Olika typer av prov och test

Vare sig du gillar det eller inte är tester en del av livet, både i skolan och i arbetslivet. Alla måste göra ett test då och då. Här beskriver vi olika typer av test och examinationer, samt vilket syfte som de fyller. Alla kan skapas med vår online provskapare.

Knowly
Content writer
Publicerad den
LĂ€stid 2 minutes

Diagnostiskt test

Med det här testet får du reda på hur mycket dina elever redan kan om ett specifikt ämne. Du kan använda resultaten från det här testet för att planera dina lektioner (du kan t.ex. ta reda på vilka ämnen som behöver lite extra uppmärksamhet). Diagnostiska test ger även eleven en inblick kring vad personen skulle behöva lägga ner lite mer studietid på.

Placeringstest

Placeringstest kan användas för att placera någon i rätt klass eller på rätt nivå. De används bl.a. i språkklasser innan undervisningen börjar.

Framstegstest

Det här testet används för att mäta framsteg inom ett ämne. Framstegstest kommer ofta efter ett diagnostiskt test, men kan även användas på egen hand med regelbundna intervaller. Om du mäter framsteg regelbundet får du en bättre bild av dina elevers utveckling.

Interntest

Interntest ges utav institutionen där eleven läser sina kurser.

Objektivt test

Objektiva test har frågor med tydliga svar som antingen är korrekta eller inkorrekta. Alla test med flervalsfrågor hamnar under den här kategorin. Eleverna får en fördefinierad uppsättning med svar som de får välja mellan.

Subjektiva test

Här behöver provskaparen göra en bedömning av elevens svar. Frågor med fri text eller uppsatser hamnar i den här kategorin.

Läs mer om skillnaden mellan test och prov.

Användbara källor

University of Waterloo

Kom igÄng med Easy LMS

BegÀr en gratis demoellerStarta gratis provperiod

GrÀv djupare

E-lÀrande vs. traditionellt lÀrande

E-lÀrande vs. traditionellt lÀrande

Debatten om e-lärande vs. traditionellt lärande växer varje år. Coronapandemin gjorde det hela ännu mer relevant, eftersom anställda i många länder tvingades arbeta hemifrån. Så...

LĂ€s mer