6 principper til effektiv e-learning | Easy LMS

E-learning er et vigtigt emne i en verden, som bliver mere og mere digital. Effektive e-learning kurser hjælper dig med at øge din viden om ethvert emne. Nür du opretter online indhold ved brug af disse seks principper vil du skabe et brugerfokuseret, motiverende og personligt e-learning miljø [KnowledgeOne].

Helena
Content Writer / Redaktør
Posted den
Læsetid 6 minutes

Indhold 

 1. Princip 1: Husk vigtigheden af multimedia!
 2. Princip 2: Tag en hjernepause med audiosekvenser
 3. Princip 3: Historiefortæling og personaliseret indhold
 4. Princip 4: Læringsindhold i små bidder
 5. Princip 5: Vurder lidt og ofte
 6. Princip 6: Tillad yderligere udforskning

Princip 1: Husk vigtigheden af multimedia.

Det kan være nemt at lukke ned, når læring finder sted online. Vores hjerner har brug for at blive stimuleret gennem forskellige typer indhold for at forblive motiveret og fokuseret. Mens skriftligt indhold ofte udgør en stor del af online læring, kan du fastholde deltagerens engagement ved at tilføje multimedia. Multimedia såsom billeder, animationer og videoer giver ikke blot mulighed for at præsentere indholdet på en bedre måde samt kan også være et læringsværktøj i sig selv eller i forening med tekst! Når dit multimediaindhold relaterer til det skriftlige indhold gør det muligt for de to elementer at komplimentere hinanden og dermed præsentere indholdet bedre til deltageren og dermed øge vidensoptagelsen [eLearning Industry].

Vigtigste konklusioner:

 • Tilføj multimedia i dit e-learning kursus for øget motivation og engagement hos deltageren.
 • Multimedia kan omfatte billeder, animationer, videoer og meget mere!
 • Multimedia bør relatere til det skriftlige indhold.

Princip 2: Tag en hjernepause med audiosekvenser

Ifølge John Sweller, grundlægger af teorien om kognitiv belastning, kan kognitiv overbelastning ske, når vores hjerner stimuleres for meget. Dette forhindre læring og bør forsøges forhindret. Når e-learning kurser er for kaotiske, overbelastes deltageren kognitivt; tænk på en side med tekst, en video, billeder og animationer. Det vil være noget nær umuligt for vores hjerner at fokusere på én ting simultant med al den øvrige distraktion [Psychologist World]!

Når e-learning kurser er for kaotiske, overbelastes deltageren kognitivt

En måde til at undgå kognitiv overbelastning er at tilføje en audiosekvens i dit kursus. En audiosekvens erstatter tekst, således deltageren lytter til indhold fremfor at læse det, Dertil kommer yderligere fordele ved audio såsom muligheden for at anvende historiefortælling mere effektivt samt muligheden for at give yderligere opmærksomhed til særlige vigtige emner uden, at deltageren distraheres.

Vigtigste konklusioner:

 • Kognitiv overbelastning er en nem fælde at falde i!
 • Den finder sted, når vores hjerner stimuleres for meget, hvilket kan have en massiv indvirkning på vores indlæring.
 • Audiosekvenser er en løsning og kan være fordelagtig i indlæringen.

Princip 3: Historiefortælling og personaliseret indhold

Historiefortælling taler til barnet i os. Det fleste af os forbinder historiefortælling med noget positivt, og når den anvendes i e-learning kurser, kan den være et effektivt værktøj. Når du opretter virkelige scenarier, som relaterer til dit indhold, kan det hjælpe deltageren med at forbinde materialet med sine egne erfaringer.

Historiefortælling taler til barnet i os

Historiefortælling hjælper også deltagerens problemløsende færdigheder, da denne bliver stillet over for en fiktiv udfordring, som skal overkommes. Dette er en fantastisk måde til at lære effektivt samt til at vise, at læringsindholdet holder stik!

En yderligere del i dette princip er det personaliserede indhold. Afhængig af emnet, er det vigtigt at anvende et uformelt sprog, som taler direkte til deltageren. Du kan også forsøge at inkludere deltagerens navn i indholdet. Ved at gøre dette placerer du deltageren i centrum af indholdet, hvilket bestyrker deltageren samt styrker den personlige interesse. Personaliseret indhold er omdrejningspunktet i en god historie [eLearning Industry]!

