Slik kan du tilby samme opplæringspakken til flere kunder og samtidig holde resultatene deres adskilt med Easy LMS

Easy LMS løser mange utfordringer for opplæringstilbydere. Et vanlig problem de står overfor er å tilby flere grupper det samme innholdet samtidig som resultatene holdes adskilt. Les mer om hvordan vårt LMS tar dette bryet unna.

Vanlig utfordring

Vi ønsker å tilby den samme opplæringspakken til flere kunder samtidig som resultatene holdes adskilt. Støtter ditt LMS dette?

Vår løsning

Du kan bruke ett felles Akademi for alle kundene dine med muligheten til å opprette flere grupper

Vi gjør gjenbruk av innhold enkelt med Akademiet vårt, et sentralt knutepunkt der alt opplæringsmateriell samles. Du kan bruke ett felles Akademi for alle kundene dine med muligheten til å opprette flere grupper. Læringsmaterialet ditt kan deles mellom disse deltakerne. For eksempel trenger de ansatte til tre av dine kunder GDPR-opplæring, noe som ikke er nødvendig for resten av kundeporteføljen din. I så fall trenger du bare å tildele innholdet til de spesifikke kundene individuelt, og det vil kun vises i deres Akademi.

En annen fordel er at du kan analysere grupperesultater samtidig som du gir kunden tilgang. Gjør kundegruppen din til administrator, slik at de også kan dykke ned i tallene ved siden av den detaljerte rapporten din!

Vi løser dine opplæringsutfordringer. Start en gratis prøveperiode.


Uthevede funksjoner

Gå i dybden

Disse hjelpeartiklene gir deg en bedre forståelse av læringssystemet vårt. Dykk ned i detaljene og bruk dem i beslutningsprosessen!