Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn beskriver sättet som Easy LMS B.V. ("Easy LMS") samlar, använder, bevarar, visar, och på andra sätt behandlar personuppgifter från sina klienter och besökare på Webbplatsen (var och en, en "Användare"). Easy LMS är "kontrollanten" av Användarens personuppgifter, som definieras i European General Data Protection Regulation ("GDPR").

Användare som har registrerat ett konto på vår hemsida ("Webbplats") kan skapa innehåll på Webbplatsen, och Användarens deltagare ("Deltagare") kan få tillträde till och använda det innehållet. Med hänsyn till Deltagarnas personuppgifter betraktas Easy LMS som "processor" såsom definierat i GDPR-lagen. Easy LMS villkor täcker Easy LMS hantering av Deltagarnas personuppgifter.  

Vilka personuppgifter samlar vi?

Vi samlar och använder följande personuppgifter från våra Användare:

 • Användarnamn (obligatoriskt).
 • Din e-postadress (obligatoriskt).
 • Ditt lösenord (obligatoriskt, däremot täcks ditt lösenord av asterisker så att varken vi eller någon annan kan läsa det).
 • Namnet på ditt företag.
 • Landet där du eller ditt företag befinner sig (obligatoriskt).
 • Ditt telefonnummer.
 • Betalningsinformation (transaktioner ifall du har en betald prenumeration).
 • Önskat språk.
 • Din Användardata, inklusive aktiviteten på ditt konto och innehållet som du har skapat.
 • Din korrespondens med oss.
 • Dina svar på enkäter om våra tjänster.
 • Om du inte är en juridisk person: fakturering- och prenumerationsinformation.
 • Cookie-ID.

Är du skyldig att tillhandahålla vissa personuppgifter?

Ja, vi kräver alla obligatoriska personuppgifter som visas ovan för att kunna slutföra och genomföra avtalet som vi har med dig, samt fullfölja våra juridiska skyldigheter gällande administration och skatter. Om du inte tillhandahåller dessa personuppgifter kan vi inte fullborda avtalet med dig.

Vad använder vi de samlade personuppgifterna till?

Vi använder personuppgifterma i följande syften:       

 • För att göra det möjligt för dig att registrera dig och ha ett konto (användar-/profilnamn, e-postadress).
 • För att möjliggöra att du ser din kontoaktivitet och innehållet som du har skapat.
 • För att säkra ditt konto (lösenord).
 • För att skicka en e-postbekräftelse på din beställning.
 • För att behandla din beställning och betalning.
 • För att veta vilket land du befinner dig i, för fakturering, för att veta din tidszon i support-syfte och för att kunna identifiera ditt telefonnummers landskod (ditt land eller platsen på ditt företag).
 • För att kunna erbjuda våra tjänster till dig.
 • I administration- och skattesyften.
 • För att skicka uppdateringar av tjänster via e-post.
 • För att hålla dig uppdaterad gällande våra tjänster och/eller vårt företag via e-post.
 • För att kunna kommunicera med dig och förse dig med support.
 • För att förbättra våra tjänster och användarvänlighet (enkäter).
 • För att veta mer om besökarna på vår Webbplats och förbättra Webbplatsens användarvänlighet (vi använder bara funktionella och analytiska cookies som inte kräver medgivande).
 • För att veta mer om våra klienter och deras användning av våra tjänster.
 • För att bibehålla ett kommersiellt förhållande med våra klienter.

På vilka juridiska grunder använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullfölja och utföra det avtal som vi har med dig, för att fullfölja våra juridiska skyldigheter och för våra legitima intressen. Dessa legitima intressen framförs i denna integritetspolicy.

Vi kan be om ditt medgivande för att använda dina personuppgifter på olika specifika sätt.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi varken säljer, utbyter eller hyr ut dina personuppgifter till andra parter.

Vi använder leverantörer av tredjepartstjänster för att hjälpa oss bedriva tjänsterna:

 • Vi använder en internetleverantör för att hosta Webbplatsen och vår e-postfunktion.
 • Vi använder en leverantör för a-posttjänster för att skicka utskick via e-post.
 • Vi använder ett onlineverktyg för att kommunicera med våra klienter när de ber oss om support.
 • Vi använder ett verktyg för online-chatt för att låta användare på Webbplatsen chatta med oss online.
 • Vi använder leverantörer av betalningstjänster för att hantera klienters betalningar (leverantörer av betalningstjänster som klienter använder genom sina egna konton med sådana betaltjänster är ej våra tjänsteleverantörer).
 • Vi använder ett system för prenumerationshantering.
 • Vi använder ett online CRM-system (customer relationship management).
 • Vi använder en tjänsteleverantör för att analysera våra klienters användning av tjänsten.

