E-postvarsling for digitale eksamener

Et hovedformål med Easy LMS er å automatisere og forenkle administrative oppgaver som å sende invitasjoner, påminnelser, resultater og sertifikater. Eksamener er ikke et unntak. Eksamensvarslene våre vil automatisere kommunikasjonen for å spare tid og hjelpe dine ansatte å holde seg på rett spor med læringsmålene sine.

Hvilke varsler er tilgjengelige?

Invitasjoner

Denne funksjonen er nyttig når du vil begrense din Eksamen til en utvalgt gruppe individer. Med våre automatiske invitasjons-e-poster kan du sende alle dine ansatte en invitasjon med bare ett klikk. Vi sender dem en unik lenke og passord i e-posten, som gir dem tilgang til eksamen.

Påminnelser

Det er lett for dine ansatte å glemme ting med travle timeplaner

Det er lett for dine ansatte å glemme ting med travle timeplaner. Systemet vårt vil identifisere hvem som ikke har startet sin eksamen. Den vil også identifisere hvem som har startet, men ikke fullførte eksamen. Du kan deretter bruke påminnelsene våre til å sende invitasjons-e-posten på nytt, enten til én person eller alle på listen.

Resultater

Denne e-postvarslingen vil inkludere en kopi av deltakerens resultatside som et vedlegg. Hver gang deltakerne fullfører en eksamen, kan du sende en kopi av resultatene deres til noen få forskjellige e-postadresser:

  1. Send meldingen til deg selv
  2. En annen person som trenger å være i løkken, som en avdelingsleder
  3. Deltakeren som fullførte eksamen

Sertifikater

Det er mulig å automatisk tildele et Sertifikat etter en Eksamen. Et alternativ for distribusjon er å sende en kopi av sertifikatet via e-post. I tillegg til å sende kopi til deltakeren, kan du eventuelt sende attesten til deg selv eller en annen opplæringsansvarlig.

Hvordan virker det?

For hver e-post kan du bruke standardteksten vår, eller du kan redigere den for å gjøre den til din egen. Våre e-postvarsler er enkle å bruke, men vårt Hjelpesenter deler flere tips og informasjon om hvordan du konfigurerer dem:

Fordelene med varsler

E-postvarsling kommer både deg og dine ansatte til gode

E-postvarsling kommer både deg og dine ansatte til gode. Fra ditt perspektiv trenger du ikke å føre kjedelige lister over hvem som har gjort hva. Bare overlat det til oss, så kan du administrere all kommunikasjon med noen få enkle klikk. Fra deltakernes perspektiv kan de holde seg oppdatert om læringsfremgangen deres og lagre resultatene og sertifikatene sine i sine egne poster.

Kom i gang i dag!

Bli med nesten 1 million deltakere og prøv det fantastiske verktøyet vårt.

Registrer deg gratis