Så här fördelar du arbetsbördan med Easy LMS

Vårt LMS löser många problem för medelstora företag. Ett vanligt problem för utbildare är att bestämma hur de ska fördela sin arbetsbörda. Läs mer om hur vårt LMS tar bort detta krångel.

Ett vanligt problem

HR har skapat en kurs och delat den. Produktspecialisten och marknadschefen behöver kunna hålla reda på sina egna avdelningar. Är det möjligt att tilldela dessa personer till specifika grupper av anställda?

Vår lösning

Absolut! Easy LMS erbjuder en funktion för flera administratörer som låter dig fördela din arbetsbörda effektivt. Lärportalen är platsen där allt ditt utbildningsmaterial finns tillgängligt under ett tak. Vem som har tillgång till att skapa, redigera och dela lärinnehållet är helt upp till dig!

I ditt fall kan du göra produktspecialisten och marknadschefen till gruppadministratörer i Läroprtalen. Tilldela dem deras avdelningars grupper så att de kan hålla reda på sina teammedlemmars framsteg. Både produktspecialisten och marknadschefen kan bestämma vem som behöver läsa materialet, och följa sina deltagares resultat, utan att kunna se eller ändra någonting som inte tillhör dem!

Vi löser dina utbildningsutmaningar. Starta en gratis provperiod.

Nyckelfunktioner

Gå ner på djupet

Dessa hjälpartiklar ger dig en bättre förståelse för hur vårt LMS fungerar. Dyk ner i detaljerna och använd dem när du fattar ditt beslut!