Vilkår og betingelser

1. Hvilket formål tjener disse vilkår og betingelser?

Formålet med disse vilkår og betingelser ("Vilkår og Betingelser") er en juridisk aftale mellem personen eller virksomheden som registrerer sig til at anvende vores LMS-service (“du”, “din/dit,” or “Kunde”) og Easy LMS B.V. (“Easy LMS”, “os”, eller “vi”).

Disse Vilkår og Betingelser overser vores respektive rettigheder og forpligtelser i forhold til din adgang og brug samt support at det online learning management system ("Servicen”) og de dertilhørende elektroniske dokumentation ("Materialer").

2. Hvilke regler er gældende for Deltagerne?

Dine Deltagere (defineret i punkt 3, nedenfor) skal også agere i forhold til disse Vilkår og Betingelser, hvis disse forholder sig til adgangen og brugen af Servicen. Det er alene dit ansvar at sikre, at Deltagerne agerer i henhold til dette. På vores anmodning skal du på egen regning håndhæve disse bestemmelser over for Deltagere, der overtræder disse.

3. Hvad omfatter Servicen?

Genstand for bestemmelserne i disse Vilkår og Betingelser og din betaling af gebyret i henhold til afsnit 6 nedenfor, muliggør vi den ikke-eksklusive og begrænset adgang til fjernadgangen og brugen af Servicen til dit forretningsbrug og denne adgang kan ikke videregives til andre. Hermed muliggør vi samtidig dig retten til at lade dine deltagere ("Deltagere") have fjernadgang til og gøre brug af indholdet (eksempelvis Kurser, Eksamener, Quizzer,Vurderinger), som du har oprettet og/eller oploaded gennem din brug af servicen ("Indhold"). Vi muliggør ikke (i) retten til at tillade personer eller virksomheder end Deltager adgang og brug af Servicen, (ii) retten til adgang og brug af Servicen uden for dine forretningsformål. Servicen understøtter alle moderne versioner af gængse internetbrowsere.

4. Hvad gør jeg, hvis jeg har problemer eller spørgsmål?

Hvis du oplever problemer med Servicen eller du har spørgsmål til Servicen, kan du kontakte os via hjælpefunktionen under Servicens instrumentbræt eller via email. Du kan ikke kontakte os telefonisk. Vi besvarer dine meddelser på ugedage mellem kl. 09:00 og 22:00 CET med undtagelse af nationale mærkedage i Holland. Vi forsøger at besvare din meddelse så hurtigt som muligt, men vi kan ikke oplyse svartider. Servicen udbydes "som er". Vi giver ingen garantier i forhold til Servicen eksempelvis, at der ikke kan forekomme afbrydelser, at den er uden fejl og har fuld funktionalitet.

5. Hvad sker der, hvis Servicen ændres?

Det kan forekomme, at vi ændrer, korrigerer eller sletter (enten permanent eller tidsbegrænset) dele af eller alle funktioner eller opsætningen af Servicen på et til hvert tid givent tidspunkt i henhold til vores eget skøn (en "Opdatering"). Efter en sådan Opdatering anvendes begrebet Service automatisk uden videre handlinger i forhold til de involverede parter. Vi kan endvidere også slette eller stoppe (enten permanent eller tidsbegrænset) Servicen efter vores eget skøn efter begrundet information så som uden at være ansvarlig for eventuelle omkostninger eller skader. I sådanne tilfælde refunderer vi dine forudbetalte gebyrer for den abonnementsperiode i hvilken, servicen ikke kan benyttes.

