Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver måten Easy LMS B.V. (“Easy LMS”) samler inn, bruker, beholder, videreformidler, og ellers behandler personlige data som er innhentet fra deres klienter og besøkende på nettsiden (hver enkelt, en "Bruker"). Easy LMS er "kontrolløren" for Brukernes personlige data, som definert i den europeiske Personvernforordningen ("GDPR").

Brukere som har meldt seg opp for en konto på vår nettside ("Side") kan lage innhold på Siden, og det innholdet kan nås og brukes av Brukernes deltakere ("Deltakerne"). I forhold til de personlige dataene til Deltakerne, er Easy LMS ansett som "behandleren" som definert i GDPR. Easy LMS sine vilkår og betingelser dekker behandlingen av Deltakernes personlige data av Easy LMS.

Hva slags personlige data samler vi inn?

Vi samler inn og bruker følgende personlige data fra våre Brukere:

 • Brukernavn (obligatorisk).
 • Din e-postadresse (obligatorisk).
 • Ditt passord (obligatorisk, men vi benytter oss av hash-funksjon slik at denne hverken er leselig for oss eller noen andre).
 • Navnet på bedriften din.
 • Landet hvor du, eller din bedrift befinner seg (obligatorisk).
 • Ditt telefonnummer.
 • Betalingsinformasjon (transaksjoner i tilfellet betalende abonnement).
 • Foretrukket språk.
 • Din Brukerdata, inkludert aktiviteter på din konto og innhold du har laget.
 • Din kommunikasjon med oss.
 • Dine svar i forhold til spørreskjemaer om våre tjenester.
 • Om du ikke er en juridisk enhet: fakturering- og abonnementsinformasjon.
 • Informasjonskapsel-ID.

Er du nødt til å formidle enkelte personlige data?

Ja, vi krever de obligatoriske personlige data som nevnt ovenfor for å kunne konkludere og utføre avtalen med deg og for å innfri våre juridiske obligasjoner av hensyn til skatt og administrasjon. Om du ikke skulle gi oss disse personlige data, kan vi ikke konkludere avtalen med deg.

Hva bruker vi de innsamlede personlige data til?

Vi bruker personlige data til følgende formål:

 • For å la deg melde deg inn, og opprettholde en konto (bruker/profil-navn, e-postadresse).
 • For å la deg se din kontoaktivitet og innhold som du har skapt.
 • For å sikre din konto (passord).
 • For å sende e-postbekreftelse for din ordre.
 • For å behandle dine ordre og betalinger.
 • For å vite hvilket land du er basert i, for fakturering, for å vite din tidssone i forhold til kundeservice, og for å identifisere ditt telefonnummers landskode (din, eller din bedrifts plassering).
 • For å kunne tilby deg våre tjenester.
 • Av skattemessige grunner og administrasjonshensikter.
 • For å sende tjenesteoppdateringer via e-post.
 • For å holde deg oppdatert på vår tjeneste og/eller vårt selskap via e-post.
 • For å kunne kommunisere med deg og tilby kundeservice.
 • For å forbedre våre tjenester og brukervennlighet (spørreskjema).
 • For å vite mer om besøkende på vår nettside og for å forbedre brukervennligheten til vår nettside (vi bruker bare funksjonelle informasjonskapsler og analytiske informasjonskapsler som ikke krever samtykke).
 • For å vite mer om våre klienter og deres bruk av våre tjenester.
 • For å beholde et kommersielt forhold med våre kunder.

På hvilket juridisk grunnlag bruker vi dine personlige data?

Vi bruker dine data til å kunne konkludere og utføre avtalen vi har med deg, til å oppfylle våre juridiske obligasjoner, og for våre legitime interesser. Disse legitime interessene blir beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi kan be deg om ditt samtykke for spesifikk bruk av dine personlige data.

Med hvem deler vi dine personlige data?

Vi hverken selger, byttehandler, eller leier ut dine personlige data til andre.

Vi bruker tredjeparts tjenestetilbydere for å kunne styre tjenestene:

 • Vi bruker en internettleverandør for å være vert for nettstedet og vår e-postfunksjonalitet.
 • Vi bruker en posttjenestetilbyder for å sende post via e-post.
 • Vi bruker et verktøy på nett for å kommunisere med våre kunder når de etterspør kundeservice.
 • Vi bruker en chatte-tjeneste på nett for å la nettsidebrukere chatte med oss digitalt.
 • Vi bruker en betalingstjenestetilbyder for å behandle kunders betalinger (betalingstilbyder brukt av våre kunder gjennom deres egen konto med slik betalingstilbyder, er ikke våre tjenestetilbydere).
 • Vi bruker et abonnementsstyringssystem.
 • Vi bruker et digitalt kunderelasjonshåndteringssystem (CRM).
 • Vi bruker en tjenestetilbyder som analyserer våre klienters bruk av Tjenesten.

