna med omvänt lärande.

Modeller för blandat lärande

Flera modeller för blandat lärande har utvecklats för att förse organisationer med olika valmöjligheter [3]. Här är några exempel:

Face-to-face driver

I den här modellen måste eleverna förbereda aktiviteter på egen hand för att göra sig redo för den fysiska undervisningen. Ett par exempel är onlinekurser och uppgifter som eleverna måste genomföra före eller efter den fysiska undervisningen. Omvänt lärande räknas in i den här modellen av blandat lärande.

Rotation

I den här modellen går deltagarna igenom olika aktiviteter i en cykel. De kan antingen delta i föreläsningar med en utbildare, arbeta tillsammans i grupper eller arbeta på sina datorer. De roterar dessa stationer hela dagen. Roterande aktiviteter gör lärandet roligare och mer engagerande för de som är inblandade. Men det kräver också att de aktivt deltar i inlärningsprocessen samtidigt.

Datorlabb

I den här metoden arbetar deltagarna på sina datorer medan utbildaren handleder. Det fungerar bra när det finns ett datorlabb på kontoret. Det är också ett bra val om företaget föredrar att hålla ett öga på sina anställda under utbildningen.

Blandat lärande kan vara en bra lösning för människor som alltid är på språng

Online driver

'Mycket att göra' är ett vanligt svar som folk ger när du frågar dem hur det går. Blandat lärande kan vara en bra lösning för människor som alltid är på språng. De kan lära sig delar under sin egen tid och resten under den fysiska undervisningen. Det är till och med möjligt att titta på en föreläsning på datorn medan du äter middag! Det är något som inte händer i ett traditionellt klassrum, där motivation kan vara ett problem. Deltagarna kan känna sig mer motiverade om du kombinerar det webbaserade innehållet med fysiska möten med andra deltagare eller utbildaren.

Praxis för blandat lärande

Att upprätta en strategi för blandat lärande skiljer sig helt från att utforma en traditionell utbildning eller onlinekurs. Du behöver en helhetssyn för att säkerställa att allt passar ihop effektivt. Dessa sex metoder är praxis och kommer att ge dig en kickstart [4 och 5]:

 1. Börja från scratch. Försök inte att anpassa en aktuell kurs till blandat lärande. Börja om från grunden. Ställ dig själv ett par frågor. Vad är ditt mål? Vilket material behöver du för att uppnå detta mål? Vilka ämnen kan vara online och vad ska undervisas fysiskt? Vilken teknik behöver du?
 2. Ta hänsyn till dina anställdas preferenser. Skapa en enkät för att ta reda på deras preferenser. I enkäten kan du undersöka vilka behov de har gällande online-diskussioner kontra fysiska diskussioner, vad den ideala längden på online-undervisning är, med video kontra ljud. Resultatet hjälper dig att definiera vilka verktyg du behöver.
 3. Gör det minnesvärt. Ta en titt på varje del av din utbildning och se hur du kan göra det mer engagerande. Kan du göra det personligt eller ge ditt material en känslomässig hake? Ska du lägga till videor i ditt utbildningsmaterial för att göra det mer livligt? Balansera även undervisningsmomenten och online-aktiviteterna. Om du sprider ut dem på ett bra sätt hjälper det att konsolidera innehållet i långtidsminnet.
 4. Fokusera på dina resultat, inte på en specifik teknik. Tekniken ska stödja dina mål och uppfylla lärandemålen, inte tvärtom.
 5. Utvärdera programmet med en pilot. Är det din första gång? Börja med en liten testgrupp och utvärdera ditt utbildningsprogram aktivt. Skicka till exempel frågeformulär för att ta reda på vilka hinder dina anställda stötte på. Eller skugga dem för att se dessa hinder i det verkliga livet.
 6. Förbered dina anställda. En blandad strategi kommer att vara ny för många anställda. Lär upp dem genom t.ex. ett mail, ett fysiskt möte eller en onlinekurs.

 Blandat lärande och Easy LMS

Vill du ta med utbildningen i din organisation in i 2000-talet? Om din organisation redan använder traditionella utbildningstekniker och metoder kan du överväga att byta till en modell för blandat lärande. Det är fullt möjligt att få det bästa från två världar! Easy LMS ger dig den teknik som behövs för att göra övergången. Oroa dig inte, det är lättanvänt!

Skapa roliga och engagerande kurser och test som kan användas med alla modeller för blandat lärande. Är du fortfarande osäker? Läs om för- och nackdelarna med blandat lärande.

Läs vidare

 1. Blended Learning Toolkit
 2. Sage Journals 
 3. TeachThought
 4. The eLearning Coach
 5. eLearning Industry

FAQ (vanliga frågor)

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Vad är ett LMS (Learning Management System)?

Vad är ett LMS (Learning Management System)?

Internetföretag älskar verkligen sina förkortningar. Det låter så professionellt: SaaS, Cloud, ERP, LMS... Vad är det här LMS:et som dyker upp på businessmöten hela tiden?...

Läs mer