Följ prestationer och generera rapporter i ditt LMS

Få ut det mesta av din data med vår avancerade rapportering! Du får visuella och kompletta översikter. Analysera hur individer eller grupper gör ifrån sig. Den här datan hjälper dig att stödja dem med relevant kunskap.

Få insyn på bedömningar, kurser och prov

Håll koll på dina deltagares framsteg och aktiviteter genom att analysera individuella Kurser, Prov, eller Bedömningar. Du kan enkelt se deras:

  • resultat (godkänt vs. icke godkänt)
  • framsteg (avslutat vs. pågående)
  • status (har mottagit aviseringar ja vs. nej)
  • utfall per kategori (t.ex. junior, medelnivå, senior)

Filtreringsalternativen gör din analys smidigare än någonsin. Exportera den här datan till en Excel-fil med extra information så att du kan börja bearberta siffrorna!

Våra prov har fler visuella alternativ. Det finns t.ex. en global graf som kombinerar alla sessioner för direkt insyn. Du kan även se grafer som summerar hur många gånger enskilda svarsalternativ har blivit valda per fråga.

Visa resultat per grupp i Lärportalen

Vår Lärportal skiljer sig från andra i att den erbjuder gruppresultat. Vill du se hur dina IT- och HR-avdelningar gjorde ifrån sig på ett prov? Gå till gruppen och få en översikt direkt. Välj resultaten för ett specifikt användningsfall med våra filter, eller exportera alla resultat till en Excel-fil.

Progressrapporter per grupp visar snabbt vilka anställda som inte har gjort klart sina kurser eller prov (ännu). Den här funktionen låter dig skicka påminnelser när de behöver det!

Analysera alla deltagarsessioner från en och samma plats

Arbeta utifrån en global översikt som innehåller all data som du behöver. Sessioner kan filtreras enligt dina önskemål. Den här vyn gör det enkelt att se hur individer rör sig genom ditt utbildningsprogram, samt hur de gör ifrån sig på kurser över lag. Exportera din data till en Excel-fil och använd den för dina egna protokoll (detta är även användbart att visa upp till efterlevnadsansvariga).

Boosta din online personalutbildning med Easy LMS

Starta gratis provperiod

Vill du lära dig om funktionerna som ditt företag kan dra nytta av?

Upptäck funktioner i Easy LMS