תנאים שימוש

1. למה משתמשים בתנאי השימוש האלו?

תנאי שימוש אלו ("תנאים והגבלות") הם הסכם משפטי בין האדם או הישות אשר נרשם לקבלת גישה לשימוש בשירות LMS שלנו ("אתה", "שלך" או "הלקוח") ו- Easy LMS B.V. (״EasyLMS״, ״אנחנו״ או ״כולנו״).

תנאי שימוש אלו קובעים את זכויותינו וחובותינו ביחס לגישה שלך ולשימושך וכן לתמיכה של מערכת ניהול הלמידה המקוונת (להלן "השירות") והמסמכים האלקטרוניים הקשורים אליו (ביחד, "החומרים")

2. אילו חוקים נוגעים למשתתפים?

המשתתפים שלך (המוגדרים להלן) חייבים לציית גם לתנאי שימוש אלו, ככל שהם מתייחסים לגישה לשירות ולשימוש בו. באחריותך בלבד לוודא שהמשתתפים יעמדו בהוראות אלה. על פי בקשתנו, יהיה עליך, על חשבונך, לאכוף את הוראות אלה כנגד משתתפים המפרים אותן.

3. מה כולל השירות?

בכפוף להוראות האלו בתנאי השימוש ולתשלום שלך של האגרות בהתאם לסעיף 6 שלהלן, אנו מענקים לך את הזכות המוגלת, הלא אקסלוסיבית ולא ניתנת להעברה, לגשת ולהשתמש בשירות מרחוק למטרות העסק שלך בלבד. אנו מעניקים לך בזאת גם את הזכות לאפשר למשתתפיך (״משתתפים״) גישה מרחוק לתוכן (לדוגמא: קורסים, מבחנים, חידונים, בחנים) שאתה יצרת ו/או העלת באמצעות שימוש בשירות (״תוכן״). אנחנו לא מעניקים לך (i) כל זכות לאפשר לאנשים או ישויות אחרים מלבד המשתתפים הזכות לגשת אל השירותים ולהשתמש בהם, (ii) כל זכות שתאפשר לך לגשת לשירותים ולהשתמש בהם מחוץ לצרכים העסקיים שלך. השירות תומך בגרסאות מודרניות של כל הדפדפנים האינטרנט הרגילים.

4. מה אם יש לי בעיות או שאלות?

אם אתה חווה בעיות עם השירות, או אם יש לך שאלות על השירות, אתה יכול ליצור איתנו קשר דרך פונקציית העזרה בעמוד השירות אובאמצעות דוא״ל. לא ניתן לא קשר בטלפון. נשיב להודעות שלך בזמן ימי חול, לא כולל חגים לאומים בהולנד, בין השעות 9:00-22:00 CET. ננסה לענות להודעה שלך בהקדם האפשרי, אך לא נוכל לתת שעה מדוייקת לכך מראש. השירות מסופק ״כפי שהוא״. אנחנו לא נותנים ערבויות הנוגעים לשירות, לדוגמא, זה אף פעם לא הפריעו לזה, זה חסר תקלות או יש לזה פונקציונליות מלאה.

5. מה קורה אם השירות משתנה?

אנחנו עשויים לשנות, לשפר, לעדכן או למחוק (לצמיטוט או באופן זמני) חלק או כל הפונקציונליות של השירות בכל זמן על פי שיקול דעתנו הבלעדי (״עדכון״). לאחר עדכון שכזה, פירוש המושג ״שירות״ יתקון אוטומטית ללא פעולות נוספות מצידם של שאר הגופים. אנחנו עשויים גם למחוק או להפסיק (לצמיטוט או באופן זמני) את השירות על פי שיקול דעתנו הבלעדי לאחר התרעה סבירה, כך שאנו לא אחראים לעלויות או נזקים שעשוחחם לקרות. במקרה כזה אנחנו נחזיר את הכסף ששולם מראש עבור יתרת תקופת המנוי עבורו השירות הופסק.

6. איך אני משלם את האגרות?