6. Hvordan afregner jeg gebyrerne?

Du afregner gebyrerne for adgangen og brug af servicen ("Gebyrer") som angivet på hjemmesiden. Vi opkræver gebyrerne hver måned eller hvert kalenderår afhængig af, hvilket abonnement du har valgt via din Konto defineret in punkt 7 nedenfor). Hvis vi ikke kan opkræve betalingen uanset af hvilken grund, forebeholder vi os retten til at degradere dit abonnement til gratis versionen af servicen eller blokere din adgang til servicen uden derved at blive ansvarliggjort for omkostninger eller skader. Gebyrerne varierer afhængig af, hvilket LMS-abonnement du har valgt. Du kan vælge at opgradere til et hvert givent abonnement via din konto, hvor efter vi opkræver de ekstra Gebyrer i forbindelse med opgraderingen. Vi kan også foretage en degradering af dit abonnement. I det tilfælde, hvis du har et månedligt abonnement, vil vi reducere Gebyrerne tilpasset for den næste måned og hvis du har et årligt abonnement, vil vi reducere Gebyrerne tilpasset fra begyndelsen af det næste år. Du er ansvarlig for alt salg, afgifter, VAT og andre skatter i forbindelse med dit brug af Servicen udover skatter på nettoinkomsten. Vi kan øge Gebyrerne passende (og opkræve dit kreditkort en sådan tilpasning af Gebyrer) op til (30) dage før vores meddelse til dig.

7. Hvor er Servicen placeret og hvordan tilgås den?

 1. Placering og adgang til Servicen. Servicen er hosted på en eller flere servere enten egne eller anvendt af os og vil være tilgængelig for dig og dine deltagere via internettet.
 2. Din konto. For at kunne tilgå Servicen skal du oprette en konto hos os ("Konto"). Du skal benytte et unikt brugernavn og kodeord ("Kontoinformationer"). Kontoinformationerne er fuldkommen personlige og kun til dit eget brug. Du er ansvarlig for at holde Kontoinformationerne hemmilige og sikre.
 3. Adgang for Deltagere. På Servicens instrumentbræt kan du indgive om, Deltagere skal oprette en konto ("Deltagerkonto") eller ej for at kunne tilgå Indholdet. I det tilfælde skal Deltageren indgiv en emailadresse og/eller (bruger)navn og/eller kodeord ("Adgangsinformation deltager"). Det er dit ansvar at sikre, at Deltagerne anvender Adgangsinformationerne korrekt og at de hemmeligholder disse informationer.
 4. Overvågning. Vi har ret til men er ikke forpligtet til at overvåge adgangen til Servicen samt uden at begrænse eventuelle retsmidler, som vi måtte have herunder eller ved lov, kan vi nægte adgang til dig eller en hver Deltager, der overtræder disse Vilkår og Betingelser.

8. Er der nogle betingelser eller restriktioner i forhold til brugen af Servicen?

Ja, der er betingelse og restriktioner i forhold til brugen af Servicen:

