Hantera användarroller i ditt LMS med flera admins

Behöver dina kollegor skapa content själva? Ska chefer bara kunna se sina egna enheter? Easy LMS gör det möjligt med flera admins!

Admin Admin Admin

Gör dina kollegor till globala admins

Globala admins har tillgång till allt i Easy LMS dashboard. De kan redigera vilket content som helst och se alla resultat. Som kontohavare så är du global administratör, och har rätten att lägga till fler admins.

Att ha flera admins är ett måste för säkerheten och integriteten. Varje admin får ett eget set med inloggningsuppgifter. Om en kollega lämnar kan du ta bort den från kontot och lägga till en ny admin. Säkert och enkelt att hantera.

Begränsa admins tillgång till specifika grupper i Lärportalen

Lärportalens gruppadministratörer får endast tillgång till grupper som en global admin har tilldelat dem. Globala admins avgör om gruppadmins ska kunna hantera deltagare, lärmaterial eller resultat.

Gruppadmins är användbara att ha när du behöver begränsa administratörens tillgång till specifika grupper. För franchise-platser eller olika enheter kan du skapa en grupp för varje plats eller enhet. Lägg därefter till platschefer och enhetschefer som administratörer till sina respektive grupper.

Skapa innehållet, och låt någon annan ta hand om Lärportalen

Lärportalens administratörer har tillgång till allt i Lärportalen, men kan inte redigera innehållet. Däremot kan de hantera alla deltagare, se resultaten för alla grupper och göra ändringar i styling.

Den här rollen är användbar ifall du skapar inlärningsmaterial åt klienter som en tjänst. Som global admin kan du hantera kontot och innehållet åt dina klienter. När du gör din klient till admin för Lärportalen så kan den sköta resten, som att se alla gruppers resultat.

Boosta din online personalutbildning med Easy LMS

Starta gratis provperiod

Vill du lära dig om funktionerna som ditt företag kan dra nytta av?

Upptäck funktioner i Easy LMS