אתה משלם את האגרות לקבל גישה ולהשתמש בשירות (״אגרות״) כפי שצויין באתר. אנחנו אוספים את האגרות כל חודש או לכל שנה קלנדרית, תלוי במנוי שאתה בוחר דרך החשבון שלך. אם אנחנו לא מצליחים לגבות את התשלום בסיבה כלשהי, אנחנו שומרים את הזכות להוריד את החשבון לחשבון עם מנוי חינמי או לחסום את הגישה שלך לשירות מבלי להיות אחראים לעלויות או נזקים שעלולים להתרחש. האגרות משתנות בהתאם לסוג המערכת לניהול למידה שבחרת. אתה יכול לשדרג את הסוג שבחרת בכל זמן דרך החשבון שלך, ולאחר מכן נאסוף את האגרות הנוספות עבור השדרוג. אתה יכול גם לרדת רמה במנוי. במקרה זה, אם יש לך מנוי חודשי נפחית בהתאם את האגרות החודשיות עבור החודש הבא, ואם יש לך מנוי שנתי נפחית בהתאם את האגרות השנתיות החל מתחילת השנה הבאה. אתה אחראי לכל המכירות, הטלים, מע״מ ומיסים אחרים המשוייכים לשימוש שלך בשירות חוץ מהמיסים על ההכנסה נטו שלך. אנחנו עושיים לעלות משמעותית את האגרות (ולחייב את כרטיס האשראי שלך באגרות אלו) 30 יום לאחר שנשלח לך התרעה על כך.

7. מהו מיקום השירות וכיצד ניתן לגשת אליו.

 1. מיקום השירות וגישה. השירות יסופק על ידי שרת אחד או יותר בבעלותנו או בשימושינו ויהיה ניתן לגישה על ידך ועל ידי משתתפיך דרך האינטרנט.
 2. החשבון שלך. על מנת לקבל גישה לשירות, עליך לפתוח אצלינו חשבון (״חשבון״). עליך לשלוח שם משתמש יחודי וסיסמא (״פרטי גישה לחשבון״). פרטי הגישה לחשבון פרטיים לחלוטין, זה לשימושך בלבד. אתה אחראי לשמירה על חסיון פרטי הגישה לחשבון.
 3. גישה לפי משתתפים. בעמוד של שירות זה, אתה יכול להחליט אם משתתף יחוייב בפתיחת חשבון (״חשבון משתתף״) על מנת לגשת לתוכן. במקרה זה, המשתתף יחוייב להזין כתובת דוא״ל ו/או שם משתמש ו/או סיסמא (״נתוני גישה של משתתף״). באחריותך לוודא שמשתתפים משתמשים בנתוני הגישה הנכונים ושהם שומרים על חסיון נתונים אלו.
 4. פיקוח. יש לנו את הזכות אך לא את המחוייבות לפקח על הגישה לשירות, מבלי להגביל תקנות המפורטות להלן או על פי חוק. אנחנו עשויים לדחות את הגישה עבורך או עבור כל משתתף אשר מפיר את תנאי שימוש אלו.

8. האם יש תנאים או הגבלות בנוגע לשימוש בשירות?

כן, יש תנאים והגבלות לשימוש בשירות:

