Gamechanger eller ej: är mikroinlärning effektivt?

Mikroinlärning är framtiden för lärande. Det är en digital inlärningsmetod som levererar utbildningsinnehåll i mindre stycken, vanligtvis i form av korta videor eller interaktiva moduler. Det passar perfekt med den rådande trenden, där allt ska vara kort och snabbt. Men ger det samma läranderesultat som t.ex. "traditionellt" e-lärande eller fysiska utbildningar? Låt oss utforska hur effektivt mikroinlärning är.

Caroline
Content manager & HR-officer
Publicerad den
Uppdaterat den
Lästid 6 minutes

Vad är det som gör mikroinlärning så effektivt?

Kort och fokuserat innehåll

Håll det kort! En mikroinlärningsmodul är vanligtvis inte längre än 20 minuter. Det gör att studenterna kan fokusera på ett specifikt ämne åt gången och på så sätt minnas informationen bättre.

Relevans och sammanhang

Informationen ska framföras i små stycken, och vara relevant för deltagarens arbete eller arbetsroll. Det gör innehållet mer meningsfullt och minnesvärt eftersom det fångar och håller uppmärksamheten.

Variation och flexibilitet

Variation är väsentligt för lärande

Variation är väsentligt för lärande. Gör inlärningsupplevelsen engagerande genom att tillhandahålla (samma) information i en rad olika format, som videor, poddar, interaktiva frågesporter och spel. De kommer aldrig att få en tråkig stund!

Repetition och förstärkning

Minns du när du lärde dig alfabetet som barn? Övning ger färdighet. Den här mekanismen gäller fortfarande. Repetition och förstärkning är centrala i mikroinlärning och hjälper informationen att fastna.

Personanpassning och autonomi

De bästa resultaten uppnås genom anpassning. En central fördel med mikroutbildningar är att de kan skräddarsys för att möta studentens individuella behov, preferenser och nivå. I slutändan leder det till en mer personlig och självstyrd inlärningsupplevelse.

Omedelbar tillämpning

Mikroinlärning betonar vikten av att göra information omedelbart tillämpbar i praktiken. Det leder till effektiv kunskapsretention i långtidsminnet, och gör det enkelt att återkalla kunskapen.

Mikroinlärning bör kombineras med andra metoder och skräddarsys efter specifika inlärningsbehov och mål. För att avgöra om mikroinlärning är lämpligt i ditt fall rekommenderar vi att du utvärderar ämnet, målen och målgruppen.

Siffror ljuger inte

En allt ökande mängd forskning tyder på att mikroinlärning kan vara ett effektivt tillvägagångssätt till lärande och utbildning. Ta en titt på statistiken:

 • Mikroinlärning ökar kunskapsretentionen med mer än 20% jämfört med utbildningar i långform. Det visade tyska forskare, som skapade tre olika grupper med deltagare för ett experiment. Proportionen mellan lärinnehåll och teststunder varierade i varje experimentgrupp. I ena änden av spektrumet fick deltagarna allt lärinnehåll på en gång, följt av ett omfattande slutprov. I andra änden fick deltagarna frågor efter varje kapitel. Den senare gruppen presterade bättre [1].
 • Mikroinlärning skapar 50% mer engagemang [2]. Hubspot rapporterar att mikroinlärning ökar engagemanget och slutförandegraden av onlineutbildningar med 4x.
 • Mikroinlärning kan leda till ökad produktivitet genom förbättrad kunskapsretention och högre arbetsprestation. Forskning visar på en ökning mellan 23-130% [3].
 • Att lära sig i mindre stycken gör kunskapsöverföringen från klassrummet till skrivbordet 17% mer effektiv [4].
 • Mikroinlärning med förstärkning kan avsevärt förbättra kunskapsretentionen med upp till 60% [5].
 • Företag som implementerar mikroinlärning ser en 130% ökning i engagemang och produktivitet jämfört med företag som inte använder det [6].
 • 78% av medarbetarna kände sig mer säkra på att klara uppgifter efter mikroutbildningen [7]. Forskning visar t.ex. att mikroutbildningar ökar självförtroendet och arbetsnoggrannheten hos mejeripersonal.

Sammantaget tyder forskningen på att mikroinlärning är effektivt för kunskapsretention, engagemang och motivation. Trots det behövs mer forskning för att förstå bästa praxis och effektiviteten för studenter med olika inlärningsstilar.

Är mikroinlärning lämpligt för alla ämnen?

Mikroinlärning lämpar sig inte för alla ämnen. Vissa ämnen kan kräva ett mer djupgående eller heltäckande tillvägagångssätt, medan andra ämnen passar mikroinlärning mer naturligt pga. sin informationsnivå.

