Online provskapare: enkelt och intuitivt

Skapa prov för att testa dina anställdas färdigheter och mäta deras framsteg.

Skapa utmanande prov och tilldela certifikat

Lägg till flervalsfrågor, fyll i luckorna, bildfrågor, essäfrågor, video- och ljudfrågor. Alla frågor i din frågebank kan slumpas. För prov som täcker flera ämnen kan du kategorisera frågor enligt ämnen och slumpa dem enligt kategori. Om dina anställda klarar provet kan de få certifikat som visar vad de har lärt sig.

Beteendeinställningarna avgör om ditt prov fungerar som ett rigoröst test, eller som ett verktyg för lärande. Välj om du vill ge skriftlig feedback som förklarar svaren på frågorna, så att dina anställda kan lära sig samtidigt. Några populära inställningar för att standardisera prov är att: hoppa över frågor, begränsa antal försök och begränsa tid. Du är i kontroll!

Dela ditt prov och skicka inbjudningar

Begränsa ditt prov till en specifik grupp med deltagare. Dela deras namn och e-postadresser med oss så genererar vi och skickar ut deras inloggningsuppgifter! Du kan även göra det öppet med ett offentligt URL, eller posta det på din webbsida.

Du kan även lägga till och dela prov genom kurser eller via Academy. Deltagare kan skriva flera prov på raken från samma kurs. I Academy kan du lagra alla prov och kurser på en och samma plats. Deltagare får tillgång till allt med bara ett set med inloggningsuppgifter!

Analysera och få insyn i kunskapsluckor

Resultat från prov innehåller även en överblick på varje session. Filtrera data enligt önskemål och exportera resultaten till en Excel-fil. Rapporterna innehåller all viktig information som du kan behöva. Du kan även använda webhooks för att skicka resultaten till andra mjukvaruverktyg som du använder.

Resultaten innehåller även globala grafer som summerar alla sessioner så att du får direkt insyn. Visa alla kompletta, inkompletta, lyckade och misslyckade sessioner. Eller identifiera kunskapsluckor genom att titta på kombinerade resultat per fråga och kategori.

Mer information

Vill du ha mer specifik information om vissa funktioner? Läs mer om:

Boosta din digitala personalutbildning med Easy LMS

Starta gratis provperiod

Läs mer om vilka av våra funktioner som kan hjälpa ditt företag

Upptäck Easy LMS funktioner