Hvad er forskellen mellem en test og eksamen?

En test og en eksamen afprøver begge elevens viden. Så i de fleste tilfældeer en test og en eksamen det sammen. Begge tester elevernes viden med en serie af spørgsmål og bedømmer hvert spørgsmål til at opnå et resultat.                                                                                                                    

De afgrænser sig på et punkt: en eksamen er mere formel end en test.

Knowly
Content writer
Posted den
Læsetid 3 minutes

Hvad er en test?

Med en test kan du teste elevernes viden. For det meste med en række spørgsmål. Spørsmålene kan variere i format, følgeligt ønsker du, at dine elever svarer på sprgsmål, så du kan bedømme deres resultat.

En god lærer tilpasser sit undervisningsmateriale i henhold til resultaterne. Resultaterne kan henvise til, hvilke dele af materialet, som er uklart. Eller om klassen har brug for ekstra opmærksomhed forud for den endelige eksamen.

Hvad er en eksamen?

Som med en test, tester du dine elevers viden med en eksamen. Eksamenen består af en række spørgsmål. Det kan både være multiple choice  eller fritekst spørgsmål eller i et andet format. Følgeligt ønsker du at bedømme svarene og den enkelte elev.

Det endelige resultat er afgørende for om, eleven består eller ikke-består.

Hvad er forskellen mellem en test og eksamen? (Hvilken har jeg brug for)

Den store forskel mellem en test og en eksamen er , at en eksamen er mere formel end en test. Men med det i mente, bruges de nærmest som synonymer i skoler og på kurser. Men vi mener, at der er en forskel:

  1. En test er et værktøj måler vidensniveauet hos dine elever og kan bruges til at justere undervisningsmaterialet med det formål at få dine elever til at lære. 
  2. En eksamen er mere formel og fortæller om, en elev har bestået eller ikke-bestået kurset. I de fleste tilfælde er du nødt til at lære noget mere for at kunne tage eksamenen om. Eller tage kurset om. 

Nu da du kender forskellen mellem en test og en eksamen, har du måske lyst til at læse mere om fordele og ulemper af et online eksamenssystem  og forskellige typer af eksamener og tests.

Hvordan kan vores eksamensværktøj hjælpe?

Med vores eksamensværktøj kan du oprette både tests og eksamener. For at gøre en eksamen mere formel, kan du benytte vores online certifikat og uddele dette, når eksamenen beståes. Og hvis du ønsker at teste vidensniveauet, kan du oprette en test med værktøjet. Men hvis du ønsker at lave en anderledes test, så kan du også oprette en legende quiz med vores online quizværktøj.

Gå i dybden

Softwareforudsætninger til vores online eksamensværktøj

Softwareforudsætninger til vores online eksamensværktøj

Du søger altså et online eksamensværktøj. Og du overvejer, hvilke softwareforudsætninger et sådan system kræver. Godt spørgsmål. Ikke blot for dig, som skal oprette en...

Læs mere