 1. אתה מספק את הציוד שלך. אתה ומשתתפיך תספקו את כל החומרה, שירות אינטרנטי וכל פריט הכרחי אחר לגישה ושימוש בשירות, על חשבונכם.
 2. אין העתקים. השירות מוגן על ידי חוקי קניין רוחני בין לאומיים, כולל זכויות יוצרים, חוקי ובריתות מסחר. את ומשתתפינך לא רשאים ליצור העתקים של השירות או חומרים נלווים, אלא אם צויין אחרת בסעיף זה.
 3. אין הנדסה הפוכה ושיטות דומות. לא אתה ולא כל משתתף שלך רשאים לגרום או לאשר לאף עובד שלכם או גוף שלישי, לשנות, להתאים, לתרגם, להנדס הפוך, לעשות דיקומפילציה, לפרק או ליצור עבודות נגזרות מהשירות ללא האישור הכתוב מאיתנו מראש, אשר אנחנו רשאים לא להעניק על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
 4. אין השכרה, החרכה או העברה. גישה לשירות מוענקת רק לך ולמשתתפיך. לא אתה ולא אף אחד ממשתתפיך רשאים להעביר, להכריח, להשכיר, להפיץ, למכור או  להיפטר מהשירות, כולל כל חומר נלווה, על בסיס זמני או קבוע אלא אם הסכמנו לכך בכתב מראש, אשר אנחנו אנחנו ראשים לא לתת על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אתה יכול להציע את התוכן למשתתפים בתמורה לתשלום אגרה. לפני העברת השירות למעביר מוסמך, על המעביר להסכים בכתב להיות כפוף לכל תנאי השימוש האלו.
 5. נתוני גישה. אנחנו לא אחראים לכל הפסד, תביעה, נזקים או אחריות כזו או אחרת אשר יכול לעלות בעקבות לשימוש לא מורשה בנתוני כישה לחשבון או לתוני גישה למשתפש; זה ללא הגבלת אף תנאי אחר הנוגע לאחראיות המפורטים בתנאי השימוש האלו. אם נתוני גישה לחשבון כלשהם או נתוני גישה למשתתף נפגעו, אחריותך לעדכן אותנו על כך במיידי, על מנת שהחשבון ו/או חשבון המשתתף יוכל להיות מושבט ושיהיה ניתן לספק שם משתמש וסיסמא חדשים..
 6. אופן שימוש. אתה האחראי הבלעדי עבור כל פעילות שמתרחשת תחת החשבון שלך, כולל פעילות של המשתתפים בחשבון המשתתף. לא אתה ולא אף משתתף רשאים להשתמש בשירות למטרות בלתי חוקיות או לא מורשות. אינך יכול, בשימוש בשירות, להפר חוקים רלוונטים, הכוללים אך לא מוגבלים לחוקי זכויות יוצרים וחוקים רלוונטים אחרים. אנחנו רשאים, אך אין לנו חובה, להסיר תוכן וחשבונות מחשבונת המכילים תוכן שאנחנו מחליטים על פי שיקול דעתנו הבלעדי שאינם חוקיים, פוגענים, מאיימים, משמיצים, פורנוגרפים, מגונים, מעוררים סלידה או המפרים את הקניין הרוחני של כל גוף, תנאי השימוש האלו, או חוק רלוונטי, בנוסף לזכויותינו.
 7. רשיון יצוא בקרהאתה מצהיר ומתחייב כי לא אתה ולא כל משתתף ישתמש בשירות בכל דרך שתחייב אותנו, אתה או המשתתף לקבל רשיון ליצוא, בין אם מארה"ב, מאיחוד האירופי או מרשות אחרת. שימוש כזה כולל, ללא הגבלה, הכשרה או שימוש בנשק, בין אם ביולוגי, כימי, גרעיני, ובין אם לכל מכשיר צבאי או גרעיני אחר.
 8. שימוש ואחסון. אנחנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להשבית כל חשבון או חשבון משתתף או שימוש בשירות באמצעות החשבון, אם צריכת השימוש של חשבון זה תעלה על השימוש הממוצע, כפי שנקבע על ידינו, בכל תקופת חודש אחת; זה כולל ללא הגבלת השימוש ברוחב סרט, הכמות הכוללת של משחקים, ומספר מרבי של משתתפים בו זמנית כפי שנקבע על ידינו. כמו כן, אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להשבית כל חשבון או חשבון משתתף או להגביל את קיבולת האחסון באם חשבון יעבור את השימוש הממוצע באחסון (כפי שנקבע על ידינו). אם נעשה זאת, נספק לך התרעה סבירה.

9. האם אני מקבל בעלות על השירות?

אנחנו לא מוכרים לך את השירות, אנחנו רק מעניקים לך את הזכות לגשת ולהשתמש בשירות בהתאם לתנאי שימוש אלו. אנו, כמו גם מעניקי הרישיונות שלנו, שומרים על הבעלות בשירות ועל כל זכויות הקניין הרוחני בשירות ובחומרים, לרבות, ללא הגבלה, כל פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, זכויות מאגר מידע, סימני מסחר וכל זכות קניינית ואחרת. אתה מסכים שנוכל לבדוק את השימוש שלך ושל משתתפיך בשירות לצורך עמידה בתנאים והתניות אלה בכל עת, בהתרעה סבירה. אנו, כמו גם מעניקי הרישיונות שלנו, שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש על פי התנאים וההגבלות.

10. האם אני יכול ליצור ולעלות איזה תוכן שארצה?

אתה בוחר איזה תוכן אתה יוצר ומעלה באמצעות השירות שלנו. עם זאת, באחריותף לוודא שאתה מורשה לשימוש בתוכן ושזה לא בבעלות גוף אחר כלשהו שלא נתן לך רשות להשתמש בו. באחריותך גם לוודא שהתוכן תואם לאופן השימוש המפורט בסעיף 8 תת סעיף f המפורט לעיל.

11. האם התוכן בבעלותי?

כן, אתה או המורשה שלך בבעלות על התוכן שאתה יוצר או מעלה באמצעות השירות, וכן גם כל זכויות קניין רוחני בנוגע לתוכן זה. אנחנו לא מכריזים בעלות על התוכן שלך.

12. מה בנוגע לנתונים האישיים של המשתתף ושלי?