Vigtigste konklusioner:

 • Historiefortælling er effektivt i e-learning, fordi den taler til barnet i os.
 • Historiefortælling kan også hjælpe deltageren med at forbinde læringsindholdet med sine egne erfaringer.
 • Personaliseret indhold relaterer til historiefortælling, da en god historie giver følelsen af at være en del af den!

Princip 4: Læringsmateriale i små bidder

Et yderligere princip om effektiv e-learning er at opdele dit læringsindhold i mindre bidder ved eksempelvis at anvende mindre afsnit kombineret med multimedia. Som nævnt i princip 3, bør indholdet være brugervenligt og personaliseret for at bestyrke deltageren. Ligeledes bør et e-learning kursus langsomt bevæge sig hen mod det nye indhold og opdelt med tests, vurderinger og eksamener. Dette giver deltageren mulighed for at arbejde sig gemmen kurset i eget tempo uden at blive overvældet!

Vigtigste konklusioner:

 • Opdel læringsindholdet i mindre bidder.
 • Lad indholdet øges langsomt opdelt i tests, vurderinger og eksamener.
 • Bestyrk deltageren når som helst, det er muligt!

Princip 5: Vurder lidt og ofte

Fremfor én stor vurdering ved afslutningen af et online kursus, kan det være mere engagerende og nyttigt at afprøve viden efter hver bid af indhold. Vurderinger behøver ikke at være scary; de er en enkel måde til at følge deltagerens vidensudvikling. Det er en god ide at variere tests til at omfatte en blanding af multiple-choice, udfyld tomme felter samt rigtig/falsk spørgsmål.

Du kan endda indbygge mini-spil i dit e-learning materiale. Dette bidrager med et socialt aspekt i læringen og den venlige konkurrence på resultatlisten tilføjer underholdningseffekt i dit kursus!

Vigtigste konklusioner:

 • Vurderinger findes i mange udformninger.
 • De behøver ikke at være scary, de kan være underholdende.

Princip 6: Tillad yderligere udforskning

Tag dit e-learning indhold et skridt videre ved at tilføje yderligere kilder. Dette er omdrejningspunktet i en god læringsoplevelse, hvilket sætter deltageren i centrum og bestyrker nysgerrigheden! Hvis kilder ikke passer til din stil, så anvend eksterne videoer og podcasts!

En anden måde til at fastholde deltagernes engagement og energi er gennem casestudier. Disse bør fokusere på de nyeste erkendelser inden for hvert deres område og er en fantastisk måde til at indføre et virkeligt element i dit e-learning kursus. Casestudier kan også udfordre deltagere i deres videre udforskning af emner.

Vigtisge konklusioner:

 • Tilføj links til yderligere viden for at stimulere nysgerrigheden hos deltageren.
 • Disse behøver ikke at være links til skriftligt indhold men kan også være videoer eller podcasts.
 • Casestudier tilføjer et element fra den virkelige verden.

E-learning kan være underholdende og engagerende, mens deltageren får det meste ud af kurset. Ved at følge disse seks principper, sætter du deltageren i centrum samt øger motivationen og nysgerrigheden!

Nyttige kilder

 1. KnowledgeOne
 2. eLearning Industry
 3. Psychologist World
 4. eLearning Industry

Ofte Stillede Spørgsmål

 • Hvad er effektiv e-learning?
  Effektiv e-learning er læring, som virkelig fastholdes! Følg vores seks principper for at sikre, at dine e-learning kurser er effektive.
 • Hvilke er de seks principper for e-learning?
  De seks principper er: vigtigheden af multimedia, audiosekvenser, historiefortælling og personaliseret indhold, læringmateriale i mindre bidder, at vurdere lidt og ofte samt muligheden for at udforske yderligere aspekter af det lærte.
 • Kan jeg oprette effektive e-learning kurser med Easy LMS?
  Helt bestemt! Easy LMS giver dig fuldt ud fleksibilitet til at oprette effektive e-learning kurser herunder alle overfornævnte elementer. Værktøjet er nemt at anvende og kan fuldt ud tilpasses til din virksomheds brand.

Gå i dybden

Effektiviteten af onlinelæring

Effektiviteten af onlinelæring

Er onlinelæring ligeså effektiv som traditionel læring? Hvordan kan du sikre, at dine elever vil lære ligeså meget (eller mere) med online kurser uden, du...

Læs mere