Test din konfliktstil - Risbjerg Relation

Hvordan reagerer du, når du møder en situation du oplever som konfliktfyldt? 

Går du på automatpilot, reagerer du efter devisen at et angreb er det bedste forsvar, trækker du dig tilbage, eller søger du at finde en fælles løsning ved at belyse sagen fra flere vinkler? 

De forskellige konflikt- og forhandlingsstile har hver deres værdi, men udbyttet er også situationsafhængigt. Når du ved hvordan du virker på andre, og hvilken stil du har, og hvilken der virker bedst i situaitonen, kan der skabes grobund for holdbare løsninger og styrker din position som projektleder. 

I testen skal du vælge ét udsagn pr. spørgsmål, ved at vurdere hvilket der passer bedst på dig.