 1. הנתונים האישיים שלך. אנחנו אוספים ומשתמשים בקצת מהנתונים האישיים שלך (הכוללים פרטי זיהוי) על מנת שתוכל להשתמש בשירות ועל מנת שנוכל לקבל מידע אודות אופן השימוש של השירות. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו לקבלת מידע נוסף על איך אנחנו משתמשים בנתונים האישיים שלך.
 2. נתונים אישיים של משתתפים. כאשר נעשה שימוש בשירות שלנו, אתה יכול, וכנראה תיצור ותעלה נתונים אישיים של המשתתפים ("הנתונים האישיים"). אתה יכול לבחור לסמן סוגים שונים של נתונים שהמשתתפים צריכים לשלוח לפני שהם יכולים לגשת לתוכן. לדוגמה: מספר הטלפון שלהם, שם התפקיד, מין, תאריך לידה, שם רחוב, מיקוד, עיר או יישוב, ארץ, מזהה עובד.
 3. אין מידע רגיש. תוכל גם ליצור שאלות מותאמות אישית משלך. בתגובה לשאלות אלו, המשתתפים רשאים להגיש נתונים אישיים. אתה מתחייב ומבטיח שלא תבקש מהמשתתפים להזין נתונים אישיים הנחשבים לקטגוריה מיוחדת או נתונים אישיים רגישים על פי חוקים רלוונטים. זה נוגע למשל: נתונים הקשורים לבריאות, דת, דעות פוליטיות, גזע, רקע אתני, העדפה מינית או התנהגות, חברות באיגוד מקצועי, רשומות פליליות, נתונים ביומטריים למטרות זיהוי, נתונים גנטיים. לא נקטנו באמצעי האבטחה שלנו לעיבוד קטגוריות מיוחדות או רגישות של נתונים אישיים.
 4. האחריות שלך. באחריותך - ואתה מתחייב ומבטיח - לציית לחוקי הנתונים האישיים הרלוונטיים ביחס לנתונים האישיים שנוצרו או הועלו לשירות. זה כולל, ללא הגבלה, קרקע משפטית (כגון הסכמה תקפה, אם הדבר נדרש) להגשת הנתונים האישיים ולוודא שלמשתתפים יש את הגיל החוקי להגשת הנתונים האישיים שלהם.
 5. הוראות מעבד נתונים. בסעיפים הבאים, אנו מסבירים כיצד אנו מטפלים בנתונים האישיים של המשתתפים כדי שתוכלו לעשות שימוש בשירות. בסעיף b) לעיל הסברנו את סוג הנתונים האישיים המעובדים, את הקטגוריות של מקצועות הנתונים ומטה הסברנו את אופי העיבוד. 
 6. עיבוד לשירות בלבד. אנו מעבדים את הנתונים האישיים רק כדי שתוכל לעשות שימוש בשירות. אנו לא מעבדים את הנתונים האישיים למטרות שלנו. לא נחשוף או נמכור את הנתונים האישיים לצדדים שלישיים. עם זאת, ייתכן שנחוייב לחשוף על פי חוק נתונים אישיים מסוימים בבקשת צד שלישי או של סוכנות ממשלתית על בסיס החוקים הרלוונטים. אם נקבל כזו בקשה, נודיע לך על כך, אלא אם כן החוק הרלוונטי אוסר עלינו להודיע לך על עניינים חשובים של האינטרס הציבורי.
 7. אנחנו שומרים על חסיון הנתונים האישיים. העובדים שעובדים עם הנתונים האישיים ישמרו על סודיות הנתונים האישיים ויטפלו בהם רק למטרות המפורטות לעיל.
 8. אנחנו שומרים על חסיון הנתונים האישיים. נקטנו אמצעי אבטחה טכניים וארגוניים מתאימים כדי להגן על הנתונים האישיים. תוכל לקרוא על כך בגיליון מידע האבטחה שלנו. ככל שמתעדכנים אמצעי האבטחה באופן שוטף, גליון המידע יתעדכן מעת לעת.
 9. אחריות האבטחה שלך. באחריותך לשמור את פרטי הגישה לחשבון מאובטחת וסודית, שכן היא נותנת גישה לחשבון שלך, המאחסן את הנתונים האישיים ומציג אותם. אם אתה משתמש במחשב נגיש לציבור או בסוג אחר של מכשיר, עליך תמיד להתנתק מהחשבון שלך לפני שתעזוב את השירות כדי למנוע ממשתמשים אחרים גישה לחשבון. כמו כן, באחריותך לוודא שהמשתתפים שומרים על פרטי הגישה של המשתתפים בצורה מאובטחת וסודית, שכן היא נותנת גישה לנתונים האישיים שלהם. לכן חשוב שתודיע לנו מיד אם פרטי גישה אלו, בין אם לחשבון שלך או לחשבון משתתף, נמצא בסכנה.
