Så här begränsar du fusk på prov med Easy LMS

Vårt LMS löser många problem för företag som tillhandahåller compliance-utbildningar till sina anställda. Ett vanligt problem för utbildare är att begränsa deltagares fusk på prov. Läs mer om hur vårt LMS tar bort detta krångel.

Ett vanligt problem

Vi har haft problem med deltagare som fuskat på onlineprov tidigare. Finns det något sätt att begränsa detta?

Vår lösning

Vi erbjuder alternativ som begränsar fusk på obligatoriska kurser och prov. Du kan skapa olika kategorier för dina frågor och skapa ett prov som innehåller slumpmässiga frågor från dessa kategorier. Att variera frågetyper är en annan metod för att minska fusk. Växla t.ex. mellan att använda fylla i luckan-frågor och flervalsfrågor för att hålla dina anställda på tårna!

Ett annat alternativ är vår timerfunktion. Fusk brukar ta lite tid, så lägg in en timer för hela provet eller per fråga. När du använder den här funktionen stoppas testet automatiskt när tiden tar slut! Du kan också gå den traditionella vägen och helt enkelt schemalägga provet inom en viss tidsram.

Vi löser dina utbildningsutmaningar. Starta en gratis provperiod.

Nyckelfunktioner

Gå ner på djupet

Dessa hjälpartiklar ger dig en bättre förståelse för hur vårt LMS fungerar. Dyk ner i detaljerna och använd dem när du fattar ditt beslut!