TEST PREPARATION: 11

Ranking
Position Participant
1Mikhail100,614
2Alisa Shkolina100,512
3Viktoria100,505
4Evelina100,333
5AlexaSerg98,197
6Vadim Rybinskiy97,448
7Elizaveta Kravchuk96,487
8Alexey Gukov80,344
9Sabrina73,901
10artem-pruntsev71,761
11Sonia Petrova49,546
12Artemiy10,446