 10. מה קורה במקרה של פריצה לנתונים? אם קיימת פריצה בטחונית המביאה להרס, אובדן, שינוי, חשיפה לא מורשית או גישה למידע האישי ("פריצה לנתונים"), נודיע לך על כך. לבקשתכם, נמסור לכם את המידע הרלוונטי שאנו יודעים על הפריצה לנתונים, על מנת שתוכלו להודיע על כך לרשויות המוסמכות או למשתתפים, במידת הצורך.
 11. אנחנו משתמשים בספקי שירותים. כדי שנוכל להציע לך את השירות, אנו משתמשים בספקי השירות שלנו. השירות פועל בשרתים הממוקמים בארצות הברית ומנוהלים על ידי ספק שירות המאושר במסגרת המסגרת להגנה על פרטיות של האיחוד האירופי-ארה"ב. אתה נותן את האישור הכללי עבורנו להשתמש בספק שירות זה. ספקי השירות מחויבים לכבד את כללי הנתונים האישיים האירופאי.
 12. מה אם אנחנו מוסיפים או משנים ספק שירות? אם ברצוננו לשנות או להוסיף ספק שירות, נודיע לך על כך. אתה רשאי להתנגד לשינוי או לתוספת תוך 7 ימי עבודה לאחר ההודעה. אם עיבוד הנתונים האישיים אינו מושפע משינוי או תוספת שכזו אנו מבקשים ממך לא להתנגד כדי שנוכל להמשיך להציע לך את השירות. אם אתה מתנג, אנחנו לא יכולים לתקן את השירות בשבילך כדי להתאים את התנגדותך עם 14 ימים של התנגדות שלך, אתה יכול לסיים את השירות ואנו להחזיר את אותם אגרות ששילמת מראש, עבור תקופת המנוי הנותרת שבמהלכה השירות הופסק.
 13. כמה זמן נעבד ונאחסן את הנתונים האישיים? אנו נעבד את הנתונים האישיים במהלך השימוש שלך בשירות. עליך לוודא שחילצת ומחקת את הנתונים האישיים מהחשבון שלך לפני שתסיים את המנוי שלך. אם נחסום את חשבונך עקב אי-ציות לתנאי השימוש האלו, אנו ניתן לך, על פי בקשת בקשתך שתהיה בתוך פרק זמן של 10 ימים לאחר חסימת החשבון שלך, ועם תשלום אגרות כלשהן שנותרו לשלם, את הנתונים האישיים או, על פי שיקול דעתנו, נאפשר לך לגשת לחשבון שלך במהלך תקופה של 3 ימים אך ורק כדי לחלץ ולמחוק את הנתונים האישיים. אם לאחר תקופות אלה, לא מחקת את הנתונים האישיים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות זאת באופן חד צדדי, אלא אם כן אנו נדרשים על פי החוקים הרלוונטיים לשמור על נתונים אישיים מסוימים.
 14. מה אם למשתתפים יש שאלות או בקשות בנוגע לנתונים האישיים שלהם? יש לך גישה לנתונים האישיים דרך החשבון שלך, שם תוכל לתקן אותם, להסיר אותם או להוריד אותם כרצונך. אם משתתף יפנה אלינו בשאלה או בבקשה בנוגע לנתונים האישיים שלו, נעביר את זה אליך כך שתוכל לטפל בשאלה או בבקשה בעצמך. בהתחשב בנאמר לעיל ובאופי העיבוד, אנו נספק סיוע סביר נוסף להגיב לבקשות המשתתפים לממש את זכויותיהם על פי חוקי הנתונים האישיים הרלוונטיים.
 15. איזה עוד סיוע אתה יכול לספק? בהתחשב באופן העיבוד והמידע הזמין לנו, נספק סיוע סביר כדי לסייע לך עם החובות הרלוונטיות הנוגעות לאבטחה, הודעות על הפרת נתונים, בחנים הבוחנים השפעת פרטיות וייעוץ מוקדם. כמו כן, נמסור לך, בהתרעה סבירה, את המידע הדרוש לך לבדוק אם אנו עומדים בהוראות סעיף זה 12. מידע זה הינו מידע סודי כהגדרתו בסעיף 13 להלן.
 16. אגרות סבירות לתמיכה נוספת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות תשלום סביר עבור הסיוע עבורך מעבר לפעילות התמיכה הרגילה שלנו.
 17. אילו חוקים חלים לעיבוד שלך של הנתונים האישיים? אתה מסכים שהחוקים של הולנד חלים לעיבוד שלנו של נתונים אישיים.