 1. Du skal anvende dit eget udstyr. Du såvel som din Deltagere skal anvende jeres eget udstyr, internetudbyder og andre elementer, som kan være nødvendige for adgangen og brugen af Servicen.
 2. Ingen kopier. Servicen er beskyttet af internationale love for opretshav herunder copyright, handelslove og traktater. Medmindre andet er nævnt i denne sektion, må hverken du eller dine Deltagere lave kopier af Servicen eller medfølgende Materialer.
 3. Ingen reverse engineering eller lign. Hverken du eller en deltager må ikke være årsag til eller give tilladelse til dine medarbejdere eller en tredjepart modificerer, tilpasser, oversætter, reverse engineer, dekompilerer, adskiller eller opretter afledt arbejde baseret på Servicen uden forudgående skriftligt samtykke fra os, hvilket vi kan tilbageholde efter eget skøn.
 4. Ingen leje, leasing eller overdragelse. Adgang til Servicen er givet udelukkende til dig og dine Deltagere. Hverken du eller en Deltager må overdrage, lease, udleje, distribuere, sælge eller på anden måde videregive Servicen inklusiv Materialer på hverken en del eller fuld basis uden vores forudgående skriftige samtykke, hvilken vi kan tilbageholde ud fra eget skøn. Du kan dog mod betaling af et gebyr tilbyde indholdet til Deltagere. Forud for overdragelsen af Sevicen til en autoriseret part, skal denne part skriftligt bekræfte alle disse Vilkår og Betingelser.
 5. Adgangsinformation. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tab, krav, skader eller lignenede hvilket kan opstå via autoriseret brug af Adgangsinformationer eller Deltageres Adgangsinformation for; dette uden at begrænse en anden bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser for ansvar. Hvis Adgangsinformationer eller Deltageres Adgangsinformationer er i fare, er det dit ansvar at underrette os omgående således, Kontoen og/eller Deltagerkontoen kan deaktiveres,og der kan gives et nyt brugernavn og adgangskode.
 6. Brug. Udelukkende du er ansvarlig for alle handlinger på din Konto inklusiv Deltagernes aktiviteter via Deltagernekonti. Hverken du eller en Deltager må anvende Servicen til ulovlig eller uautoriserede formål. Du må ikke i forbindelse med anvendelsen af Servicen overtræde gældende lovgivning ej heller men ikke begrænset til copyright-lovgivning. Vi kan men er ikke forpligtet til at fjerne Indhold og konti indeholdende Indhold, hvilket vi efter eget skøn betragter værende i strid med gældende lovgivning, offensiv, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, uanstændigt eller på anden måde modstridende eller krænker nogen parts intellektuelle ophavsrettigheder, disse Vilkår og Betingelser eller gældende lovgivning for vores rettigheder.
 7. Eksportkontrollicens. Du repræsenterer og garanterer, at hverken du eller en Deltager skal bruge Servicen på en måde, der ville kræve, at vi, du eller Deltageren indhenter et eksportkontrollicens enten fra en amerikansk, europæisk eller anden myndighed. En sådan anvendelse omfatter uden begrænsning træning eller anvendelse til våben, både biologiske, kemiske, nukleare eller på anden måde og til andre militære eller nukleare enheder.
 8. Brug og lagring. Vi kan efter eget skøn deaktivere hvilken som helst Konto eller Deltagerkonto eller brug af Servicen via Kontoen skulle en sådan brug overskride det gennemsnitlige brug som fastlagt af os i en hver periode over en måned; dette inkluderer uden begrænsning bredbåndsbrug, samlet antal af gennemførtsler og et maksimalt antal af samtidige Deltagere som fastlagt af os. Vi kan også efter vores eget skøn deaktivere hvilken som helst Konto og Deltagerkonto eller lagringskapacitet i forhold til en sådan Konto, skulle din lagring overskride gennemsnitligt brug (som fastlagt af os). Hvis vi gøre således, vil vi give dig behørig information herom.

9. Får jeg ejerskab over Servicen?

Vi sælger ikke Servicen til dig men giver dig blot tilladelse til at tilgå og anvende Servicen i henhold til disse Vilkår og Betingelser. Vi såvel som vores licensgivere forebeholder alle ophavsrettigheder for Servicen og Materialet omfattende og uden begrænsning alle patenter, copyrights, handelshemmligheder, databaserettigheder, trademarks samt alle andre rettigheder. Du samtykker, at vi har ret til at kontrollere din og Deltagernes brug af Servicen på hvilket som helst tidspunkt efter forudgående begrundet meddelse. Vi såvel som vores licensgivere forbeholder alle rettigheder som ikke er specifikt nedskrevet i disse Vilkår og Betingelser.

10. Kan jeg oploade hvilket som helst Indhold, jeg ønsker?

Du bestemmer hvilket Indhold, du opretter og oploader ved brug af Servicen. Dog er det dit ansvar, at du har tilladelse til at anvende Indholdet og at det ikke ejes af en tredjepart, som ikke har givet dig tilladelse til dig til at anvende det. Det er også dit ansvar at sikre anvendelsen er i overenstemmelse med artikel 8.(f) ovenfor i disse Vilkår og Betingelser.

11. Ejer jeg Indholdet?

Ja, du eller dine licensgivere ejer det Indhold, som du opretter eller oploader ved anvendelse af Servicen såvel som ophavsrettigheder i forhold til et sådant Indhold. Vi tager ikke ejerskav for rettigheder i forhold til dit Indhold.

