LMS med enkel inloggning (SSO): säkert, smidigt och enkelt

Låt dina kollegor logga in på Easy LMS med ditt autentiseringssystem. Säkert, smidigt och enkelt!

SSO-system som vi stödjer

Vi stödjer SSO-system som implementeras genom OpenID Connect. OpenID Connect är ett protokoll som definierar hur Easy LMS kan kommunicera med ditt SSO-system. SSO-leverantörer som vi stödjer inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Windows Azure AD
  • CAS (version 4 eller högre)
  • OKTA
  • Auth0
  • Amazon Cognito

Du kan själv upprätta SSO från dashboarden i ditt konto. Vi hjälper dig gärna!

Boosta din digitala personalutbildning med Easy LMS

Starta gratis provperiod

Utbilda flera kunder parallellt utan extra administration

Upptäck funktioner för konsulter