13. האם עלי לשמור על חיסיון מידע?

הנך מאשר ומסכים לכך שתנאי שימוש אלו ושירות זה מכילים את המידע הקנייני שלנו ("מידע סודי"), ואתה מסכים בזאת לשמור על סודיות המידע הסודי תוך שימוש לפחות במידה רבה של טיפול כפי שאתה משתמש כדי לשמור על סודיות של המידע הסודי ביותר שלך. על אף האמור לעיל, במידה ואתה נדרש על פי צו תקף על ידי בית משפט או גוף ממשלתי אחר לחשוף מידע סודי, אתה רשאי לחשוף מידע סודי כזה בתנאי שאתה קודם נותן לנו התרעה מוקדמת על מנת לאפשר לנו הזדמנות לחפש הגנה מסדר גילוי כזה.

14. הייצוג והאחריות שלך.

מבלי להגביל את כל הייצוגים וההתחייבויות האחרות בתנאי השימוש האלו, אתה מצהיר ומתחייב כלפינו כי: (i) יש לך את מלוא הסמכות להיכנס לתנאי שימוש אלו בשם הישות שבה אתה עובד, כשרלוונטי, (ii) אינך רשום ברשימת אנשים או גופים אסורים, תחת כל סמכות שיפוט, (iii) אינך מבוסס בשירות, ולא תקבל גישה ותשתמש בשירות ממדינה הנמצאת ברשימת בקרת יצוא של ארה"ב, האיחוד האירופי או רשות אחרת. כמו כן, אתה מסכים שיש ברשותך את הכישורים והכשרות הדרושים כדי להשתמש בשירות באופן מושכל בהתאם לתנאי השימוש האלו.

15. השיפוי שלך.

אתה תגן, תפצה ולא תפגע בנו ובחברות הבת שלנו, מעניקי הרישיון והשותפים העצמאיים (ואת הקצינים, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלהם) כנגד כל תביעות, הפסדים, נזקים, התחייבויות, ליקויים, פסקי דין, הערכות, קנסות, עלויות הוצאות אחרות (לרבות שכר טרחת עורכי דין ועלויות סבירות) הנובעות או בקשר ל (i) (משתתפים) גישה לשירות, (ii) שימוש בשירות או שימוש לרעה בו (לרבות כל תוכן או נתונים אחרים, קלט מידע בשירות, קובץ או מסד נתונים שנוצרו על-ידיהם), (iii) ההפרה שלך או של כל אחד מהקצינים, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים ו/או המשתתפים שלך של החוקים הרלוונטיים, כגון חוקי הקניין הרוחני וחוקי הפרטיות (iv) ההפרה שלך או של כל אחד מהקצינים, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים ו/או המשתתפים שלך של כל אחד מתנאי השימוש האלו, לרבות, אך לא רק, את המצגים וההתחייבויות שלך בתנאי שימוש אלו.

16. כתב ויתור על אחריות.

למעט אם צוין במפורש בתנאי שימוש אלה, השירות (לרבות כל החומרים) וכל תמיכה מסופקים "כפי שהם" על הצד הטוב ביותר, ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת, משתמעת או סטטוטורית, לרבות אך לא מוגבל לאחריות המשתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת או לשימוש וכל אחריות של יישום ללא תשלום או אי-הפרה. מבלי להגביל את כללי האמור לעיל, אין אנו ערבים לשימוש, לתוצאות או לביצועים של השירות: שהשירות יהיה ללא הפרעה, נקי משגיאות או מאובטח, או שהשרת/ים המספק את השירות/ים, ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.

17. הגבלת אחריות.