Mikroinlärning lämpar sig för:

 • Ämnen som studenterna troligen kommer att stöta på ofta i sitt arbete eller dagliga liv.
 • Ämnen med ett specifikt mål.
 • Fristående ämnen.

Här är fem exempel på lämpliga ämnen:

 1. Matematiska koncept: små bitar, stora vinster! Matematik är inte längre ett monster när uppgifterna delas upp i hanterbara mikroinlärningsbitar.
 2. Säkerhetsåtgärder: ingen stress. Korta och roliga inlärningssessioner får dina anställda att minnas viktiga säkerhetsrutiner på nolltid, som hur man evakuerar kontoret.
 3. Mjukvaruutbildning: varje dag kan vara en utbildningsdag i mjukvaruverktyg! Dela tips för att hjälpa dina anställda att få kläm på viktiga verktyg som de använder på kontoret. Maximera deras effektivitet och se hur produktiviteten skjuter i höjden!
 4. Tidshantering: mikroinlärning kan hjälpa anställda att lära sig effektiva tidshanteringstekniker så att de ligger före i sitt arbete. Arbeta smartare, inte hårdare!
 5. Utländska språk: korta lektioner hjälper studenter att bli flytande på nya språk. Vem visste att det kunde vara så roligt att lära sig ett nytt språk? Särskilt praktiskt för flerspråkiga företag!

Mikroinlärning är inte lämpat för:

 • Tekniska koncept.
 • Vetenskapliga koncept.
 • Ämnen som kräver mycket bakgrundsinformation.
 • Ämnen som har många sammanhängande koncept och principer.
 • Ämnen som kräver praktiska övningar.

Exempel på ämnen som inte lämpar sig är komplexa kirurgiska ingrepp och systemteknik för flygplan.

Oavsett kan teorin bakom (en specifik del av) komplexa ämnen ibland förklaras i mindre bitar, medan den praktiska delen passar bättre i en traditionell utbildningsmiljö. I de fallen kan du köra hybridutbildning. Föreställ dig t.ex. hjärt-lungräddning (HLR). För att stärka sjuksköterskornas och läkarnas kunskaper skulle en månatlig mikrokurs kunna göra susen.

Hur kan Easy LMS boosta din mikroinlärning?

Easy LMS hjälper dig att leverera dina onlineutbildningar till dina anställda i det format som du föredrar

Easy LMS hjälper dig att leverera dina onlineutbildningar till dina anställda i det format som du föredrar. Du kan strukturera kurser för att maximera återkallelsen. Du kan t.ex. skapa en kurs som varar i max 20 minuter, direkt följt av en kort examination.

Kombinera allt ditt mikroutbildningsmaterial i en Academy. Det är en central plats som dina studenter kan gå till. Använd Academy för att lägga upp ditt utbildningsmaterial i en bestämd ordning, något som hjälper dig att effektivisera din läroplan. Vårt stilrena deltagargränssnitt och höga användarvänlighet höjer slutförandegraden på dina utbildningar. Gör informationen minnesvärd genom att lägga till nödvändiga interaktiva element, som videor, ljud och Prezi-presentationer.

Läs vidare

 1. Grovo
 2. Software Advice
 3. SHRM
 4. Mobietrain
 5. Skills Hub 
 6. Cureus 
 7. Journal of dairy science 

FAQ (vanliga frågor)

 • Vad är definitionen av mikroinlärning?
  Mikroinlärning är en metod där man levererar utbildningsinnehåll i små, lättsmälta stycken. Det är utformat för att förse studenter med fokuserad, riktad information som kan tas in snabbt, och appliceras vid behov.
 • Är mikroinlärning effektivt?
  Forskning visar att mikroinlärning förbättrar nivån av kunskapsretention, återkallelse, motivation och engagemang. Vi behöver mer forskning för att förstå vad som är bästa praxis för att designa och implementera mikroinlärning.
 • Varför är mikroinlärning effektivt?
  Mikroinlärning är effektivt eftersom det låter studenter fokusera på specifika uppgifter eller koncept, och på så sätt minnas informationen enklare. Det gör det även möjligt för studenter att lära sig i egen takt och enligt eget schema, vilket är både praktiskt och tillgängligt.
 • Passar mikroinlärning alla ämnen?
  Mikroinlärning är inte lämpligt för alla ämnen, eftersom vissa ämnen kan kräva en mer omfattande approach eller praktisk utbildning.

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Fördelar och nackdelar med mikroinlärning

Fördelar och nackdelar med mikroinlärning

Mikroinlärning skiljer sig från traditionella e-lärandekurser i långform, som kännetecknas av långa flöden av skriftlig information. Långa e-lärandekurser har blivit mindre populära sedan Gen Z...

Läs mer