Center Læring/træning

Velkommen til vores center for læring/træning! Læs dybdegående artikler om det grundlæggende i læring. Hvad er definitionen af læring? Hvilke betingelser give en underholdende læringsoplevelse? Hvor meget indflydelse har du som underviser? Læs, lær og anvend vores tips og trick i din virksomhed!

 • Hvad er læring? Fra teori til praksis

  Læring er en del af vores liv. Hver dag tilegner vi os ny viden, færdigheder, forståelse, værdier og præferencer. Det kan ske implicit og gentagende eksempelvis ved at se nyheder eller i samtale med en kollega. Vi vælger dog også bevidst at lære nye ting såsom et nyt sprog, en ny sport eller en ny software. Læring er uundgåeligt. Hvorfor er nogen personer bedre til at lære end andre? Og hvorfor har vi alle hver især vores læringspræferencer? Lad os dykke ned i læringsteori, således du kan opløfte din træning! 

  Read more

 • Synkron vs asynkron læring

  Grundet den digitale æra som vi lever i, overvældes vi af nye læringsteknologier. Alle disse nye teknologier har én ting til fælles; de understøtter asynkon læring. Men vent, hvad er asynkro læring? Og hvordan kan det sammenlignes med synkron læring? Lad os begynde med en forklaring af den gammeldags synkron læring.

  Read more

 • Hvad er legende læring?

  Legende læring integrerer spillemekanismer i læringsprocessen. Eksempler på spillemekanismer er ranglister, niveauer, mål, øjeblikkelig feedback og tidspres. Det er disse elementer, som gør et spil til et spil og hvis anvendt rigtigt er det den underholdende faktior ved at gennemføre en quiz. Vores aktuelle teknologi gør det muligt at indbygge spildynamik i vores quizzer. Eksempelvis en udfordring mellem elever eller en øvelsesquiz for medarbejdere.

  Read more

 • Hvad er læring i eget tempo?

  Hvad foretrækker du: at lære i dit eget tempo eller et tempo, som andre sætter for dig? Vi gætter på, at dit valg ikke var svært. Det er sikkert derfor, at læring i eget tempo vinder stærkt frem. Men hvordan kan du implementere det i din organisation? Vi deler vores tips og tricks samt forklarer dig betydningen af dette koncept.

  Read more

 • Hvad er omvendte klasseværelser?

  Omvendt klasseværelse. Hvad betyder det helt nøjagtigt? Der er en 180 graders ændring i den "traditionelle" uddannelse. Men hvad betyder så det? Med det omvendte klasseværelse har eleverne direkte adgang til viden og læreren agerer som coach og mentor. Med denne model skal eleverne forbedre kontakten med læreren. Gennem denne form for kontakt har lærerne mulighed for at fokusere på emnet og derigennem en dybere gennemgang af læringsmaterialet.

  Read more

 • Omvendt læring: fordelene og ulemperne

  Dine medarbejderes tid og motivation kan være store blokeringer i forhold til et succesfuldt træningsprogram til medarbejdere, men en ny tilgang kaldet omvendt læring kan hjælpe med til at overkomme disse udfordinger. Selvom det havde dets begyndelse i undervisning, den fleksible, deltagerorienterede og personlige natur i omvendt læring kan spare dine medarbejdere tid og øge deres engagement. Lad os udforske, hvordan omvendt læring kan understøtte medarbejdertræning.

  Read more

 • Det omvendte klasseværelse vs det traditionelle klasseværelse

  En 180 graders ændring i uddannelse! Men hvad betyder det? Denne artikel beskriver betydningen af det omvendte klasseværelse og traditionel uddannelse. Til slut given en konklusion med henblik på forskellene :-)

  Read more

 • Omvendt klasseværelse vs blandet læring

  Hvad er forskellen mellem omvendt klasseværelse og blandet læring? Er der forskelle? Det finder du ud af i denne artikel :-)

  Read more

 • Hvordan du opretter et vedvarende læringsmiljø

  Vi bør stræbe efter at lære hele livet. Et vedvarende læringsmiljø på arbejdspladsen understøtter et åbent sind og prioriterer personlig udvikling. Læring bør være omdrejningspunktet i din virksomheds kultur med en strategi om konstant forbedring. Indarbejd et LMS i din virksomheds kultur og se, hvordan det tager din virksomhed til nye højder!

  Read more