Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Easy LMS B.V. ('EasyLMS') persoonsgegevens van klanten en websitebezoekers ('Gebruikers') verzamelt, gebruikt, beheert, bekendmaakt en anderszins verwerkt. EasyLMS is, in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de 'verwerkingsverantwoordelijke' van de persoonsgegevens van gebruikers.

Gebruikers die een account op onze website ('Website') hebben aangemaakt, kunnen content aanmaken die de deelnemers ('Deelnemers') van de Gebruikers kunnen openen, bekijken en gebruiken. EasyLMS is, in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de 'verwerker' van de persoonsgegevens van deelnemers. De algemene voorwaarden van EasyLMS omvatten het verwerken van persoonsgegevens van Deelnemers door EasyLMS.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verzamelen en gebruiken de volgende persoonsgegevens van onze Gebruikers:

 • de gebruikersnaam (verplicht);
 • het e-mailadres (verplicht);
 • het wachtwoord (verplicht, maar we gebruiken een hashfunctie om het wachtwoord voor ons en anderen onleesbaar te maken);
 • de naam van je bedrijf;
 • het land waar jij je bevindt, of het land waar je bedrijf gevestigd is (verplicht);
 • het telefoonnummer;
 • de betalingsgegevens (waaronder transacties bij betaalde abonnementen);
 • de voorkeurstaal;
 • de gebruikersgegevens, waaronder de activiteiten in je account en de content die je hebt aangemaakt;
 • de correspondentie met ons;
 • de reacties op enquêtes over onze diensten;
 • de facturerings- en abonnementsgegevens (als je geen rechtspersoon bent);
 • de cookie-ID's.

Ben je verplicht bepaalde persoonsgegevens op te geven?

Ja. Wij hebben de bovenstaande verplichte persoonsgegevens nodig om de overeenkomst met jou te sluiten en uit te voeren, en om aan onze wettelijke verplichtingen voor administratie- en belastingdoeleinden te voldoen. Als je deze persoonsgegevens niet opgeeft, kunnen wij geen overeenkomst met je sluiten.

Waarvoor gebruiken wij de verzamelde persoonsgegevens?

We gebruiken de persoonsgegevens, zodat:             

 • je je kunt aanmelden voor een account en dit kunt beheren (gebruikers-/profielnaam en e-mailadres);
 • je je accountactiviteiten en de aangemaakte content kunt bekijken;
 • je account beveiligd wordt (wachtwoord);
 • we je een e-mailbevestiging van je bestelling kunnen sturen;
 • we je bestelling en betalingen kunnen verwerken;
 • we weten in welk land je je bevindt met betrekking tot facturering en in welke tijdzone je je bevindt met betrekking tot supportdoeleinden en om te achterhalen met welke landcode je belt (het land waar jij je bevindt, of het land waar je bedrijf gevestigd is);
 • we je onze diensten aan kunnen bieden;
 • we aan administratie- en belastingdoeleinden kunnen voldoen;
 • we je dienstupdates via e-mail kunnen sturen;
 • we je via e-mail op de hoogte kunnen houden over onze diensten en/of ons bedrijf;
 • we met je kunnen communiceren en je hulp kunnen bieden;
 • we onze diensten en gebruikersvriendelijkheid kunnen verbeteren (enquêtes);
 • we meer te weten komen over de bezoekers van onze website en de gebruikersvriendelijkheid van onze website kunnen verbeteren (we gebruiken alleen functionele en analytische cookies waarvoor geen toestemming gevraagd hoeft te worden)
 • we meer over onze klanten en hun gebruik van onze diensten te weten kunnen komen;
 • we de commerciële relatie met onze klanten kunnen onderhouden.

Op basis van welke juridische redenen bewaren wij je persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens om de overeenkomst met jou te sluiten en uit te voeren, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om onze legitieme belangen te behartigen. Deze belangen worden in dit beleid uiteengezet.

Voor een specifiek gebruik van je persoonsgegevens kunnen wij eerst om je toestemming vragen.  

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

We verkopen, verhandelen, of verhuren je persoonsgegevens niet aan anderen.