Easy LMS kan for øvrig være forpliktet, i henhold til juridiske forpliktelser, til å dele visse personopplysninger med offentlige myndigheter eller tredjeparter.

Blir dine data overført utenfor EØS?

Nei, vi overfører ikke dine data utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

All data som sendes til våre prosessorer utenfor EØS er anonymisert. Vi har inngått modellkontraktsklausuler med alle våre prosessorer utenfor EØS. Vår betalingstjenesteleverandør er lokalisert i Nederland. Hvis du ønsker mer informasjon eller dokumentasjon om passende sikkerhetstiltak for overføring, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktdetaljene ved slutten av denne personvernerklæringen.

Om du selv befinner deg utenfor EØS, når du får tilgang til- eller mottar dine personlige data, vil dette bli overført til deg av hensikt å konkludere og utføre avtalen vi har med deg eller ditt selskap.

Hvor lenge lagrer vi dine personlige data?

Vi lagrer personlig data i din konto så lenge du har registrert en konto hos oss og opptil 2 år etter. Personlige data i vår finansielle administrasjon blir lagret over en maks-periode på 7 år. Vår kommunikasjon med deg blir lagret i en maks-periode på 7 år. Informasjonskapsel-ID blir lagret i 12 måneder.

Forøvrig, kan vi måtte lagre dine personlige data utover lengre perioder, for eksempel om dette skulle være nødvendig i forhold til juridisk saksbehandling som involverer deg, eller en rettslig obligasjon som er pålagt oss.

Hvilke rettigheter har du?

I henhold til GDPR, har du følgende rettigheter i forhold til dine personlige data:

 • Å be om tilgang og en kopi av dine personlige data.
 • Å motta informasjon vedrørende måten vi behandler dine personlige data.
 • Å få korrigert data med feil.
 • Å få fullført ufullstendig data, tatt i betraktning hensiktene de ble samlet inn for og/eller brukt.
 • Under enkelte omstendigheter, få dine data slettet.
 • Under enkelte omstendigheter, begrense tilgangen til dine data.
 • Under enkelte omstendigheter, motsi enkelte bruksmåter av dine personlige data.
 • Om du har gitt ditt samtykke, å trekke samtykket tilbake, uten at dette berører lovligheten av tidligere behandling basert på ditt samtykke.
 • Om du har sørget for eller opprettet personlige data selv og behandlingen er basert på ditt samtykke eller konkluderingen og/eller utførelsen av avtalen med deg, og den personlige dataen blir behandlet av automatiserte midler: å motta dine personlige data i en strukturert, i et ofte brukt- og datalesbart format og retten til å overføre disse dataene til en annen kontrollør.
 • Å sende inn en klage med kompetent personvernsautoritet.

Vi kan i noen tilfeller nekte å etterkomme ditt ønske. Vi vil i så fall informere deg om grunnen til avslaget. Vi vil ikke kunne utføre avtalen med deg om vi ikke lenger har den obligatoriske personlige dataen om deg, som vi også vil varsle deg om.

Hvis du har spørsmål, forespørsler, eller klager angående dine personopplysninger, vennligst bruk kontaktdetaljene nedenfor.

Slik kontakter du oss

Om du har noen spørsmål, forespørsler, eller klager vedrørende denne personvernerklæringen eller dine personlige data, vennligst ta kontakt med oss:

Easy LMS B.V.
Oude Delft 48
2611 CD Delft 
The Netherlands
info@easy-lms.com

Endringer i denne personvernerklæringen

Dette dokumentet ble sist oppdatert 18. november 2021.

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvernerklæringen. Vi vil varsle deg om viktige endringer i personvernreglene ved å sende deg et varsel på e-post.

Endringslogg

Dato

Endring

18 November 2021

Fjernet personvernskjoldet og dataoverføringer utenfor EU fra Blir dataene dine overført utenfor EØS?

18 November 2021

La til vårt nye abonnementsadministrasjonssystem.

24 Februar 2021

Endret firmanavnet vårt fra Quizworks til Easy LMS