LMS med enkel inloggning (SSO): säkert, smidigt och enkelt

Låt dina kollegor logga in på Easy LMS med ditt autentiseringssystem. Säkert, smidigt och enkelt!

SSO-system som vi stödjer

Vi stödjer SSO-system som implementeras genom OpenID Connect. OpenID Connect är ett protokoll som definierar hur Easy LMS kan kommunicera med ditt SSO-system. SSO-leverantörer som vi stödjer inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Windows Azure AD
  • CAS (version 4 eller högre)
  • OKTA
  • Auth0
  • Amazon Cognito

Du kan själv upprätta SSO från dashboarden i ditt konto. Vi hjälper dig gärna!

Boosta din digitala personalutbildning med Easy LMS

Starta gratis provperiod

Vill du lära dig om funktionerna som ditt företag kan dra nytta av?

Upptäck funktioner i Easy LMS