Hva er forskjellen mellom en prøve og en eksamen?

Både prøver og eksamener tester kunnskap. I de fleste tilfeller er prøver og eksamener synonymer. Begge tester kunnskapsnivåer med en rekke spørsmål med poengsummer som gir et resultat.

De er forskjellige på ett område: En eksamen er mer formell enn en prøve.

Knowly
Innholdsforfatter
Lagt ut den
Lesetid 3 minutes

Hva er en prøve?

Med en prøve kan du teste kunnskapsnivået til dine studenter. Oftest blir det gjort med en rekke spørsmål. Spørsmålene kan være forskjellige i form eller format, men til syvende og sist vil du at studentene skal svare på spørsmål slik at du kan evaluere dette og se hva slags resultater de får.

En god lærer tilpasser pensumet i forhold til resultatene til prøvene som deles ut. Slik at hen kan forbedre seg. Resultatene kan gi en pekepinn på deler av pensumet som er uklart. Eller der hvor klassen trenger litt ekstra oppfølging slik at de består den avsluttende eksamenen.

Hva er en eksamen?

I likethet med en prøve tester man kunnskapen til dine studenter med en eksamen. Eksamenen består av en rekke spørsmål. De kan både være flervalgs- eller fritekstspørsmål, eller et annet format. Til syvende og sist vil du evaluere spørsmålene og tildele en karakter til hver student.

Sluttresultatet avgjør om studenten består eller stryker på denne eksamenen. Les mer om hva en eksamen er.

Hva er forskjellen mellom en prøve og en eksamen?

Den store forskjellen mellom en prøve og en eksamen er at en eksamen er mer formell enn en prøve. Men, når det er sagt, er de brukt som synonymer i skoler og kurs. Men vi mener at de tjener forskjellige formål:

  1. Prøven er et verktøy til å evaluere kunnskapsnivået til dine studenter og justere læremateriellet i henhold til dette. Målet er at studenten skal lære.
  2. En eksamen er mer formell og vil fortelle deg om en student består eller stryker i ett fag eller kurs. I de fleste tilfeller må du studere igjen og ta eksamenen på nytt, eller til og med ta kurset eller faget helt på nytt.

Hvordan kan vår eksamensbygger hjelpe?

Med vår eksamensbygger kan du lage både prøver og eksamener. For å gjøre eksamenen mer formell kan du bruke vårt verktøy for sertifisering for å utdele kursbevis/diplom til alle som består. Og, hvis du vil lage en prøve som er kunnskapsbasert kan du bruke eksamensbyggeren. Men, hvis du vil lage en annerledes prøve for å stimulere undervisningen kan du også lage en spillifisert quiz med vår quizbygger på nett. Les mer om forskjellige typer eksamener og prøver.

Nyttige ressurser

DifferenceBetween

Ofte stilte spørsmål

✔️ Hva er en prøve?
En prøve kan teste kunnskapsnivået til studentene.

✔️ Hva er en undersøkelse?
I likhet med en prøve tester du kunnskapen til studentene dine med en eksamen.

✔️ Hva er forskjellen mellom en prøve og eksamen?
Prøven er et verktøy for å måle kunnskapsnivået til studentene dine og justere læringsmaterialet deretter. En eksamen er mer formell, og den forteller deg om studentene har bestått eller ikke bestått et fag eller kurs.

Gå i dybden

Programvarekrav for eksamensverktøy på nett

Programvarekrav for eksamensverktøy på nett

Så du er på utkikk etter et eksamensverktøy på nett. Og du lurer på hva slags krav til programvare et slikt system har. Godt spørsmål....

Les mer