Hantera användarroller i ditt LMS med flera admins

Behöver dina kollegor skapa innehåll själva? Ska chefer bara kunna se sina egna enheter? Easy LMS gör det möjligt med flera admins!

Admin Admin Admin

Gör dina kollegor till globala admins

Globala admins har åtkomst till allt i Easy LMS dashboard. De kan redigera allt innehåll och se alla resultat. Som kontohavare är du global administratör, och har rätten att lägga till fler admins.

Att ha flera admins är ett måste för säkerheten och integritetens skull. Varje admin får egna inloggningsuppgifter. Om en kollega lämnar jobbet kan du ta bort den från kontot och lägga till en ny admin. Säkert och enkelt att hantera.

Begränsa admins åtkomst till specifika grupper i Academy

Gruppadministratörer i Academy har endast åtkomst till grupper som en global admin har tilldelat dem. Globala admins avgör om gruppadministratörer kan hantera deltagare, lärinnehåll eller resultat.

Gruppadministratörer är bra att ha när du behöver begränsa admins åtkomst till specifika grupper. För franchise-filialer eller olika avdelningar kan du skapa en grupp för varje plats eller avdelning. Sen kan du lägga till filialchefer eller avdelningschefer till deras respektive grupper.

Skapa innehållet, och låt någon annan ta hand om Academy

Academy-administratörer har åtkomst till allt i Academy, men kan inte redigera innehållet. Däremot kan de hantera alla deltagare, se resultaten för alla grupper och göra ändringar i styling.

Den här rollen är användbar ifall du skapar lärinnehåll åt klienter som en tjänst. Som global admin kan du hantera kontot och innehållet åt dina klienter. När du gör din klient till admin för Academy så kan den sköta resten, som att se alla gruppers resultat.

Boosta din digitala personalutbildning med Easy LMS

Starta gratis provperiod

Läs mer om vilka av våra funktioner som kan hjälpa ditt företag

Upptäck Easy LMS funktioner