12. Hvordan forholder det sig med Deltagernes og mine persondata?

 1. Dine persondata. Vi indsamler og anvender visse af dine persondata (herunder personlige identifikationsoplysninger) således, du kan anvende Servicen og således, vi kan få indsigt i, hvordan Servicen anvendes. For yderligere information om, hvordan vi anvender dine persondata, læs venligst vores Privatlivspolitik.
 2. Deltagers persondata. Når du anvender vores Service, vil du sandsynligvis oprette og oploade Deltagers persondata (“Persondata”). Du kan vælge mellem forskellige typer af data, som Deltagerne skal indgive førend de har adgang til Indholdet. Eksempelvis: deres telefonnummer, jobfunktion, køn, fødselsdato, adresse og medarbejder-ID.
 3. Ingen personfølsomme oplysninger. Du kan også oprette dine egne individuelle spørgsmål. I forhold til sådanne spørgsmål kan Deltagere indgive Persondata. Du står som garant for, at du ikke vil bede Deltagerne om at indgive Persondata, som er en speciel kategori eller er personfølsomme oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Dette omfatter eksempelvis: sundhendsoplysninger, religiøs overbevisning, politisk overbevisning, race, etnisk baggrund, seksuelle præferencer, handelskammermedlemsskab, straffeattest, biometriske data til identifikation, genetiske data. Vi har ikke afstemt vores sikkerhedsforanstaltninger til behandling af særlige eller følsomme kategorier af Persondata.
 4. Dit ansvar. Det er dit ansvar og du står som garant for, at du overholder gældende lovgivning i forhold til Persondata oploadet i Servicen. Dette inkluderer uden begrænsning at have juridsk belæg (eks. gældende samtykke om nødvendigt) for indgivelsen af Persondata og sikrer, at Deltagern har minimumsalderen for indgivelse af Persondata.
 5. Databehandler bestemmelser. I de nedenstående sektioner forklarer vi, hvordan vi håndterr Deltagernes Persondata således, du kan bruge Servicen. I sektion 12 (b) ovenfor forklarede vi, hvilken type Persondata, som bliver håndteret, datakategorier og nedenfor forklarer vi databehandlingen.  
 6. Databehandling udelukkende til Servicen. Vi databehandler kun Persondata således, du kan anvende Servicen. Vi databehandler ikke Persondata til vores egne formål. Vi offentliggør ikke eller sælger Persondata til tredjepart. Vi kan dog juridisk være forpligtet til at offentligøre visse Persondata til en tredjepart eller regeringsinsitution på baggrund af en forespørgsel i henhold til gældende lovgivning. Skulle vi modtage en sådan forespørgsel, informerer vi dig herom medmindre loven pålægger os ikke at gøre dette i henhold til offentlige interesser.
 7. Vi hemmeligholder Persondata. Vores medarbejdere, som arbejder med Persondata, vil hemmeligholde Persondata og vil kun behandle disse i henhold til ovenstående formål.
 8. Vi sikrer Persondata. Vi har taget vores forholdsregler i forhold til teknisk og organisatorisk sikkerhed for at sikre Persondata. Du kan læse om dette i vores tekniske og organisatoriske forholdsregler. Da sikkerheden kontinuerligt opdateres, kan informationerne i Security Information Sheet også blive opdateret løbende.
 9. Dit sikkerhedsansvar. Det er dit ansvar at hemmeligholde og skire Adgangsinformationer til Kontoen, da dette giver adgang til din Konto, hvilken lagrer og viser Persondata. Skulle du benytte en offentlig tilgængelig computer eller anden enhed, skal du altid logge ud af din Konto førend du forlader Servicen for at undgå, at andre tilgår Kontoen. Det er også dit ansvar at sikre, at Deltagere hemmeligholder og sikrer deres Adgangsinformationer, da disse giver adgang til deres egne Konti. Det er derfor yderst vigtigt, at du underretter os md det samme, hvis din Konto eller en Deltager Konto er blevet kompromitteret.