עד למידה המותרת על פי החוקים החלים, אף אחד מאתנו או כל גוף שהוא מעורב ביצירת, ייצור, תפעול או תמיכה של השירות אחראי (בין אם בחוזה, עוולה (כולל רשלנות), אחריות, אחריות מוצר או עילה אחרת לתביעה) אליך או אל כל אדם או גוף אחר עבור כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או דרך אגב (כולל אבל לא מוגבל לנזקים לאובדן הכנסות עסקיות, רווחים, הפרעות לעסק מכל סיבה, אובדן מידע או נתונים עסקיים, פגיעה בתדמית, פגיעה אישית (בין אם פיזית, מנטילת או גם וגם), צדקה, שימוש, התוכן שלך, נתונים או אובדן בלתי מוחשי אחר או הפרה של כל חוקי הפרטיות הרלוונטים הנובעים מ (I) השימוש, חוסר השימוש או חוסר היכולת להשתמש בשירות; (II) עלות רכישת תחליפים ושירותים הנובעים מכל סחורה, נתונים, מידע או שירותים שנרכשו או הושגו או הודעות שהתקבלו או  עסקאות נכנסות או יוצאות מהשירות; (III) גישה בלתי מורשית או שינוי של ההעברות או הנתונים שלך; (IV) הצהרות או התנהגות של צד שלישי כלשהו על השירות; (V) סיום כל אחד מחשבונך או מחשבונות המשתתף; או (VI) כל נושא אחר הנוגע לשירות או לשימוש בו, גם אם הודעת על האפשרות לנזקים כאלה. בשום מקרה אחריותנו הכוללת תעבור מעבר לסכום הכולל ששולם על ידך על פי תנאי שימוש אלו. הגבלת האחריות המופיעה בסעיף זה לא תחול על כל אובדן או חובות הנובעים בחלקנו עקב רשלנות גולמית, הונאה או התנהגות מזיקה של הניהול שלנו. בשום מקרה לא נהיה אחראים לנזק כלשהו, אלא אם כן נקבל הודעה כתובה מפורטת של מחדל, המפרטת בפרטים את המחדל, והמאפשרת תקופת פיצוי סבירה של לפחות שני שבועות כדי לתקן את המחדל, אם לא עשינו זאת כבר בתקופה זו.

18. איך אני יכול להפסיק את השירות?

תוכל להחליט לסיים את השירות ולהסיר את החשבון שלך בכל עת במרכז השליטה של השירות. עם זאת, במידה ותסיימו את השירות במהלך תקופת המנוי, לא נפצה את האגרה ששולמה עבור אותה תקופה, אשר עשויה להיות חודשית או שנתית. כל עוד אינך מסיים את השירות לפני תום תקופת המנוי שלך, המנוי שלך יחודש אוטומטית עבור אותה תקופת מנוי (כלומר חודשי או שנתי).

19. האם אתם יכולים לסיים את השירות ולחסום את החשבון שלי?

כן. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו, לסיים את השירות באופן מיידי ולחסום את חשבונך ללא התרעה וללא צורך בתשלום פיצויים או תשלום עמלות, אם:

 1. אתה ו/או משתתף אינם עומדים באחד מתנאי השימוש האלו, כולל, אך לא רק, את חובות תשלום העמלות ואת החובה לאכוף את התנאים וההגבלות הללו נגד המשתתפים בהפרת הסכם זה;
 2. מובע לצומת ליבנו שאתה, או משתתף, משדר באופן בלתי חוקי באמצעות השירות חומר המוגן בזכויות יוצרים ללא רישיון, הגנה תקפה או הרשאת שימוש הוגן לעשות זאת;
 3. אתה גורם או מאשפר הפרה של סעיפים 3, 7 (תת סעיפים b,c), 8 או 14 מתוך תנאי השימוש האלו;
 4. יש לנו יסוד מבוסס היטב להניח כי השימוש שלך (שלא כהלכה) או שימוש של משתתף (שלא כהלכה) בשירות יפגע באינטרסים העסקיים שלנו או במוניטין של השירות.

20. מה קורה לאחר סיום השירות?

לאחר סיום השירות, (i) אתה, בהקדם האפשרי, תחדול משימוש ותחזיר את כל המידע הסודי אלינו; (ii) אלא אם מצויין מפורשות אחרת בתנאי שימוש אלה, כל הזכויות והרשיונות שהוענקו לך ולמשתתפיך יופסקו אוטומטית ללא כל פעולה נוספת, (iii) אנחנו רשאים לחסום גישה ושימוש בשירות ובחשבון ובחשבונות משתתפים, ו (iv) יש לשלם את כל הסכומים החייבים בתשלום. עליך לוודא שחילצת את כל התוכן מהחשבון שלך לפני שתסיים את המנוי שלך. במקרה שנחסום את חשבונך, אנו עשויים, אך איננו מחויבים להחזיר לך את התוכן.

לאחר סיום, סעיפים 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 ו-23 וכל שאר ההוראות בתנאי שימוש אלו שנועדו להחיות סיום של השירות, יחיו את השירות, לפי העניין, במידה והנסיבות המתוארות באותם סעיפים נוצרות לאחר הסכם.

21. כיצד צריך לתת התרעות?

כל ההתרעות הנדרשות על פי תנאים שימוש אלו או שיינתנו בקשר לשירות ייחשבו כנתונים מהיום שבו הם נשלחים אליך או פורסמו לשירות. כתובת הדואר האלקטרוני של הרשומה עבור התרעות ובקשות בקשר לשירות תיחשב ככתובת הדוא"ל שבה אתה משתמש כדי לגשת לחשבון שלך. באחריותך לעדכן כל שינוי בכתובת הדוא״ל הזו בחשבון שלך.

