Olika frågetyper, från flervalsfrågor till fyll i luckan-frågor!

Med vårt LMS kan du skapa ett onlineprov som passar dig! Vi erbjuder en rad olika frågetyper, från flervalsfrågor till fyll i luckan-frågor. Det kommer att göra din examination varierad och utmanande!

Vilken sorts frågetyper har vi?

Flervalsfrågor

Flervalsfrågor är definitivt vårt mest populära alternativ

Flervalsfrågor är definitivt vårt mest populära alternativ! Vårt verktyg för onlineprov låter dig använda vanliga textfrågor. Du kan också lägga till en bild, video eller ljud till din textfråga för att förtydliga och stödja innehållet!

Vi erbjuder också flera format för att svara på frågor. Du kan antingen använda ett enkelt svarsformat i form av ja eller nej. Eller så kan du skapa frågor med upp till tio svar. Det är upp till dig om du tillåter flera korrekta svar.

Det är också möjligt att variera svarsformatet. Istället för att lägga till textsvar kan du använda ett bildsvar för att testa specifika visuella kunskaper. Du kan använda små, medelstora och stora bilder. Genom att kombinera text och bild i ditt prov får du det bästa av två världar!

Bild 1. Ett exempel på en flervalsfråga med bildsvar

Fyll i luckan-frågor

Få ett utmärkt intryck av hur dina anställda behärskar utbildningsmaterialet

Med dessa frågor får du ett utmärkt intryck av hur dina anställda behärskar utbildningsmaterialet! En fyll i luckan-fråga är i grunden en mer utmanande version av en flervalsfråga. Istället för att välja rätt svar behöver deltagaren tänka självständigt och skriva ett kort, enkelt svar. Det gör det mycket svårare att gissa rätt svar!

Vårt verktyg identifierar rätt svar baserat på de svar som du anger i systemet. Du kan ställa in en procentuell avvikelse för svaret, vilket innebär att även stavfel beaktas. Så, om svaret på din fråga är Easy LMS, och någon skriver Easy LSM anses det fortfarande vara korrekt.

Den största fördelen med att fylla i luckorna är att det går att betygsätta provet automatiskt. Detta till skillnad från frågor med fri text.

Bild 2. Exempel på en fyll i luckan-fråga

Frågor med fri text

Det huvudsakliga syftet med den här frågetypen är att se hur dina anställda tänker igenom ett problem, eller hur de närmar sig det. Det handlar mer om förklaringen, än att fokusera strängt på ett enkelt svar. Du tillhandahåller en välformulerad fråga eller uppmaning som kräver ett skriftligt svar. Att kombinera den här sortens djupgående frågor med flervalsfrågor eller fyll i luckan-frågor, ger dig en omfattande inblick i dina anställdas kunskaper!

Gemensamma funktioner 

Du kan lägga till en bild för att stödja, förtydliga eller göra frågan tilltalande.

  • Lägg till feedback till svaret, så att du kan förklara varför ett svar är fel eller rätt, eller hänvisa dina anställda till relevanta källor för läsning.
  • Kategorisera frågor och lägg in dem i en frågebank, så att du enkelt kan återanvända dina välformulerade frågor!
  • Tilldela poäng till varje fråga enskilt.
  • Betygsätt alla frågetyper automatiskt förutom frågorna med fri text.
Vårt verktyg för onlineprov är enkelt

Hur fungerar det?

Vårt verktyg för onlineprov är enkelt. Du kan skapa frågorna en efter en eller importera dem från en Excel-fil.

Fördelarna med våra olika frågetyper

Flervalsfrågor

Vi erbjuder ett brett utbud av alternativ för att göra dina flervalsfrågor utmanande och tilltalande

Vi erbjuder ett brett utbud av alternativ för att göra dina flervalsfrågor utmanande och tilltalande. De passar alla kunskapsområden som du vill utforska! Lång historia kort: flervalsfrågor är standarden, och du behöver dem!

Fyll i luckan-frågor

Fyll i luckan är ett perfekt alternativ till flervalsfrågor. Du kan testa en högre kunskapsnivå eftersom dina anställda inte kan gissa sig till rätt svar. De behöver bara kunna det!

Frågor med fri text

Frågor med fri text ger dig mer insyn i dina anställdas kunskaper. De kan också vara obligatoriska eller valfria. Frågor med fri text är ett bra alternativ för att samla in feedback om provet eller kursen. Det kan hjälpa dig att förbättra din utbildning!

Kom igång idag!

Joina nästan 1 miljon deltagare och prova vårt fantastiska verktyg.

Starta din gratis provperiod idag