Prov

Skapa prov för att sätta dina anställdas nya färdigheter till testet och mäta deras framsteg.

Skapa utmanande Prov och bevilja certifikat

Lägg till flervalsfrågor, fyll i luckorna, bild-, essä- och ljudfrågor. Alla frågor i din frågebank kan slumpas. För prov som täcker flera ämnen kan du kategorisera frågor enligt ämnen och slumpa dem enligt kategori. Om dina anställda klarar provet kan de få certifikat som visar vad de har lärt sig.

Beteendeinställningarna avgör om ditt prov fungerar som ett rigoröst test, eller som ett inlärningsverktyg. Välj att tillhandahålla skriftlig feedback som förklarar svaren, så att dina anställda kan lära sig samtidigt. Några populära inställningar för att standardisera prov är: att hoppa över frågor, begränsa antal försök och begränsa tid. Du är i kontroll!

Dela ditt prov och skicka inbjudningar

Begränsa ditt prov till en specifik grupp av deltagare bara, så genererar vi och skickar ut deras inloggningsuppgifter! Du kan även göra det öppet med ett offentligt URL, eller publicera det på din webbsida.

Prov kan också läggas till och delas genom Kurser eller Lärportalen. Deltagare kan skriva flera prov i rad från samma kurs. I Lärportalen kan du lagra alla prov och kurser på en och samma plats. Deltagare får tillgång till allt med bara ett set av inloggningsuppgifter!

Analysera och få insyn i kunskapsluckor

Provets resultat innehåller en översikt på varje session. Filtrera data som du vill och exportera resultaten till en Excel-fil. Rapporterna innehåller alla viktiga detaljer. Du kan även använda webhooks för att skicka resultaten till andra mjukvaruverktyg.

Resultaten inkluderar globala grafer som summerar alla sessioner för direkt insyn. Visa alla kompletta, inkompletta, lyckade och misslyckade sessioner. Eller identifiera kunskapsluckor med kombinerade resultat per fråga och kategori.

Boosta din online personalutbildning med Easy LMS

Starta gratis provperiod

Vill du lära dig om funktionerna som ditt företag kan dra nytta av?

Upptäck funktioner i Easy LMS