Lärplattformens historia

Lärplattformens historia är relativt kort. Lärplottformar (LMS) har ökat i popularitet de senaste åren. Teknologiska innovationer har omdefinierat undervisnings- och inlärningsprocessen. Allt började år 1924 med uppfinningen av teaching machine. Sakta men säkert kom fler och fler uppfinningar ut på marknaden. Vi kommer inte att summera alla LMS-uppfinningar här, bara ge dig en liten överblick ;-)

Knowly
Content writer
Publicerad den
Lästid 3 minutes

Teaching machine

Vem: Sidney Pressey

När: 1924

Det första LMS:et skapades år 1924 när Sidney Pressey skapade ‘teaching machine’. Den såg ut som en skrivmaskin med ett fönster som kunde administrera frågor. En skärm användes för att visa frågan, och en annan skärm för att fylla i svaret. 

Problem cylinder

Vem: M.E. Lazerte

När: 1929

Det här följdes av uppfinningen 'problem cylinder'. Den presenterade ett problem till eleven, och kontrollerade om stegen som eleven tog för att lösa problemet var korrekta.

Adaptive teaching system, SAKI

Vem: Gordon Park och Robin McKinnon-Wood

När: 1956

År 1956 lanserades det första adaptiva undervisningssystemet, SAKI. Systemet justerade frågor automatiskt till elevers prestationsnivåer. Adaptivt lärande blir allt viktigare.

Desktop

Vem: Hewlett Packard

När: 1970

År 1970 introducerade Hewlett Packard, mest känd under sina initialer HP, den första stationära datorn. Efter det började LMS få ett helt nytt utseende.

TCP/IP

Vem: Robert Elliot Kahn och Vint Cerf

När: 1982

Protokoll för överföringskontroll/IP-protokollet. När du har direkt tillgång till internet tilldelas din dator en kopia av TCP/IP-programmet. Det är det grundläggande kommunikationsspråket eller protokollet för internet. TCP/IP gjorde e-lärande möjligt, vilket har en enorm påverkan även idag.

Den första mjukvaran

Vem: SoftArc

När: 1990

Den första LMS-mjukvaran lanserades av SoftArc år 1990 för MacIntosh-plattformen.

Open-source internal network, Moodle

Vem: Martin Dougiamas

När: 2002

År 2002 introducerades ett internt nätverk med öppen källkod som kallades för Moodle. Det finns tre olika sorters användare på plattformen. Administratören skapar kurser till lärare och hanterar allmänna inställningar. Läraren har hand om ett eller flera ämnen, och kan lägga in information till elever. Elever kan delta i de ämnen som de har tillgång till. Det här interna nätverket har mer än 60.000.000 användare i 65.000 skolor, och används i 216 olika länder. Moodle används med blandat lärande, distansundervisning, omvänt klassrum och andra metoder för e-lärande på skolor, universitet, arbetsplatser och andra sektorer.

Private cloud

Vem: Eucalyptus

När: 2008

Idén av en plattform för att driftsätta moln föddes år 2008. Det gjorde det möjligt för LMS att existera online utan att behöva installeras på ett internt nätverk.

LMS-system i molnet

Vem: flera olika företag

När: 2012

De flesta moderna LMS finns i molnet, vilket befriar företag från bördan av att behöva installera och underhålla interna system.

Läs vidare

e-Learning Infographics
Wikipedia

Kom igång med Easy LMS

Begär en gratis demoellerStarta gratis provperiod

Gräv djupare

Varför ska man använda ett LMS?

Varför ska man använda ett LMS?

Varför ska man använda ett LMS? Varför inte bara köra som förr, med kursmaterial och prov i pappersformat, och rätta svaren med en röd penna...

Läs mer