 10. Hvad sker i tilfælde af et datalæk? Hvis der sker et sikkerhedslæk, hvilket fører til ulovlig destruktion, tab, ændringer, uautoriserede ofentliggørels af eller adgang til Persondata (et "Datalæk"), informer vi dig herom. På din forespørgsel vil vi give dig relevante informationer om Datalækket således, du kan informerer relevante myndighder eller Deltagere om nødvendigt.
 11. Vi benytter serviceudbydere. For at kunne tilbyde dig vores Service, anvender vi vores egne serviceudbydere. Du giver dit generelle samtykke til os i forhold til at benytte disse serviceudbydere. Serviceudbydere lagrer persondata inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
 12. Hvordan håndteres en ændring/tilføjelse af en serviceudbyder? Hvis vi ønsker at ændre eller tilføje en serviceudbyder, vil vi informere dig om dette. Du kan gøre indsigelse til ændringen eller tilføjelsen inden for syv arbejdsdage efter meddelsen. Hvis databehandlingen af Persondata ikke påvirkes mærkbart ved en sådan ændring eller tilføjelse, beder vi dig om ikke at gøre indsigelse således, vi kan fortsætte med at udbyde Servicen til dig. Hvis du gør indsigelse inden for tidsrammen og vi ikke kan justere Servicen inden for 14 dage efter din indsigelse, kan du opsige dit abonnement til Servicen og vi refunderer eventuelle forudbetalte gebyrer.
 13. Hvor længe vil vi behandle og lagre Persondata? Vi vil behandle Persondata så længe, du anvender servicen. Du skal sikre, at du har fjernet og slettet Persondata fra din Konto inden, du afslutter dit abonnement. Hvis vi blokerer din Konto på grund af manglende overholdelse af disse Vilkår og Betingelser, vil vi på din opfordring, som skal indgives til os inden for 10 dage efter, vi har blokeret Kontoen og Gebyrer stadig er udestående, give dig Persondata eller efter vores eget skøn give dig adgang til Kontoen i tre dage udelukkende med det formål at fjerne og slette Persondata. Hvis efter disse perioder du ikke har slettet Persondata, forebeholde vi os retten til at gøre det ensidigt, medmindre vi er forpligtet af gældende lovgivning for bevaring visse Persondata.
 14. Hvordan forholder det sig, hvis Deltagerne har spørgsmål eller forespørgsler angående deres Persondata? Via din Konto har du adgang til Persondata, der kan du tilpasse, fjerne den eller downloade den. Skulle en Deltager tage kontakt direkte til os angående deres Persondate, vil vi videresende denne forespørgsel til dig således, du kan besvare denne. Under hensyntagen til ovenstående og arten af ​​behandlingen vil vi yde yderligere rimelig hjælp til at reagere på Deltagernes forespørgsler i forholdtil deres rettigheder i henhold til gældende persondatalovgivning.
 15. Hvilken anden assistance kan du tilbyde? Under hensynstagen til arten af behandlingen og den for os tilrådighed stående information, vil vi yde rimelig assistace i forhold til sikkerhedsmæssige forpligtelser, datalækmeddelser, konsekvensanalyser af personlige oplysninger og forudgående høring. Endvidere vil vi efter begrundet meddelse fra dig, give dig forespurgte informationer således, du kan afprøve om vi overholder punktern i denne sektion 12. Sådanne informationer er fortrolige som defineret i sektion 13 nedenfor.
 16. Rimelige Gebyrer for ekstra support. Vi forebeholder retten til at opkræve et rimeligt Gebyr for support, der går udover vores normale supportaktiviteter.
 17. Hvilken lov er gældende for databehandlingen af Persondata? Du accepter, at det er den hollandske lovgivning for Persondata, som er gældende for databehaldningen af Persondata i forbindelsen med Servicen.