I övrigt kan Easy LMS bli skyldiga, i enlighet med en juridisk skyldighet, att dela vissa personuppgifter med statliga myndigheter eller tredje part.

Överförs dina uppgifter utanför EES?

Nej, vi överför inte några av dina personuppgifter utanför EES.

All data som skickas till våra processorer utanför EES är anonymiserad. Vi har ingått modellavtalsklausuler med alla våra processorer utanför EES. Vår leverantör av betalningstjänst befinner sig i Nederländerna. Kontakta oss genom kontaktinformationen i slutet på den här integritetspolicyn om du vill ha mer information eller dokumentation på lämpliga skydd för transfer.

Om du själv befinner dig utanför EES och får tillgång till och mottager dina egna personuppgifter, kommer datan att transfereras till dig i syfte av att fullfölja och genomföra avtalet som vi har med dig och ditt företag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifterna på ditt konto så länge du har ett betalkonto eller testkonto registrerat hos oss och fram till två år efter din senaste betalning eller slutet av din provperiod. Personuppgifterna i vår ekonomiförvaltning lagras i högst sju år. Vår korrespondens med dig lagras i högst sju år. Cookie-ID:n lagras i 12 månader. 

Vi kan tillfälligtvis behöva lagra dina personuppgifter under längre perioder, t.ex. om detta är nödvändigt i förhållande till rättsliga förfaranden som involverar dig, eller en laglig skyldighet som ålagts oss.

Vilka rättigheter har du?

Enligt GDPR så har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

 • Att be om tillgång till och en kopia på dina personuppgifter.
 • Att ta emot information om sättet som vi behandlar dina personuppgifter.
 • Att få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, med hänsyn till anledningen som de samlades och/eller användes.
 • Under vissa omständigheter, att få dina personuppgifter raderade.
 • Under vissa omständigheter, att begränsa dina personuppgifter.
 • Under vissa omständigheter, att göra invändningar emot viss användning av dina personuppgifter.
 • Om du har gett medgivande, att återkalla ditt medgivande, utan att påverka rättsligheten av tidigare behandling baserat på ditt medgivande.
 • Om du har tillhandahållit eller skapat personuppgifterna själv, och behandligen är baserad på ditt medgivande eller fullföljandet och/eller utförandet av avtalet med dig, och personuppgifterna behandlas automatiskt: att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätten att överföra de uppgifterna till en annan kontrollant.
 • Att lämna in ett klagomål med en behörig dataskyddsmyndighet.

I vissa fall kan vi vara berättigade att vägra att gå med på dina önskemål. Vi kommer då att informera dig om anledningen till avslaget. Vi kommer inte att kunna fullgöra avtalet med dig om vi inte längre har de obligatoriska personuppgifterna om dig, vilket vi också kommer att meddela dig om.

Om du har frågor, önskemål, eller klagomål gällande dina personuppgifter, var vänlig och använd kontaktuppgifterna nedan.

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor, önskemål, eller klagomål om den här integritetspolicyn eller dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Easy LMS B.V.
Oude Delft 48
2611 CD Delft 
The Netherlands
info@easy-lms.com

Ändringar till den här Integritetspolicyn

Detta dokument uppdaterades senast den 12 november 2021.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera den här integritetspolicyn. Vi kommer att meddela dig om viktiga ändringar i den här integritetspolicyn genom att skicka en avisering till dig via e-post.

Observera att den svenska översättningen endast är avsedd för att förenkla läsningen och att det engelska originalet av den här integritetspolicyn är ledande.

Changelog

Datum

Ändring

18 November 2021

Tog bort integritetsskyddet och dataöverföringar utanför EES från Överförs dina uppgifter utanför EES?

18 November 2021

Lade till vårt nya system för prenumerationshantering.

24 February 2021

Bytte vårt företagsnamn från Quizworks til Easy LMS.