Definicja i znaczenie quizu

W tym artykule porozmawiamy o definicji quizu.

Quiz można zdefiniować jako grę lub łamigłówkę do sprawdzania wiedzy. Może zawierać element rywalizacji, gdy uczestnicy grają przeciwko sobie, aby uzyskać najwyższy wynik. Dzięki temu wzrasta ich zaangażowanie.

Quiz definition and meaning

Firmy i instytucje edukacyjne zazwyczaj chcą sprawdzić konkretny obszar wiedzy zamiast wiedzy ogólnej. To czyni z quizów angażującą metodę mierzącą wzrost wiedzy, kompetencji czy umiejętności.

Zazwyczaj quiz jest krótkim testem i nie ma tak dużego wpływu na oceny, jak test. Niektórzy nauczyciele mogą nie zaliczać wyniku quizu do oceny końcowej. Quizy zwykle są przeprowadzane przez nauczycieli kilka razy podczas kursu. W ten prosty sposób zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą z łatwością śledzić postępy i wyciągać odpowiednie wnioski. Uczniowie wiedzą, na jakich przedmiotach powinni się skupić, a nauczyciele uzyskują wgląd w ich braki wiedzy. Istnieją różne rodzaje pytań, które można wykorzystać w quizach. Nalezą do nich między innymi: wypełnij puste pola, pytanie wielokrotnego wyboru oraz prawda czy fałsz. Możliwe są nawet odpowiedzi w formie obrazów..

Przydatne zasoby

Wikipedia