13. Skal jeg holde informationer fortrolige?

Du samtykker og accepterer disse Vilkår og Betingelser og Servicen indeholder vores ophavsretlige oplysninger ("Fortrolige Oplysninger") og du samtykker at hemmeligholde de Fortrolige Oplysninger på samme vis, som du hemmeligholder dine egne fortrolige oplysninger. Uanset ovenstående kan du i tilfælde af, at du er påkrævet af en domstol eller en anden regeringsmyndighed at oplyse fortrolige oplysninger, oplyse sådanne fortrolige oplysninger forudsat, at du først informererherom for at gøre det muligt for os at få mulighed for at søge beskyttelse mod en sådan offentliggørelsesordre.

14. Dine repræsentationer og garantier.

Uden at begrænse andre repræsentationer og garantier i disse Vilkår og Betingelser, repræsenterer og garanterer du os, at: (i) du har fuldmagt og autoritet til at indgå disse Vilkår og Betingelser på vegne af den enhed, du arbejder for, som det er relevant, (ii) du ikke er opført på listen over begrænsede personer eller parter under nogen jurisdiktion, (iii) du ikke er etableret eller vil få adgang til og bruge Servicen fra et land på en eksportkontrol liste fra en amerikansk, EU eller anden myndighed. Du samtykker endvidere, at du besidder de nødvendige færdigheder og kvalifikationer til kompetent brug af Servicen i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser.

15. Din erstatning.

Du skal forsvare samt holde os og vores datterselskaber, licensgivere og tilknyttede virksomheder (og deres repræsentanter, direktører, medarbejdere og agenter) skadesløse mod alle krav, tab, skader, ansvar, mangler, domme, vurderinger, bøder, omkostninger og andre udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger), der stammer fra eller vedrører (i) (Deltagere) adgang til Servicen, (ii) brug eller misbrug af Servicen (herunder indhold og andre data eller oplysninger indgivet i Servicen eller fil eller database oprettet derved), (iii) din overtrædelse eller nogen af ​​dine reprlsentanters, direktørers, medarbejderes, agenters og/eller Deltageres misligholdelse af gældende lovgivning, såsom lovgivning om intellektuel ejendomsret og privatlivets fred og (iv) dit brud på eller nogen af ​​dine repræsentanters, direktørers, medarbejderes, agenters og/eller Deltageres misligholdelse af ​​bestemmelserne i disse Vilkår og Betingelser, herunder uden begrænsning ​​din repræsentationer og garantier i disse Vilkår og Betingelser.

16. Frasigelse af garantier. 

Med undtagelse andet, som er udtrykt i disse Vilkår og Betingelser, er Servicen (inklusive ethvert materiale) og enhver support tilbudt "som er" og "efter bedste evne (“Inspanningsverbintenis”) uden nogen form for garanti, udtrykkeligt, underforstået eller statueret inkluderet men ikke begrænset til de underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til ét bestemt formål eller anvendelse og enhver garanti for fejlfri applikation eller ikke-overtrædelse. Uden begrænsning af almindeligheden af det forebyggende, garanterer vi ikke anvendelsen, resultaterne eller ydelsen af Servicen, at Servicen skal ubegrænset, fejlfri eller sikker eller Serveren(e), der gør Servicen tilgængelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

17. Begrænsning af Ansvar.

I det omfang gældende lovgivning, hverken os eller enkeltpersoner eller enhed, som har været del i oprettelsen, produktionen, betjening eller støtte fra serviceudbydere hæfter (uanset om kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), garanti, produktansvar eller andre søgsmålsgrunde) for dig eller en anden person eller enhed for direkte, indirekte eller tilfældige skader (herunder men ikke begrænset til tab af indtjening eller driftstab, tab af virksomhedsinformation eller data, krænkelse af omdømme, personskade (fysisk eller mental og/eller begge), goodwill, brug af dit indhold, data eller andre immaterielle tab eller andre i strid med gældende lovgivning om privatlivets fred udspringer af (I) brug, misbrug eller manglende brug af Servicen; (II) omkostninger i forbindelse med erstatning og serviceydelser som følge af varer, data information eller servicer købt eller opnået eller modtaget meddelser eller transaktioner indgået gennem eller fra Servicen; (III) uautoriseret tilgang eller ændring af dine transmissioner eller data; (IV) erklæringer eller antal fra enhver tredjepart om Servicen (V) afslutning af enhver af dine eller Deltagers Konto eller (VI) andet anvendelse i forbindelse med Servicen eller anvendelsen af dette, selv om du er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader på ingen måde skal vores hele ansvar overstige det totale beløb, der er betalt til os under disse Vilkår og Betingelser. Begrænsning af ansvar angivet i denne sektion finder ikke anvendelse for tab eller erstatningskrav som følge fra vor side af grov uagtsomhed, svig, forsætlig forsømmelse fra vores administration. Under ingen omstændigheder vil vi være ansvarlig for skader medmindre, vi har fået tildelt en skriftlig meddelse om misligholdelse med angivelse af standardindstillingen i detaljer og som giver os rimelig retsmiddel af en periode på mindst to uger til at afhjælpe fejlen og vi ikke inden for denne periode har kunnet afhjælpe denne.