 

22. סעד מניעתי (צו מניעה)

הנך מאשר כי הפרה של סעיפים 3, 7 (תת סעיפים b,c), 8, ו/או 14  מתנאי השימוש האלו תגרום לנו נזק בלתי הפיך ותשאיר אותנו לטפל בפיצויים לא נאותים. בהתאם לכך, אנו עשויים לבקש ולקבל סעד מניעה כנגד הפרה שלך או הפרה של משתתף או הפרה מאוימת, בנוסף לכל סעד משפטי אחר, כגון אך לא מוגבל לתביעה בגין הפרה של זכויות יוצרים. אתה גם מאשר ומסכים כי הוראה זו נחוצה להגנה על האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו היא סבירה בהיקף ובאופי.

 

23. שונות

 1. תנאי השימוש האלו יחולו באופן בלעדי ויפורשו בהתאם לחוקי הולנד, למעט חוקי הסכסוך שלה.
 2. אתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בהאג בקשר לכל הסכסוכים הנובעים או הקשורים לתנאי שימוש אלו ו/או לשימוש בשירות.
 3. בביצוע כל אחד מן ההתחייבויות שלנו בהתאם לתנאי שימוש אלו, כל אחד מאיתנו יפעל כבעל מעמד של קבלן עצמאי של הצד האחר, ואף אחד מהצדדים לא יפעל כסוכן או כעובד של גוף אחר .
 4. במקרה שכל הוראה מתנאי שימוש אלו אינה תקפה, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, תוקפן, חוקיותן ואכיפתן של כל ההוראות הנותרות לא יושפעו או ייפגעו בדרך כלשהי, וכן הוראה תקפה, חוקית ואכיפה הדומה במטרתה ובהשפעה הכלכלית תחליף אותה.
 5. אנו עשויים לשנות תנאי שימוש אלו במהלך תקופת המנוי שלך. אנו נודיע לך על שינויים כאלה לפני תאריך ההתחלה של הגרסה החדשה של התנאי השימוש. עד תאריך ההתחלה, יש לך אפשרות להתנגד לשינויים. אם אתה מתנגד לכך, אנו עשויים, לפי שיקול דעתנו, להחליט להמשיך את השירות בהתאם לתנאי השימוש הישנים או לאפשר לך לסיים את השירות.
 6. הוראות התנאי השימוש הללו יפוענחו ויפורשו בהתאם למשמעותן ההוגנת, ולא רק כלפי צד כלשהו או נגדו, ללא תלות באיזה צד היה רשאי לנסח תנאי שימוש אלו או כל הוראה ספציפית של תנאי שימוש אלו. הכותרות משמשות להקל על הקריאה ואינן מגדירות או משפיעות על המשמעות או על הפרשנות של הניסוח.
 7. ויתור על כל הוראה של תנאי שימוש אלו לא ייכנס לתוקף אלא אם כן בכתב וחתום על ידי הצד שכנגדו הוא נאכף. הכישלון של כל צד להתעקש, בכל מקרה אחד או יותר, על ביצוע כלשהו מתנאי שימוש אלו, לא יתפרש כוויתור על ביצוע עתידי של תנאים, אמות מידה או תנאים כלשהם של רשיון זה, והחובות של כל אחד מהם צד בגינם ימשיך במלוא תוקפו והשפעתו.
 8. תנאי שימוש אלו יחולו על הצדדים ויורשיהם ועל הקצאות המותרות. אינך רשאי להקצות את הזכויות והחובות הנובעות משימוש בשירות או מהתנאים וההגבלות, או מכל חלק מהם, לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב. אנו רשאים להקצות את הזכויות והחובות שלנו לפי כל שותף או לכל יורש לעסק שלנו.
 9. אם אתה לא מבוסס בהולנד, אתה מסכים כי מאמרים 6:232, 234 ו-235, תת סעיף 1 ו-3 של הקוד האזרחי ההולנדי (״Burgerlijk Wetboek״) חלים. מאמרים אלה על האופן שבו התנאי שימוש האלו זמינים ומוסכמים בסביבה מקוונת.
 10. אתה מסכים שמאמרים 6:227b ו- 6:227c של הקוד האזרחי ההולנדי לא חלים, עד כמה שניתן לסטות מהוראות אלה. סעיפים אלה מתייחסים לאופן שבו מסתיימים הסכמים אלקטרונים  ולמידע שיש לתת בקשר אליהם.

 

 

מתחילים עוד היום!

הצטרפו למיליון משתמשים ונסו את הכלי האדיר שלנו

גרסת ניסיון חינם