We gebruiken externe dienstenaanbieders die ons helpen bij het functioneren van de diensten, zoals:

 • een internetprovider om de Website en onze e-mailfunctionaliteit te hosten;
 • een e-mailprovider om e-mails te versturen;
 • een online tool om met onze klanten te communiceren als zij ondersteuning nodig hebben;
 • een online chattool waarmee websitegebruikers online met ons kunnen chatten;
 • een betalingsdienstaanbieder om betalingen van klanten te verwerken (als een klant een account bij een betalingsdienstaanbieder heeft en zijn betalingsdienst gebruikt, dan valt die aanbieder niet onder onze dienstenaanbieders);
 • een abonnementbeheersysteem;
 • een online CRM-systeem;
 • een dienstaanbieder die het gebruik van onze dienst door klanten analyseert.

Het kan voorkomen dat wij, overeenkomstig wettelijke verplichtingen, verplicht worden om bepaalde persoonsgegevens met overheidsinstanties of derden te delen.

Worden je gegevens naar landen buiten de EER verzonden?

Nee, we verzenden je persoonsgegevens niet naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER').

Alle gegevens die naar verwerkers buiten de EER worden verzonden, worden geanonimiseerd. We hebben modelcontracten opgezet voor al onze vewerkers buiten de EER. Onze betalingsdienstaanbieder bevindt zich in Nederland. Neem contact met ons op via de gegevens onderaan dit privacybeleid als je meer informatie of documentatie wilt over hoe wij het versturen van gegevens waarborgen.

Als je je buiten de EER bevindt en je je persoonsgegevens wilt bekijken of ontvangen, dan worden deze gegevens naar je verzonden met het doel om de overeenkomst met jou of je bedrijf te sluiten of uit te voeren. 

Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?

We bewaren de persoonsgegevens in je account zolang je account bij ons geregistreerd is en tot twee jaar nadat je niet meer bij ons geregistreerd bent. De persoonsgegevens in onze financiële administratie worden maximaal 7 jaar bewaard. Onze correspondentie met jou wordt ook maximaal 7 jaar bewaard. De cookie-ID's worden 12 maanden bewaard.

Het kan voorkomen dat wij je persoonsgegevens voor een langere periode moeten bewaren, bijvoorbeeld als dit van belang is bij juridische procedures waarbij jij betrokken bent of wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht.

Welke rechten heb jij?

Overeenkomstig de AVG heb je met betrekking tot je persoonsgegevens het recht om:

 • toegang tot je persoonsgegevens en een kopie ervan te vragen;
 • informatie te ontvangen over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken;
 • onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, met inachtneming van het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld en/of gebruikt;
 • onder bepaalde voorwaarden je persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • onder bepaalde voorwaarden je persoonsgegevens te laten beperken;
 • onder bepaalde voorwaarden een bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens;
 • je toestemming in te trekken als je al toestemming hebt gegeven, zonder dat dat van invloed is op de rechtmatigheid van het eerdere verwerken van gegevens op basis van je toestemming;
 • je persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en in een voor een computer leesbaar formaat te ontvangen, als je de persoonsgegevens zelf hebt opgegeven of hebt aangemaakt, en het verwerken ervan is gebaseerd op jouw toestemming of het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst met jou, en de persoonsgegevens op een geautomatiseerde manier worden verwerkt; en heb je het recht om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te versturen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij behouden ons in sommige gevallen het recht voor om niet te voldoen aan je verzoek. In dergelijke gevallen laten we je weten waarom dat zo is. Wij kunnen de overeenkomst met jou niet meer uitvoeren als wij niet meer beschikken over je verplichte persoonsgegevens. Hierover brengen we je ook op de hoogte.

Als je vragen, verzoeken of klachten over je persoonsgegevens hebt, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Contact opnemen

Als je vragen, verzoeken of klachten over dit privacybeleid of je persoonsgegevens hebt, kun je contact met ons opnemen via:

Easy LMS B.V. (EasyLMS)
Oude Delft 48
2611 CD Delft 
Nederland
015 790 00 12
info@easy-lms.com

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 18 november 2021.

Wij behouden ons het recht voor dit beleid bij te werken. Wij brengen je op de hoogte van belangrijke wijzigingen aan dit privacybeleid door middel van een melding op de website.

In het geval van interpretatieverschillen tussen de teksten in de verschillende talen is de tekst in de Engelse taal leidend.

Wijzigingen

TABLE

Datum

Wijziging

18 november 2021

Privacy shield en niet-EER-gegevensoverdrachten verwijderd uit Worden je gegevens naar landen buiten de EER verzonden?

18 november 2021

Informatie over ons nieuwe abonnementbeheersysteem toegevoegd.

24 februari 2021

Onze naam veranderd van Quizworks naar Easy LMS.