18. Hvordan kan jeg opsige Servicen?

Du kan vælge at opsige Servicen og fjerne din Konto på hvilket som helst tidspunkt på Servicens intrumentbræt. Skulle du vælge at opsige Servicen i den abonnementsperiode, vil vi ikke refundere de forudbetalte Gebyrer for den periode, hvilket kan være en månedlig eller årlig periode. Så længe du ikke har opsagt Servicen før afslutningen af din abonnementsperiode, vil dit abonnement automatisk blive fornyet til den samme abonnementsperiode (eksempelvis månedlig eller årlig).

19. Kan I opsige Servicen og blokere min Konto?

Ja.  Vi kan efter vores eget skøn med øjeblikkelig virkning opsige Servicen og blokere din Konto uden forudgående meddelse og uden at være forpligtede til at betale for skader eller refundere givne Gebyrer, hvis:

 1. Du og/eller en Deltager ikke overholder disse Vilkår og Betingelser inklusiv uden begrænsning, betalingsforpligtelser af Gebyret og forpligtelsen til at håndhæve disse Vilkår og Betingelser mod Deltagere i strid med disse;
 2. Vi bliver opmærksomme på, at du eller en Deltager på ulovligvis via Servicens overfører copyright materiale uden en licens, gyldigt forsvar eller retfærdigt brug af privilegium at gøre det;
 3. Du handler i strid med eller tillader overtrædelse af sektion 3, 7 (b) og. (c) , 8 eller 14 i disse Vilkår og Betingelser;
 4. Vi har velbrgrundede informationer, at du (mis)bruger og/eller en Deltager (mis)bruger Servicen, som vil skade vores forretningsinteresser eller Servicens omdømme.

20. Hvad sker der efter opsigelsen af Servicen?

Efter opsigelsen af Servicen, (i) skal du så hurtigt som muligt afstå fra at anvende og returnere alle Fortrolige Oplysninger til os; (ii) med undtagelse andet specificeret i disse Vilkår og Betingelser, alle rettigheder og licenser givet til dig og Deltagere skal herunder automatisk ophæves uden yderligere meddelse herom (iii) vi er berettiget til at blokere adgangen og brugen af Servicen og Kontoen og Deltagerkonti, og (iv) alle udenstående betalinger forfalder straks til betaling. Du skal sikre, at du har udtaget al Indhold fra din Konto førend du opsiger dit abonnement. I det tilfælde vi blokerer din Konto, kan vi, men er ikke forpligtet til at returnere Indholdet til dig.

Efter opsigelsen, sektionerne 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 og 23 og alle andre bestemmelser i disse Vilkår og Betingelser, som er bestemt til at gå ud over opsigelsen, som er gældende i det omfang for de forhold, der er beskrevet i disse sektioner, opstår efter opsigelsen.

21. Hvordan skal meddelser gives?

Alle meddelser vedrørende disse Vilkår og Betingelser eller som gives i forbindelse med Servicen skal anses for at være angivet fra den dato, de er sendt til dig eller indsendt i Servicen. Emailadressen til meddelelser og anmodninger i forbindelse med Servicen anses for at være den emailadresse, du bruger til at få adgang til din Konto. Det er dit ansvar at opdatere eventuelle ændringer i forhold til denne emailadresse i din Konto.

22. Foreløbige og sikrende retsmidler 

Du samtykker at et brud på sektionerne 3, 7 (b) og (c), 8, og/eller 14 i disse Vilkår og Betingelser vil medføre uoprettelig skade for os og give os utilstrækkeligt erstatning for skader. Derfor kan vi søge og opnå foreløbige og sikrende retsmidler mod din eller en Deltagers overgreb eller truede overtrædelser ud over juridiske retsmidler, som men ikke begrænset til  der er tale om krænkelse af ophavsretten. Du samtykker og accepterer yderligere, at denne bestemmelse er nødvendig for at beskytte vores berettigede forretningsinteresser og er rimelig i omfang og natur.

