TEST PREPARATION: 12

Ranking
Position Participant
1Mikhail100,328
2Alisa Shkolina100,300
3Viktoria66,376
4AlexaSerg3,526
5artem-pruntsev536
6alexandr536
7Evelina530
8andre_2_u530
9Vadim Rybinskiy528
10Elizaveta Kravchuk526
11Sonia Petrova509