23. Diverse

 1. Disse Vilkår og Betingelser er oprettet efter og er udelukkende i henhold til gældende lovgivning i Holland, med undtagelse af dens konfliktlovgivning.
 2. Hermed samtykker du den eksklusive lovgivning og sted for domstolene i Haag i forbindelse med alle tvister, der opstår som følge af eller er relateret til disse Vilkår og Betingelser og/eller anvendelsen af ​​Servicen.
 3. Når vi udfører nogle og/eller alle vores respektive forpligtelser i henhold til disse Vilkår og Betingelser, skal vi agere som og have status som værende en uafhængig entreprenør af den anden part og ingen part skal fungere som eller værende en agent eller medarbejder i en anden part.
 4. I tilfælde af, at enhver bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser er fundet ugyldig, ulovlig eller uhåndhævelig, må gyldigheden, lovligheden og eksigibiliteten af ​​eventuelle resterende bestemmelser på ingen måde påvirkes eller svækkes og en gyldig, lovlig og eksigibel bestemmelse af lignende hensigtsmæssige og økonomiske konsekvenser erstattes for denne.
 5. Vi kan ændre disse Vilkår og Betingelser i din abonnementsperiode. Vi meddeler dig sådanne ændringer forud for den nye version af vilkårene. Indtil den startdato, har du mulighed for at gøre indsigelse mod ændringerne. Hvis du gør denne indsigelse, kan vi beslutte at fortsætte Servicen i overensstemmelse med de tidligere Vilkår og Betingelser eller tillade dig at opsige Servicen.
 6. Bestemmelserne i disse Vilkår og Betingelser skal fortolkes og tolkes i overensstemmelse med deres lovmæssige betydning og ikke strengt for eller imod nogen part uagtet hvilken part der måtte have udarbejdet disse Vilkår og Betingelser eller en bestemt bestemmelse i disse vilkår og betingelser. De anvendte overskrifter anvendes til at lette læsningen og definerer eller påvirker ikke ordlydenes betydning eller fortolkning.
 7. Ophævelsen af ​​enhver bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser er ikke effektiv, medmindre den er skriftlig og underskrevet af den part, som den søger at håndhæve. Enhver parts misligholdelse i en eller flere tilfælde til opfyldelse af nogen af ​​disse Vilkår eller Betingelser må ikke fortolkes som en undtagelse fra fremtidige resultater af vilkår, pagter eller vilkår i denne licens og forpligtelserne for hver part med respekt hertil fortsætter i fuld kraft og virkning.
 8. Disse Vilkår og Betingelser er bindende for parterne og deres efterfølgere og tilladte tildelinger. Du må ikke overdrage rettigheder og forpligtelser som følge af brugen af ​​Servicen eller disse Vilkår og Betingelser eller dele heraf til en tredjepart uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. Vi kan tildele vores rettigheder og forpligtelser herunder til enhver tilknyttet eller til enhver efterfølger til vores forretning.
 9. Hvis du ikke er etableret i Holland, accepterer du, at artikel 6: 232, 234 og 235 (1) og (3) i Burgerlijk Wetboek finder anvendelse. Disse artikler på den måde, hvorpå disse Vilkår og Betingelser stilles til rådighed og accepteres i et online miljø.
 10. Du accepterer, at artikel 6: 227b og 6: 227c i den hollandske borgerlige lovbog ikke finder anvendelse, for så vidt som det er muligt at afvige fra disse bestemmelser. Disse artikler vedrører den måde, hvorpå der indgås elektroniske aftaler og de oplysninger, der skal gives i forbindelse hermed.
 

Dato

Ændring

13. januar 2022

Fjernelse af privatlivsskjoldet og ikke-EØS-dataoverførsler. 

13. januar 2022

Ændrede vores firmanavn fra Quizworks til Easy LMS.

Kom igang allerede idag!

Tilslut dig næsten 1 million deltagere og prøv vores fantastiske værktøj.

Registrer gratis